Fire Camp Europe

Mocná vlna evangelistů zapálených pro Ježíše

Bůh toho za sedm dní dokáže vykonat hodně! Na 25. Fire Campu v Norimberku bylo vytrénováno a vystrojeno ke kázání evangelia 57 studentů. Spolupracovali jsme s místními církvemi, zapálenými pro získání svých měst, a zakončili týden velkou městskou evangelizační akcí. Studenti se zdokonalili ve svém evangelizačním daru skrze vyučování, koučink a zkušenosti s kázáním v terénu.

Základem Fire Campů je naše identita v Kristu a přivádění lidí do Boží rodiny. Když studenti prožijí, jak Ježíš uzdraví jejich srdce a osvobodí je od strachu z lidí, nemůžou se dočkat, aby přijatý oheň šířili dál! V letošním roce již proběhly Fire Campy ve Freiburgu a Norimberku (Německu), Londýně (Spojeném království), Talinu (Estonsku), Marseille (Francii), Budapešti (Maďarsku) a také v Indii, Austrálii, Kanadě, Zambii a ve Spojených státech. Jestliže spojíme síly a budeme spolupracovat, získáme pro Ježíše města a národy. Úroda je zralá ke sklizni!

Vize Fire Campů

Zveme lidi, kteří se cítí být povolaní k evangelizaci, aby se na týden sešli jako rodina a zažili společně čas vystrojování ke službě. Zakladatelem Fire Campů byl Matt McCluskey a jejich hlavní organizátorkou je absolventka Bootcampu Ingrid Schlahtová. Vyučování, koučování a vedení kempů mají na starosti právě Matt, Ingrid a týmy absolventů Bootcampu. První dny tráví studenti tím, že se učí o naší identitě synů a dcer nebeského Otce. Trénují naslouchání Božímu hlasu, což studenty uvádí do důvěrnějšího vztahu s Ježíšem. Chceme znát Ježíše v srdci, ne o něm jenom kázat.

Potom studenty vystrojujeme ke kázání evangelia stovkám, tisícům či desetitisícům. Chceme pomoci evangelistům, kteří ji mají veliké srdce pro sdílení evangelia jeden na jednoho, aby se naučili rybařit také s velkou sítí. Po Fire Campech mnozí dostanou osobní pozvání připojit se k nám na kampaních v Africe a jiných celosvětových iniciativách. Studenti jsou také povzbuzováni k tomu, aby se pro další dodatečný trénink přihlásili do Školy evangelizace nebo Evangelizačního Bootcampu.

Doufáme, že vytrénujeme celé rodiny evangelistů v každém evropském národě – i po celém světě! – aby směle kázali evangelium svému okolí.

Partnerství s místními církvemi

Absolvent Bootcampu Daniel Wild pochází z Norimberku. Absolvoval i první Fire Camp v Rakousku v roce 2021 a následně sloužil na několika dalších kempech. Má veliké srdce pro trénink lidí povolaných k evangelizaci Německa a Evropy a získávání lidí pro Ježíše. Daniel oslovil svého pastora, Floriana Fürsta ze sboru Ecclesia v Neumarktu a Konstantina Kruse, pastora sboru Ecclesia v Norimberku, ohledně uspořádání Fire Campu v Norimberku. Na Konstantina udělalo dojem, jaký dopad měl Fire Camp v minulosti na dva ze členů jeho sboru, a chtěl aby CfaN vytrénoval další lidi. Nabídl tedy k uspořádání Fire Campu jejich sborovou budovu. Do organizace se zapojil i Florian. Máme na srdci propojovat se s místními církvemi a pracovat na sklizni společně.

Oheň se šíří

Fire Camp Londýn

Vedoucí londýnského Fire Campu na společných modlitbách vnímali slovo  „akcelerace“. Již první den prožili v takové hloubce, do které běžně proniknou až třetí či čtvrtý den společně stráveného času. Boží přítomnost byla nesmírně silná a hustá, lidé činili pokání a byli osvobozováni a uvolňováni. Každý další den byl čím dál mocnější. Studenti byli následně vysláni do ulic a zaznamenali téměř 400 rozhodnutí pro Ježíše během pouhých dvou dní evangelizací. Studenti, kteří do té doby veřejně nikdy nekázali, teď byli smělí jako lvi.

Fire Camp Estonsko

Fire Campy každý den začínají časem ztišení a naslouchání Božímu hlasu. V Estonsku sestupovala Boží přítomnost a přetrvávala po celé dny. Zažili jsme skvělá vyučování a evangelizace, nejsilnější však byly prodloužené večery chval doprovázené smíchem, slzami, tichem a svatými setkáními, během nichž Bůh proměňoval lidská srdce. Nejmladšímu studentovi bylo teprve deset (účastnil se se svou matkou) a nejstaršímu 73. Ježíše může sdílet každý! Saamuel Kadanik vedl první Fire Camp a potom pomáhal vést šest dalších. Strávil také pět měsíců v Africe, kde pracoval na mládežnických kampaních CfaN. Měl zápal i pro svou domovinu, a proto koordinoval estonský Fire Camp spolu s týmem vedoucích Fire Campů a s absolventy Bootcampu. CfaN trénuje více a více Estonců hladových po tom vidět Estonsko proměněné Ježíšem. Toto je skvělý příklad násobení a spolupráce. Jsme rodina evangelistů, kteří spolu běží bok po boku.

Fire Camp Marseille

V první části tohoto roku jsme uspořádali první francouzsky mluvící Fire Camp, kde jsme školili evangelisty pro celosvětové iniciativy. Francouzština je úředním jazykem ve 29 zemích, z nichž mnohé se nacházejí v Africe, takže se absolventům otevírá obrovské pole pro sklizeň. Francie je nyní žhavým místem napětí, ale i skvělým místem pro evangelium! Naši účastníci Fire Campu zaznamenali během týdne 77 zdokumentovaných spasení. Ježíš zázračně uzdravil maminku jednoho účastníka Fire Campu z rakovinového nádoru. Lidé byli hluboce zasaženi Duchem svatým, na ulicích Francie docházelo k uzdravením a vysvobozením. Absolvent Bootcampu Manuel Reichör pracuje v Marseille a dosvědčil, že dopad na tamní region byl monumentální.

Srdce Fire Campů

Srdcem Fire Campů je předávat vklady moudrosti a milosti, které Bůh do CfaN za uplynulá desetiletí vložil, a která se vztahují k prezentaci evangelia. Chceme, aby se studenti narodili do rodiny evangelistů, kteří společně sní o tom, že se jejich města otřesou mocí evangelia Ježíše Krista. V Evropě v tomto desetiletí povstává mocná vlna evangelistů zapálených pro Ježíše a my toužíme, abyste byli její součástí. Evropa náleží Ježíši a Evropa bude spasena!

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)

Pomůžete nám s vystrojováním a pozvedáním evangelistů? Velice vám děkujeme, že naši službu finančně i modlitebně podporujete. Bez vás bychom ji nemohli vykonávat.

1 264 vytrénovaných studentů po celém světě