Mladí evangelisté odpovídají na povolání

Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, v Duchu, ve víře, v čistotě.

1. Timoteovi 4,12

Před mnoha lety mluvil evangelista Reinhard Bonnke o vidění, které mu Pán dal, o mladých lidech, kteří hlásají evangelium v ulicích Evropy. Krokem vpřed k uskutečnění této vize bylo spuštění Fire Campů – výjezdních táborů pro mladé lidi ve věku 17-35 let, kteří se cítí být povoláni k evangelizaci. První Fire Camp v loňském roce v rakouském Hornu měl obrovský úspěch. Pro letošní rok jsme naplánovali čtyři podobné speciální výjezdy, z nichž první proběhl nedávno v německém Burbachu.

To, co Bůh dělá v srdcích a myslích těchto mladých lidí, bude mít dopad na další roky. Mnozí z těch, kteří se loni zúčastnili prvního tábora Fire Camp, se již chopili svého povolání a stali se aktivními evangelisty doma i v zahraničí. Lukas Repert a Janina Häckerová se v Burbachu připojili k 50 účastníkům a 20 vedoucím a podělili se s námi o své zkušenosti.

Fire Camp Burbach

Německo, duben 2022

Pro mě bylo na táboře Fire Camp nejhodnotnější navazování vztahů. Matt McCluskey, evropský ředitel evangelizací CfaN, naplánoval tábor tak, aby cíleně budoval rodinnou atmosféru. Všichni jsme to velice ocenili a hluboce vnímali. Zažili jsme pravou rodinnou atmosféru Letnic. To je hlavní důvod, proč Fire Campy otevíráme relativně malému počtu účastníků. Lidé se mohou osobně seznámit a vybudovat vzájemná pouta důvěry a lásky. Pro mnohé to byl čas uzdravení dávných zranění. Všichni jsme vnímali, že Pán v našich srdcích mocně a do hloubky pracuje.

Na začátku týdne jsme se systematicky zabývali tématy, která nás sjednotila a vyladila na stejnou vlnu. Patřila mezi ně vyučování o tom, jak slyšet Boží hlas, nebo o naší identitě jako Božích dětí. Tato témata položila skvělý základ následnému vyučování o evangelizaci a evangeliu.

Jak probíhal každodenní program?

Dny byly nabité aktivitami. Každý den jsme začínali před snídaní modlitbou a nasloucháním Božímu hlasu. Poté jsme měli dopolední tříhodinové sezení, kde jsme se zabývali praktickými tématy jako „Co je evangelium?“ a „Povolání evangelisty“. Po obědě následovalo další tříhodinové sezení a po večeři byl čas na „Party s Ježíšem“ – jednoduše šlo o trávení času s Bohem, vzájemnou službu, uctívání a modlitby.

Zvláště důležitá byla setkání s předáváním duchovních vkladů, kde byl v centru pozornosti Duch svatý. Někteří lidé, kteří pocházeli z konzervativnějšího církevního prostředí, byli zpočátku k hnutí Ducha svatého skeptičtí. Velice rychle se to však změnilo poté, co všichni přijali křest Duchem svatým. Jeden mladý muž přišel za vedoucími, aby se podělil o své pochybnosti ohledně křtu Duchem svatým, ale druhý večer mě Pán pobídl, abych se za něj modlil, a v okamžiku, kdy jsem mu položil ruce na hlavu, zasáhla ho Pánova moc tak silně, že padl na zem. Celý večer proplakal, smál se, modlil se a byl prosycen Duchem svatým. Svědčil, že to pro něj byl absolutní zlom a od té doby se vůbec nemůže nabažit Pánovy přítomnosti.

Vyrazili jsme do ulic

Vyvrcholením programu byly dva dny evangelizačních výjezdů do ulic Kolína nad Rýnem a Giessenu. Částečně jsme se věnovali evangelizaci „jeden na jednoho“ s použitím kartiček „Ježíš u dveří“. Jedná se o velice účinný systém, který se snadno používá a přináší výsledky. Dokonce jsme viděli lidi, kteří přišli ke spáse, přestože jsme nemluvili jejich řečí. Podařilo se nám přivést lidi k Ježíši jen díky tomu, že jsme jim dali kartičku v jejich jazyce a nechali je ji přečíst.

Měli jsme také několik pouličních evangelizacích, na nichž jsme kázali zástupům pomocí malého ozvučení, na které jsme měli povolení. Díky těmto iniciativám odevzdalo svůj život Ježíši asi 200 lidí. Večer jsme se pak spolu opět sešli, abychom se podělili o svědectví a poděkovali Pánu.

Všichni účastníci Fire Campu reagovali stejně v tom smyslu, že jim změnil život a že z něj neodjíždějí stejní. Mnozí z účastníků se chtějí jako evangelisté dále rozvíjet a přihlásili se na program Evangelizačního Bootcampu CfaN.

Lukas Repert (člen týmu vedení)

Definování role evangelistů

Evangelium není dobrou zprávou, pokud ho nekážeme, pokud ho nehlásáme. Přesně o tom byl týdenní Fire Camp v Burbachu. Šlo o to definovat dar a roli evangelistů pro dnešní dobu, uvést ji do života a vystrojit nás jako evangelisty pro práci v Evropě. Po dobu pěti dní jsme do hloubky studovali několik oblastí. Kromě školení byly na programu i praktické chvíle, kdy jsme se zabývali tématy, která nám Bůh kladl na srdce, a také jsme si procvičovali, jak stručně, výstižně a živě kázat evangelium. Následně jsme to uvedli do praxe v rámci dvou evangelizačních výjedů do Kolína nad Rýnem a Giessenu. Zažila jsem čas růstu a vystrojení ve svých obdarováních. Znovu jsem zakusila Boží srdce pro ty, kteří ho neznají, a naléhavost říkat jim o jediné cestě k věčnému životu - o Ježíši.

Evangelium je mocné. Nikdy se nevrací s prázdnou a proměňuje lidské životy. Duch svatý působí, když mu dáme prostor a jsme připraveni s ním vyjít na vodu, vystoupit ze své komfortní zóny, odvážit se vstoupit do něčeho nového. A právě proto chci i vás povzbudit, abyste tuto dobrou zprávu hlásali tím, co máte a čím jste, abyste byli odvážní a důvěřovali Bohu, že bude s vámi a bude otevírat lidská srdce.

Janina Häcker (účastnice)

Fire Campy v Evropě

Norwich, Spojené království
29. květen – 6. červen

Oslo, Norsko
14. – 24. červen

Jyväskylä, Finsko
8. – 18. srpen

Fire Camp je určený každému ve věku 17 až 35 let, kdo má srdce pro ztracené a touhu sdílet evangelium. Jestliže se chcete na Fire Camp přihlásit, navštivte cfan.eu/firecamp. Nenechte si tuto příležitost ujít! Počet míst je omezen.