Prohlášení o ochraně dat

Srdečně vítejte na internetových stránkách cfan.eu.

Těší nás váš zájem o naše služby a nabídky. Ochrana vašich osobních dat je pro nás velice důležitá, a proto bychom vás rádi informovali o tom, jaká data pro jaký účel používáme při každé vaší návštěvě našich stránek. Kdybyste měli jakékoli další dotazy, neváhejte kontaktovat našeho zmocněnce pro ochranu dat (kontaktní informace viz níže).

Majitelem těchto stránek, zodpovědným za jejich obsah a provoz, je společnost 'Christus fuer alle Nationen e.V. (Christ for All Nations, Reg.), Orber Strasse 67, D-60386 Frankfurt am Main, Německo (e-mailová adresa: info@cfan.eu).

Osobní data

Osobní data zahrnují veškeré informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné skutečné osobě (dle comp. Art 4 GDPR).

Mezi osobní data patří například jméno nebo poštovní a emailová adresa, ale i ‚IP‘ adresa, individuálně přidělovaná poskytovatelem internetových služeb (‚ISP‘ – internet services’ provider) zákazníkům pro všechny počítače, chytré telefony a další koncová zařízení, která jsou připojená k internetu prostřednictvím serverů příslušného ‚ISP‘.

Zpracování dat na webovém serveru

Na našem serveru uchováváme a automaticky ukládáme informace ze souborů log, přenesené programy internetových prohlížečů návštěvníků našich internetových stránek. Jedná se o:

  • softwarový typ prohlížeče a jeho verze, použité k přístupu a zobrazení hypertextových souborů na internetu,
  • operační systém ‚OS‘ využitý zařízeními návštěvníků našich internetových stránek,
  • ‚URL‘ – uniform resource locator (internetová adresa navštívené webové stránky a vyžádaná přípona jména souboru),
  • domovské jméno připojujícího se počítače či zařízení (tzv. ‚IP‘ adresa),
  • čas dne připojení ze vzdáleného serveru.

Tato data nejsou alokována k žádné konkrétní osobě. Jsou uchovávána z technických důvodů kvůli opravě chyb a čelení narušování našich serverů.

‚Google Analytics‘

Naše internetové stránky využívají služeb ‚Google Analytics‘, celosvětové analytické služby Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A.). ‚Google Analytics‘ používá ‚Cookies‘ – textové soubory ukládané na koncová zařízení, umožňující analyzovat použití našich webových stránek jejich návštěvníky. Informace generované prostřednictvím ‚Cookies‘ týkající se použití našich stránek jejich návštěvníky jsou přenášené na server společnosti ‚Google‘ do Spojených států, kde jsou také ukládané. Jelikož jsme na našich stránkách aktivovali pro ‚Google Analytics‘ anonymitu ‚IP‘, budou IP adresy návštěvníků našich stránek, připojujících se z členských států Evropské unie a členských států Evropského hospodářského prostoru Googlem prioritně převáděny do zkratek. Pouze ve výjimečných případech bude na server ve Spojených státech přenesena celá ‚IP‘ adresa a převedena do zkratky až tam.

Umožnili jsme službám ‚Google‘ tyto informace používat k analýze využívání našich internetových stránek našimi návštěvníky. Sbíráme hlášení týkající se aktivit návštěvníků našich stránek, abychom získali bližší poznatky ohledně využití našich stránek a s tím spojeným využitím internetu našimi hosty. ‚IP‘ adresy předávané softwarem prohlížečů návštěvníků našich stránek skrze aktivity ‚Google Analytics‘ nejsou shromažďovány ani propojovány s dalšími daty, které má ‚Google‘ k dispozici. Pokud si návštěvníci našich stránek i přesto nepřejí, aby ‚Google Analytics‘ jejich data nahrával a zpracovával, mohou si samozřejmě stáhnout a nainstalovat následující ‚Browser Software Plugin‘:

K deaktivaci ‘Google Analytics’: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternativou je, že naši hosté mohou znemožnit ‚sledovací‘ funkce ‚Google Analytics‘ na našich stránkách kliknutím na následující odkaz: set Google Analytics Opt Out Cookie

Díky tomu bude na zařízení návštěvníka našich stránek nainstalováno ‚Opt Out Cookie‘, což zastaví veškerý sběr a nahrávání informací ze strany ‚Google Analytics‘ z našich stránek a softwaru prohlížeče jejich návštěvníka do té doby, než by případně vymazal tyto ‚Cookie‘ ze svého softwarového prohlížeče.

‚Cookies‘

Naše internetové stránky používají tzv. ‚Cookies‘ i v dalších svých částech. Slouží k lepšímu vzhledu našich webových stránek na internetu a k tomu, aby byly uživatelsky přívětivé, efektivní a bezpečné. ‚Cookies‘ jsou malé textové soubory ukládané na zařízení návštěvníků našich stránek a ukládané jejich prohlížečovým software. Většina ‚Cookies‘ použivaných pro tento účel jsou tzv. ‚Session Cookies‘ (jednorázové Cookies), které jsou automaticky mazány po odchodu návštěvníka z našich stránek. Tento druh ‚Cookies‘ nemůže nijak poškodit procesory nebo obsahovat viry. Návštěvníci internetových stránek mohou zabránit instalaci ‚Cookies‘ na jejich procesorech a zařízeních změnou příslušných nastavení software jejich prohlížeče. Musíme vás však upozornit, že v takovém případě nebudou plně fungovat všechny funkce našich webových stránek.

Pluginy pro sociální sítě

Na našich stránkách nabízíme možnost použití tzv. ‚ikon sociálních sítí‘. Abychom ochránili osobní data návštěvníků našich stránek, používáme při jejich implementaci systém řešení problémů zvaný ‚Shariff‘. Znamená to, že ikony na našich stránkách jsou jen ‚grafikou‘, obsahující odkaz na příslušnou internetovou stránku poskytovatele ikony. Když návštěvníci našich stránek kliknou na tuto ‚grafiku‘, jsou následně přesměrováni na příslušnou službu daného poskytovatele. Vaše osobní data mohou být příslušnému poskytovateli dané služby přenesena teprve v takovém okamžiku. Jestliže návštěvníci našich stránek na ikony nekliknou, k žádné výměně informací mezi nimi a poskytovateli příslušné ikony sociální sítě nedojde. Více informací ohledně způsobu ochrany osobních informací návštěvníků našich stránek na sociálních sítích najdete v obchodních podmínkách příslušných poskytovatelů jednotlivých sociálních sítí. Bližší informace o systému řešení problémů ‚Shrariff‘ naleznete na tomto odkazu: www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Na našich stránkách jsme nastavili tlačítka s odkazy na následující sociální média:
Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko),
Twitter International Company (100 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin, D02 AX07, Irsko),
WhatsApp Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko).

Přítomnost na sociálních médiích

Abychom našim uživatelům poskytovali rychlé a efektivní informace o naší službě, přinášíme jim je prostřednictvím několika různých platforem.
Patří k nim:

Služby třetích stran

Pro některé funkce našich stránek používáme služby jiných poskytovatelů.

Těmto poskytovatelům jsou přenášeny ‚IP‘ adresy návštěvníků našich stránek, kdykoliv naše stránky navštíví. Někteří z těchto poskytovatelů na svých stránkách také používají ‚Cookies‘.

K organizaci objednávek vstupenek na naše události využíváme služeb Cvents. Jejich politiku ochrany soukromí lze nalézt zde: www.cvents.eu/legal/privacy/privacy_en.html

K zajištění bezpečné funkčnosti našich stránek používáme určité softwarové programové balíčky (jQuery) prostřednictvím ‚programových knihoven‘ společnosti ‚Google‘:

(https://developers.google.com/speed/libraries/). Díky tomu se ujišťujeme, že používáme pouze bezchybné programové balíčky.

Zároveň používáme několik speciálních fontů, které rovněž přebíráme jako služby společnosti ‚Google‘ (https://fonts.google.com/).

Vyhledávací funkce na našich stránkách je zajišťována za pomoci uživatelsky definovaného vyhledávacího motoru ‚Google‘ (https://cse.google.de/cse/).

Pravidla a regulace pro ochranu dat společnosti ‚Google‘ se nacházejí zde: policies.google.com/privacy

K přehrávání videoklipů na našich stránkách obvykle používáme ‚YouTube‘. Protože se jedná o službu vlastněnou společností ‚Google‘ vztahují se i na ni pravidla ochrany dat firmy ‚Google‘: (https://policies.google.com/privacy). Dále používáme k prezentaci videoklipů služeb ‚Vimeo‘: (https://vimeo.com/privacy), ‚LightCast‘: (https://www.lightcast.com/) a ‚Facebook‘: (https://www.facebook.com/policy.php).

K přehrávání ‚audio souborů‘ používáme ‚SoundCloud‘: (https://soundcloud.com/pages/privacy).

Na některých stránkách používáme funkci "AddEvent", jejíž pomocí si akci snadno přidáte do kalendáře: (https://www.addevent.com/privacy).

Příležitostně používáme pro ‚sociální média‘ plugin ‚AddThis‘ od ‚Oracle‘: (http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy).

Fyzická pošta

V případě, že si návštěvníci našich stránek přejí získávat informace fyzickou poštou, potřebujeme si od nich vyžádat jejich úplnou poštovní adresu. Další osobní data nad rámec adresy jsou již dobrovolná. Návštěvníci našich stránek se mohou kdykoliv rozhodnout odebrat nám svolení s uložením svých osobních dat a e-mailových adres a s jejich používáním pro zasílání fyzické pošty.

Zpravodaj

Pokud si návštěvníci našich stránek vyžádají odebírání našeho zpravodaje, jsou jimi poskytnuté osobní údaje použity pouze pro tento účel. Pro účinné potvrzení jejich registrace však od nich potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Abychom se ujistili, že návštěvník stránek, který se hlásí k odběru zpravodaje je skutečně majitelem uváděné e-mailové adresy, uplatňujeme tzv. proceduru ‚dvojího připojení‘.  Nejprve zaregistrujeme a uložíme objednávku zpravodaje návštěvníkem, následně mu zašleme potvrzující e-mailovou zprávu a konečně registrujeme přijetí potvrzující zprávy návštěvníkem. Žádná další osobní data v tomto případě nesbíráme. Přijatá osobní data používáme pouze k rozesílce zpravodaje a nepředáváme je třetím stranám. Návštěvníci stránek mohou odběr zpravodaje kdykoliv zrušit kliknutím na odkaz ‚odhlásit odběr‘ uváděný na konci rozesílaných zpravodajů.

Online obchod a registrace

Pro potřeby našeho online obchodu: shop.cfan.eu používáme služeb poskytovatele ‚HostEurope‘, jehož servery jsou umístěny v Kolýně nad Rýnem a Strasburgu. Služby ‚HostEurope‘ pro nás zpracovávají osobní data uváděná návštěvníky online obchodu během svých online objednávek. Tato osobní data návštěvníků stránek nejsou předávána třetím stranám, ani jimi pro žádné účely využívána. Registrovaní uživatelé mají možnost na vyžádání svá existující registrovaná osobní data změnit nebo smazat. Návštěvníkům našich stránek samozřejmě kdykoliv poskytneme bližší informace ohledně jejich osobních dat uložených v našem systému. Zároveň rádi na vyžádání návštěvníků stránek jejich data upravíme nebo smažeme za předpokladu, že tomu nebudou bránit zákonem dané požadavky na jejich archivaci.

Online dary a platby v online obchodu

K zabezpečení nejvyššího stupně ochrany zpracování finančních dat používáme při zpracovávání online darů nástroj ‚Spendino‘ společnosti GRUEN Software AG (LLC/Ltd.), sídlící na Pascal-Strasse 6, D-52076 Aachen v Německu.

Data veškerých finančních transakcí jsou díky tomu zpracovávána výhradně na serverech ‚Spendino‘. Prohlášení o ochraně dat společnosti ‚Gruen AG‘ lze nalézt v příslušné sekci procesu poskytnutí daru.

K platbám v online obchodu využíváme služeb PayPal (Evropa) S.à r.l. et Cie., S.C.A. sídlícím na 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg v Lucembursku. Také v tomto případě nejsou žádná finanční data ukládána na našich serverech, ale pouze na serverech společnosti ‚PayPal‘.

Práva návštěvníků webových stránek

Návštěvníci našich stránek mají následující práva týkající se jejich osobních dat uložených v naší organizaci:

  • právo na získání informací,
  • právo informace upravit nebo nechat vymazat,
  • právo omezit aktivity spojené s jejich zpracováním,
  • právo zakázat jejich zpracování,
  • právo převoditelnosti vlastnictví dat.

Návštěvníci našich stránek mají zároveň právo předkládat stížnosti autoritám, které dohlížejí na zpracování jejich osobních dat naší organizací.

Změny v prohlášení o ochraně dat

Na našich webových stránkách provádíme trvalé změny. Z toho důvodu si vyhrazujeme právo měnit toto prohlášení o ochraně dat a upravovat ho, aby trvale odpovídalo aktuálnímu stavu. Současné prohlášení je platné od prosince 2019.

Pověřený zmocněnec pro ochranu dat

Vaše důvěra v naše služby je pro nás velice důležitá. Z toho důvodu vždy rádi odpovíme na dotazy návštěvníků našich stránek ohledně způsobu nakládání s jejich osobními daty. Máte-li dotazy, na které jste nenašli odpověď v tomto prohlášení o ochraně dat nebo potřebujete detailnější informace o některém ze zde popsaných procesů, neváhejte prosím kdykoliv kontaktovat našeho pověřeného zmocněnce pro ochranu dat:

Datenschutzbeauftragter
Christus fuer alle Nationen e.V. (Reg.)
Orber Strasse 67
D-60386 Frankfurt am Main, Německo
E-mailová adresa: dst@cfan.eu