Techiman, Ghana

Nezastavitelný oheň

Absolventka Bootcampu CfaN, Ester Tshimuanga, naplánovala na 23. až 27. srpen 2023 svou první evangelizační kampaň v ghanském městě Techiman. V průběhu jejího času v Bootcampu jí Bůh dal vizi a zápal pro evangelizační kampaně v Africe i po celém světě. Rozhořel se v ní oheň, který již nikdo neuhasí! Odvážně začala plánovat cestu do Techimanu v Ghaně, města s přibližně 110 000 obyvateli. Její tým tvořilo sedm evangelistů CfaN, včetně tří účastníků Fire Campu, tří absolventů Školy evangelizace a jí samotné, absolventky Bootcampu. Ředitelem kampaně byl absolvent SOE Albert Anokye Bempah. Jeho srdce pro duše, vášeň pro církev a tvrdá práce proměnily plány ve skutečnost. Ester byla vděčná Bohu, že kolem ní shromáždil ten nejlepší tým. Plánování kampaně bylo jednou z nejnáročnějších věcí, které kdy dělala, ale stálo to za to!

Během plánování a příprav mé první velké evangelizační kampaně jsem prožívala všechny možné emoce. Bylo to intenzivní, ale jakmile jsem uviděla první lidi, kteří přišli k Ježíši díky kázání týmu invaze evangelia ve městě před kampaní, rozplakala jsem se a řekla si: Stálo to za to!“ Bylo to intenzivní, čelili jsme řadě výzev, bylo to náročné. Na duši zachráněnou pro věčnost ale nelze připevnit žádnou cenovku. Pokud vím, že cokoli dělám může přivést lidi k Ježíši, i když je to intenzivní, těžké a náročné, bude to na 300 % stát za to. Nejde tu totiž o mě, ale o to, aby se lidé setkali s Ježíšem. Pojďme zemřít sami sobě, aby druzí mohli žít! Obujme si boty evangelia a přiveďme lidi ke spasení!

evangelistka Ester Tshimuanga

Invaze evangelia a kampaň

Tým před kampaní uspořádal třítýdenní invazi evangelia, která zahrnovala kampaně pro mládež, evangelizace na tržištích, obchodní setkání, konferenci pro ženy a školení o evangelizaci. Ester uspořádala rozhovory v rozhlase a tiskovou konferenci na podporu akce. Město bylo otřeseno evangeliem a tisíce lidí přišly ke Kristu ještě před začátkem kampaně!

Od prvního až do posledního večera kampaně přicházel na shromáždění Ježíš a proměňoval lidské životy! Mnozí byli spaseni, uzdraveni a vysvobozeni. Během pěti dní akce kázala Ester celkem osmkrát. Při každém kázání evangelia se mezi lidmi pohybovala Boží moc. Když se lidé dělili o svá svědectví o uzdravení, nastávalo v davu veloké veselí s tancem a zpěvem!

Celá inciativa nakonec zahrnovala:

  • uspořádání 121 evangeliací
  • kázání 60 221 lidem (více než polovině města)
  • 25 025 zdokumentovaných obrácení (Ježíše přijala téměř čtvrtina města)

Evangelizační kamion

Evangelizační kamion, který Ester použila jako podium pro svou kampaň, má zvláštní historii. Byl totiž použit na rozlučkové Konferenci ohně evangelisty Reinharda Bonnkeho v Hamburku v roce 2019. V Hamburku jsme tehdy uspořádali evangelizační akci na náměstí Hansaplatz, kde Todd White ohnivě kázal evangelium. Nyní byl tentýž kamion platformou pro šíření evangelia v Ghaně absolventkou Bootcampu, která zde nesla pochodeň odkazu evangelisty Bonnkeho. Bůh v těchto dnech skutečně naplňuje sen o generaci ženců poslední doby!

Požehnání městu

Během posledního večera kampaně měla Ester tu čest modlit se a pronášet požehnání nad Ghanou a Techimanem. Celý tým i duchovní otcové města se shromáždili na pódiu, aby se modlili za Ghanu. Byl to výjimečný okamžik. Duchovní vůdci, biskupové a pastoři z Techimanu podpořili Ester a tým jejich důvěrou a povzbuzením. Hladověli po tom, aby se Ježíš dotkl jejich města a národa!

Svědectví o uzdravení

Tuto dámu pět let trápila bolest kolene, po modlitbách ji okamžitě opustila a žena předváděla, že nyní může chodit bez bolesti.
Tuto dámu pět let trápila bolest kolene, po modlitbách ji okamžitě opustila a žena předváděla, že nyní může chodit bez bolesti.
Tato žena byla pět měsíců chromá. Na kampaň ji přítelkyně dovezla autem a pomohla jí se dostat až na plochu. Avšak okamžitě poté, co dorazila na plochu kampaně, ženu všechny bolesti opustily a ona se opět dokázala začít hýbat.
Tato žena byla pět měsíců chromá. Na kampaň ji přítelkyně dovezla autem a pomohla jí se dostat až na plochu. Avšak okamžitě poté, co dorazila na plochu kampaně, ženu všechny bolesti opustily a ona se opět dokázala začít hýbat.
Tento mladík měl po dva roky bolesti v pase a nemohl se ohýbat. Během modliteb ho Ježíš uzdravil.
Tento mladík měl po dva roky bolesti v pase a nemohl se ohýbat. Během modliteb ho Ježíš uzdravil.
Tuto ženu přes pět let bolely uši. Po modlitbě bolesti zmizely.
Tuto ženu přes pět let bolely uši. Po modlitbě bolesti zmizely.
Tento muž, který je pastorem, žil jeden rok s bolestmi páteře. Nedokázal normálně sedět a nevydržel sedět příliš dlouho. Po modlitbách bolesti zmizely.
Tento muž, který je pastorem, žil jeden rok s bolestmi páteře. Nedokázal normálně sedět a nevydržel sedět příliš dlouho. Po modlitbách bolesti zmizely.