Mocná svědectví

Boha osobně zajímá každý JEDEN

Jako Kristus pro všechny národy se zaměřujeme na masovou evangelizaci, a proto mohou být naše čísla někdy ohromující. Od založení služby jsme zaznamenali přes 80 miliónů rozhodnutí pro Ježíše! To je jistě důvod k oslavě a chvále našeho Pána.

Chci vám ale říct jednu věc. Nikdy neztrácíme ze zřetele skutečnost, že Bohu nejde o čísla. Lépe řečeno, Boha osobně zajímá každý JEDEN. On opouští devadesát devět oveček, aby nalezl tu jednu ztracenou. S každým jedním z nás se setkává na individuální, zcela osobní bázi.

Dnes se s vámi chci podělit o několik nádherných osobních svědectví. Do životů každého z těchto vzácných lidí Ježíš nadpřirozeně vstoupil a zasáhl. S každým se setkal uprostřed jeho trápení. Bůh je viděl, slyšel jejich pláč a obrátil jim životy naruby. Věřím, že četba těchto příběhů o Boží uzdravující moci pozvedne také vaši vlastní víru a ukotví vás ve vědomí Božího láskyplného milosrdenství s každým jedním z nás.

Jovita B., Uganda

Nemocnice i šamané mě zklamali

V roce 1979 tehdy šestnáctiletá Jovita náhle přišla o sluch a naprosto ohluchla. Příštích 36 let neslyšela vůbec nic. Vypráví: „Navštěvovala jsem lékaře a nemocnice, ale oni jen konstatovali, že jsem hluchá. Nedokázali přijít na to, co hluchotu způsobilo. Navštívila jsem i šamany, i když jsem věděla, že je to špatná věc. Donutily mě k tomu mé bolesti a ztráta sluchu. Ti mi tvrdili, že hluchotu způsobil démon.“

Ani šamané ani nemocnice jí nedokázaly pomoci. Jovita pokračuje ve vyprávění: „Při pomyšlení na to, že budu po zbytek života hluchá, jsem volala k Bohu: ‚Pane, raději si mě vem pryč z tohoto světa.‘ Bylo to jediné řešení, které mě napadalo.“

Jovita potom našla cestu na kampaň CfaN v ugandské Mbaraře. „Když se kazatel začal modlit, náhle jsem uslyšela nějaké zvuky. Potom jsem zaslechla i hlasy – nic takového jsem v posledních 36 letech nestalo! Otevřely se mi uši a povstala ve mně radost. Čím hlasitěji jsem slyšela, tím větší má radost byla. Po 36 letech hluchoty opět slyším. Je to zázrak! Je to můj zázrak.“

Elizabeth M., Kamerun

Mnozí to se mnou vzdali, ale Bůh ne

„Každé ráno bývalo stejné. Po probuzení jsem musela spolykat deset různých léků proti bolesti. Potom mi kamarádka pomohla nasadit tlakové podložky, které mi pomáhaly chodit a snášet bolest. Lékaři ani nevěděli, co je s mými koleny v nepořádku. Vzdali to a řekli mi, že s tím budu prostě muset žít. Po mnoha letech jsem si ale vybudovala vysokou odolnost a prášky mi téměř nezabíraly.“

Elizabetiny touhy byly prosté. Paralyzovaná nepřetržitými bolestmi toužila jen po „drobných životních radostech“ – aby si mohla navařit a uklidit nebo se dokázat předklonit a zamést podlahu. Cítila, že ji lidé při pohledu na ni litují, a bylo jí trapně, že se nedokáže postarat sama o sebe.

Pak přišel den, kdy se v bolestech vydala na kampaň CfaN v Douale v Kamerunu. „Když se evangelista modlil, pocítila jsem, že mi něco od hlavy k patě prochází tělem – něco, co jsem do té doby nikdy neokusila. Věděla jsem, že Bůh právě v mém životě dělá zázrak. Prostě jsem to věděla! Přímo v tom okamžiku nám řekl, abychom se otestovali a zkontrolovali tu část těla, která byla dosud nehybná. Tehdy jsem se postavila. Tehdy mě Bůh uzdravil! Tehdy jsem přijala uzdravení.“

Elizabeth J., Nigérie

Nedokážete si představit, čím jsem procházela – bylo to peklo

Po dobu osmnácti let trpěla Elizabeth J. úpornými bolestmi břicha. Bolest byla velice intenzivní a čas od času ji po celé dny poutala na lůžko – někdy i na dobu několika týdnů. V roce 1998 byla dva týdny hospitalizovaná v nemocnici a nebyla schopná vůbec jíst. Její rodina byla smířena s tím, že zemře. Ze zoufalství se Elizabeth se svým manželem rozhodli utratit všechny své peníze za konzultace s knězi voodoo i lékařskou a nemocniční péči.

Jednoho dne, po další návštěvě nemocnice, společně uslyšeli zvuk z nedaleké kampaně CfaN, kde kázal evangelista Reinhard Bonnke. Rozhodli se, že na ni zajdou, aby se podívali, co se tam děje. Elizabeth o tom vypráví svými slovy…

„Když jsme přišli, kazatel právě říkal: ‚Ježíš tě miluje a zemřel za tvé hříchy.‘ Pomyslela jsem si: ‚Páni!‘A pocítila jsem, jako by mě něco vnitřně udeřilo a řeklo mi: ‚Bude mi odpuštěno vše z prostředí, z něhož pocházím, i mé vlastní hříchy, které jsem spáchala!‘“

Elizabeth kázané poselství hluboce upoutalo. Při jeho poslechu přesně věděla, co musí udělat.

„Jednoduše jsem pocítila, že je to pro mě, pozvedla jsem své ruce a zvolala: ‚Bože!‘ Potom jsem poklekla a řekla: ‚Ježíši, tady jsem, tady jsem. Zachraň mě, zachraň mě!‘ V tu chvíli kazatel vyzval ty, kdo se chtějí narodit znovu, aby přišli k pódiu. Byla jsem tam první. Běžela jsem dopředu. Běžela jsem si pro spasení jak o závod!“

Druhý večer kampaně Elizabeth cítila puzení k tomu, aby šla znovu na shromáždění. Tentokrát se již radovala, tančila a tančila před Pánem a chválila ho za své nově nabyté spasení.

„Tys mě přijal, Bože!“, volala. „Dnes tě prosím o uzdravení.“ Jakmile ale kazatel začal mluvit, sevřela jí bolest břicha jako do svěráku.

„Bolest byla zpočátku malá, ale postupně rostla. Jakmile ale vyrostla, zakřičela jsem: ‚Ďáble, jsi lhář! Přišel jsi pozdě, protože teď už jsem v Kristových rukou!‘ V tu chvíli kazatel řekl, abychom si vložili ruce na místo, které nás bolí, a začali chválit Boha! Tím okamžikem bolest zmizela. Tehdy jsem byla uzdravena.“

Coulibaly, Pobřeží slonoviny

Chromý a bezmocný – dokud ho Bůh nepovolal

Coulibaly byl vůdcem a hlavním zaopatřovatelem celé své rozšířené rodiny. Jakmile na něj náhle dolehla vážná nemoc a ochroml, byla to tedy katastrofa nejen pro něj, ale i pro celou rodinu.

„Vzpomínám, jak jsem se ráno vzbudil a třáslo se mi tělo. Pokusil jsem se vstát, ale upadl jsem. V předchozích dnech mi přitom mé tělo nedalo žádná varovná znamení nebo symptomy. Stalo se to naprosto nečekaně. Následně mi bylo řečeno, že je to selhání ledvin. Po několika letech léčby se mi začalo dělat lépe – a v tom jsem na tři týdny zničeho nic oslepl. Má sestra a kamarád mi pomáhali s každodenními úkoly. Každý den jsem volal k Bohu, aby mě uzdravil, abych opět mohl zaopatřovat a živit svou rodinu. Často jsem se cítil jako neschopný člověk.

Jednoho dne jsem ležel na nemocničním lůžku, když mi jedna sestra podala leták s pozvánkou na evangelizační kampaň CfaN. Když jsem byl příštího dne již doma, podala mi stejný leták i moje dcera. A tentýž den mi další dala má sestra. Věděl jsem, že mě Bůh povolává k tomu, abych přijal své udzravení.

Coulibalymu pomohli dostat se na evangelizační plochu, kde ho rodina usadila na zemi.

„Vzpomínám si, že v okamžiku, kdy (evangelista) řekl ‚amen‘, jsem pocítil, že mě opustily všechny bolesti a celým tělem mi prošel silný vítr.“

Na podium ho pak doprovodila Coulibalyho sestra, která o něj v nemoci dlouho pečovala, aby dosvědčila jeho uzdravení. S rozzářenou tváří potvrzovala, že ho na sedm dlouhých a příšerných let ochromil následek selhání ledvin.

Coulibaly zástupu řekl: „Seděl jsem na zemi a zvedl jsem ruku. Třásla se a já jsem v tu chvíli nechápal, co se děje. Skulil jsem se na záda a zaslechl, jak kazatel říká ‚amen.‘ Potom nás vyzval: ‚Udělejte něco, co jste dřív udělat nedokázali.‘ Zkusil jsem zvednout jednu nohu a najednou byla velice lehká. Druhá také a tak jsem se postavil!“

Coulibaly bouřlivě rozradostněnému zástupu předvedl, že může svobodně chodit a že po sedmi letech při chůzi nepotřebuje žádnou pomoc. Jeho sestra stála kousek od něj, smála se od ucha k uchu a oslavovala Boha.

V evangeliu je moc!

Drazí přátelé, právě o tom je evangelium – Ježíš nás vyhledává právě tam, kde jsme, uprostřed našich životních okolností, a všechno obrací vzhůru nohama. Nemůžu se dočkat, až jednoho dne přijdeme do Nebe a vyslechneme si všechna ta radostná svědectví o jeho spasitelné uzdravující milosti. Zkuste si představit, jaké to bude, až si tam budeme v jeho přítomnosti navzájem vyprávět všechny ty příběhy!

Život nikoho z lidí, jejichž příběhy jste dnes vyslechli, už nebude stejný. Jejich rodiny, přátelé a kolegové byli konfrontováni Boží mocí. Každý z nás jsme také svědky Boží slávy, zatímco si tyto mocné příběhy čteme a sdílíme se o nich z dalšími lidmi.

Děkuji vám, že nás posíláte k národům s mocí evangelia, abychom zasáhli miliony lidí – z nichž každý JEDEN Boha osobně zajímá.

Společně s vámi ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda