Dekapole Zambie 2022 - s absolventy Bootcampu a hostujícími evangelisty

Operace Dekapole

10 evangelizačních kampaní v 10 městech

V době, kdy čtete tyto řádky, je předsunutý tým CfaN již na místě v Zambii v Jižní Africe. Jsou tam, aby pracovali na přípravách naši další „Operace Dekapole“. Pokud sledujete dění v CfaN v posledních několika letech, víte, že „Dekapole“ jsou události, v rámci nichž pořádáme několik kampaní souběžně, a že jsou součástí naší strategie Desetiletí dvojnásobné sklizně. Ty, které již proběhly, byly nesmírně úspěšné a přivedly statisíce lidí k novému životu v Ježíši.

Tato Operace Dekapole je speciální!

Proč? Protože tentokrát poprvé uspořádáme deset kampaní v deseti různých městech. To bylo naším cílem od počátku a právě proto jsme tuto iniciativu nazvali „Dekapole“ – což je biblický výraz znamenající doslova „deset měst“.

Na tom jsme tedy od začátku pracovali. Ale jak si asi dokážete představit, stálo nás to obrovské úsilí, investice a tvrdou práci, abychom dokázali zajistit i technickou stránku celého projektu.

Na této cestě jste byli s námi. Už v roce 2020 jsme vás informovali o tom, jak jsme museli vzít náš obří zvukový systém (zařízení, které nám umožňuje kázat až milionu lidí na jednom místě) a nejen ho rozdělit na pět menších, mobilnějších systémů, ale také pořídit spoustu dalšího vybavení, vyškolit další techniky, rozšířit týmy služebníků a spoustu dalšího.

Krok za krokem k naplňování vize

První Operace Dekapole se konala v Tanzánii v listopadu 2020. Vzhledem k tomu, že světem otřásala pandemie, musel náš neuvěřitelný tým na poslední chvíli vše změnit a přesunout celou naplánovanou operaci z Keni do Tanzánie. Při tomto našem prvním pokusu nakonec probíhaly první týden tři souběžné kampaně ve třech městech, další týden pak dvě.

Vyzbrojeni vším, co jsme se naučili poprvé, jsme se zaměřili na další Dekapoli v červnu 2021, rovněž v Tanzánii. Tentokrát jsme se snažili uskutečnit pět kampaní najednou – a to v jednom týdnu! – ve městech Tunduma, Iringa, Morogoro, Dodoma a Mbeya. Vzhledem ke vzdálenostem mezi těmito městy to bylo logisticky velice náročné. Ale s Pánovou pomocí a s armádou studentů Bootcampu na místě, kteří do toho dali všechno, to byl opět velký úspěch. Krok za krokem jsme se blížili k našemu cíli.

V říjnu loňského roku jsme pak překonali další milník. V metropoli Dar es Salaam (největším městě Tanzánie) jsme opět o něco přitvrdili. Tentokrát jsme uspořádali šest kampaní najednou a Pán nám opět požehnal šesti plodnými akcemi, při nichž statisíce lidí odevzdaly své životy Ježíši.

Teď je čas na deset měst!

Neváháme se řídit tím, co nám Pán řekl, abychom dělali. Jdeme do toho! Letos v květnu uspořádáme během pouhých dvou týdnů deset kampaní v deseti různých městech Zambie. Díky rozmístění těchto měst zasáhneme naráz celou Zambii – sever, jih, východ i západ. Jaká to příležitost ovlivnit celou zemi!

Nic z toho by nebylo možné nebýt násobení evangelistů skrze Evangelizační Bootcamp CfaN. Na každé kampani budou kázat dva hostující evangelisté. Většina z nich jsou absolventi Bootcampu – právě v tom spočívá podstata vize „násobení a spolupráce“, kterou mi Pán svěřil.

Nic z toho by nebylo uskutečnitelné jen s jedním člověkem nebo jen s jedním týmem. Naštěstí nejsme Bohem povoláni do vakua. Jsme povoláni jednat jako Kristovo tělo – a v lásce a jednotě spojit síly. Společně dokážeme činit nemožné!

A zahrnuje to i vás

Dnes vás chci požádat, abyste se spolu s námi podíleli na tom, aby tato Operace Dekapole byla tou nejlepší ze všech. Připojíte svou víru k té naší a budete spolu s námi věřit v absolutně hladký průběh celé této obrovské události? Budete se za naše týmy v této organizační fázi modlit? A pomůžete nám na základě Božího vedení pokrýt veškeré související finanční náklady? Právě teď je každý váš dar klíčový k naplnění úkolu, který je před námi. S vaší pomocí uvidíme Zambii zasaženou evangeliem jako nikdy předtím.

Společně s vámi ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
a celosvětový tým CfaN