Zjevená Boží sláva

Nemožné se stává skutečností

Věděli jste, že jste akcionáři Boží slávy? Jak je to jen možné, že se Bůh, který stvořil celý vesmír, rozhodl podělit se s námi o svou slávu? Je to na první poslech překvapivá a ohromující myšlenka – ve skutečnosti je však podstatou evangelia. V Janovi 17,22 Ježíš řekl: Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno.Co je však onou „slávou“? A jak Boží sláva ovlivňuje nás, zde na zemi?

Boží hmatatelná přítomnost

Slovo „sláva“ se vyskytuje v Bibli mnohokrát. Může být použito několika způsoby. Jedním z příkladů z Písma může být „sláva“ jako vyjádření cti, bohatství a moci. To by mohlo poukazovat na slávu krále nebo osoby ve vysoké funkci. Druhé možné použití je k popisu zřetelné a hmatatelné Boží přítomnosti. Pokud se podíváme na tuto definici „slávy“ zblízka, zjistíme, že může sloužit k popsání zkušeností lidí, kdy se slavná Boží přítomnost přesune z nadpřirozeného světa do našeho světa

Věřím, že lidé po celém světě dnes touží po tom, zatít hmatatelný Boží dotek. Ztracený umírající svět dychtí po evangeliu, chce ho pocítit a okusit uzdravující moc evangelia. Člověk, který slyší evangelium, potřebuje zažít zkušenost, která nepotřebuje vysvětlení – nepotřebuje složitě vysvětlovat něco, čemu chybí jakákoli osobní zkušenost! Evangelium musí být setkáním, které člověku změní život.

Zázraky se dějí i dnes

Projevy Boží slávy nejsou něco, co se dělo jen v biblické době. Nyní můžeme díky modlitbám Božího lidu, víře v jeho Slovo a vyznávání evangelia vidět projevy jeho slávy po celém světě každý den. V nigerijském městě Kafanchan jsem dostal slovo poznání o HIV a AIDS a jeden mladý muž v posledním stádiu nemoci najednou spadl na zem pod Boží mocí. Tu noc se mu zdál sen, ve kterém k němu přišel Ježíš a řekl mu, že je uzdraven. Druhý den ráno šel k lékaři a nechal se znovu testovat. V ten večer přinesl lékařskou zprávu na setkání. Držel jsem ji v ruce a nahlas ji před 220 tisíci lidmi přečetl – HIV negativní! Obdržel krevní transfúzi z nebe. Chvála Pánu!

 • Ve městě Nsukka, kde na poslední shromáždění přišlo více než 425 tisíc lidí, přišla i paní Regina Attahová se svými třemi dětmi: Umekou (12), Chinwendu (10) a jejich bratrem Chukwudim (7). Všechny tři děti byly úplně slepé – Umeka 8 let, Chinwendu 2 roky a malý Chukwudi rok. Během modliteb za nemocné byl všem třem dětem naráz vrácen zrak!
   
 • V Isokolandu byla dívka, která byla hluchoněmá dvacet let. Po modlitbách začala náhle slyšet a zřetelně mluvit. Její bratr stál kdesi v davu více než čtvrt milionu lidí a najednou slyšel svou sestru po více než dvou desetiletích promluvit. Bylo velmi dojemné vidět, jak běží skrz dav na scénu, kde svou sestru objal a společně plakali a radovali se.
   
 • V Mubi byla mezi 630 tisíci lidmi přítomná mladá žena, která byla více než dvacet let chromá. Během modlitby za nemocné padla na zem a řekla, že muž obklopený světlem a oblečený v bílém k ní přišel a zeptal se jí: „Co bys chtěla?“ Ona řekla: „Chci být uzdravena.“ Když se probrala, zjistila, že má plně pohyblivé nohy – mohla dokonce běhat!
   
 • V Bali svědčila jedna žena, která umírala na rakovinu prsu. Po celé hrudi měla otevřené rány a celá její pravá strana byla paralyzovaná. Když přijala uzdravení, nebyla na shromáždění. Ležela doma ve své posteli. Ale z masivní aparatury bylo kázání slyšet na velkou vzdálenost a celou oblastí zněl zvuk dobré zprávy. Říkala, že mě slyšela říci: „Pokud teď ležíš na posteli, hned vstaň!“ Zareagovala ve víře a náhle cítila, jako by ji dvě ruce zvedly na nohy. V tu chvíli si uvědomila, že už není chromá, rány na její hrudi se zacelily a rakovina byla pryč. Byla plně uzdravená! Tato žena, která se předtím nemohla sama postavit, teď přešla celé pole, kde se konalo naše setkání pod otevřeným nebem, a přišla vydat své svědectví až na pódium.
   
 • V brazilském Rio de Janeiru byla žena, která prodělala dvanáct velkých operací zad a stále byla upoutána na invalidní vozík. Po modlitbě vyskočila z vozíku, naprosto zdravá!
   
 • V Sapele jsem dostal slovo poznání o někom, kdo byl zraněn výstřelem ze zbraně a nemohl se léta uzdravit. V reakci na toto slovo přišla na pódium žena, aby řekla svůj příběh. Čtyři roky předtím byla postřelena do nohy a od té doby byla částečně paralyzovaná. Ten večer, po modlitbách, jsme společně na pódiu tancovali – byla cele uzdravená!
   
 • V Ugepu přivedla žena svého syna, který byl posledních patnáct let duševně nemocný. Byl naprosto šílený, násilný a neovladatelný. Po přijetí modlitby nastala úžasná proměna. Něžně promluvil a vrátil se mu rozum. Řekl mi, že Ježíš ho uzdravil. Chvála Pánu!
   
 • V nigerijském státě Taraba za mnou přišel guvernér se svou sestrou, která byla neplodná. Modlil jsem se, aby Bůh otevřel její lůno a mohla otěhotnět. Když jsem o rok později přijel do jiného města v tom státě, guvernér za mnou znovu přišel se svou sestrou. Byla v devátém měsíci a měla těsně před porodem. Děkovala Bohu za ten zázrak.

Mohl bych pokračovat dál a vyprávět svědectví úžasných spasení, uzdravení, vysvobození a zázraků, které se dějí každý večer na každé kampani, díky moci evangelia a modlitby ve víře. Dokonce nám někteří pastoři sdělili, že během týdne našich evangelizačních kampaní se stalo tolik zázraků, že místním sborům trvalo až rok vyslechnout všechna svědectví!

S Bohem se nadpřirozené stává přirozeným

Bible je plná zpráv o tom, jak Bůh během historie projevil svou slávu. Někteří lidé si myslí, že to jsou příběhy, které se předávají z historických důvodů a mají nás jen zabavit a něco nás třeba naučit. Ale tak to není! Jiní si myslí, že tyto biblické příběhy jsou příkladem maximálních Božích schopností. To je také špatně! Tato svědectví jsou jen ochutnávkou toho, co je u Boha možné. S Bohem se nadpřirozené stává přirozeným a nemožné možným. Křesťanství má být nadpřirozenou existencí od začátku do konce a projevy Boží moci by měly být normou.

Všechna sláva patří Bohu

Proto kážeme evangelium, proto se ve jménu Ježíše modlíme za nemocné. Smyslem našeho času zde na zemi je přinášet Bohu slávu. Činíme tak v jednotě, společně. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Jsme v tom spolu, jedno tělo složené z mnoha částí, z nichž každá je nezbytná. Někteří z nás kážou, jiní obětavě dávají. Někteří se přimlouvají, jiní prakticky slouží rukama. Všichni jsme spolupracovníky Božího království.

Právě jsme se vrátili z nigerijské Abeokuty. Vzdáváme Bohu všechnu slávu za to, co tam činil, za tisíce srdcí, které se obrátily k Ježíši a mnoho nádherných zázračných uzdravení. Nyní jsme již na cestě do dalšího nigerijského města Ado Ekiti. Nemůžeme se dočkat, co pro toto místo Bůh připravil. Zeptali byste se prosím Pána na modlitbách, zda vás vede k zapojení na tomto úkolu? Čelíme v souvislosti s rychle po sobě jdoucími kampaněmi se zvýšenými náklady – věříme však, že to společně zvládneme.

Spolu s vámi v Ježíši,

evangelista Daniel Kolenda

a celý tým CfaN

Výňatek z knihy Daniela Kolendy „Uvolnění zázraků skrze víru a modlitbu