Velikonoční poselství

Marnotratný otec

Během letošních Velikonoc se s vámi chci sdílet o krásném zjevení z příběhu, který všichni dobře známe, a který je obvykle nazýván „O marnotratném synu.“ Kvůli zaměření na syna nám však uniká to, co stojí v samém srdci Velikonoc.

Slovo „marnotratný“ znamená „hýřivý, bezhlavý, extravagantní, mimořádně štědrý či poddajný, plýtvavý nebo rozhazovačný.“ Hovoříme o příběhu marnotratného syna, protože se soustředíme na to, jak syn bezhlavě utratil všechny své peníze. Myslím si ale, že Ježíš chtěl naši pozornost nasměrovat spíše na otce, který zdarma, extravagantně – a ano, dokonce marnotratně či bezhlavě – prokazuje lásku a milost synovi, který si to nijak nezaslouží! Věřím, že bychom příběh mohli nazvat „O marnotratném otci.“ Jinak řečeno, jedná se o příběh otcovy „marnotratné lásky.“

Je to o Boží marnotratné lásce!

Když přemýšlíte o vašem životě, možná myslíte na všechny své promarněné příležitosti a nemoudrá rozhodnutí. Vidíte všechny své chyby, omyly a selhání. Chci, abyste něčemu porozuměli. Není to o vás. Není to o tom, jak moc jste zbloudili a kam až se zatoulali. Je to o milujícím Otci, který vás tolik miluje, že za vás dal všechno. Je to o marnotratné lásce, která by udělala cokoli, aby vás získala! Není to o vašem marnotratném životě – je to o Boží marnotratné lásce!

Jedním z mých nejoblíbenějších veršů z Bible je Římanům 8,32: „On neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?“ Bůh nám dal svého Syna s vědomím, že mu mnoho lidí plivne do tváře, odmítne ho, a dokonce jeho obětavý dar lásky zesměšní. Přesto nám Bůh svobodně, štědře a nezištně dal to nejlepší, co pro nás měl – tomu já říkám bezhlavá láska. Jestliže nám Bůh dal svého syna, buďte si jistí, že je ochotný dát vám cokoliv a zaopatřit vás vším, co potřebujete.

Kříž nebyl pouhým symbolem

Pavel ve zmíněném verši z listu Římanům poukazuje na kříž jako na konečný důkaz Boží bezhlavé lásky. Na kříži Ježíš přijal to nejhorší, co lidstvo vůbec mohlo nabídnout – nespravedlnost, nenávist, předsudky, pýchu, násilí, zradu a vraždu. Nekladl žádný odpor a bez boje na sebe vzal hříchy světa. Na oplátku nám dal to nejlepší, co nám mohl nabídnout Bůh – odpuštění, pokoru, vlídnost, štědrost, věrnost, pravdivost, spasení a lásku. Kříž ale nebyl pouhým symbolem. Stal se prostředkem k tomu, aby se Bůh mohl k lidem vztáhnout svou milostí a milosrdenstvím, a přesto zůstal zcela spravedlivý. Víte, kdyby Bůh náš hřích opomenul,  bylo by to nespravedlivé. Kdybychom ale na druhou stranu všichni přijali spravedlivý soud za své činy, byli bychom všichni zatraceni. Ježíš vzal na sebe náš trest (spravedlnost) a nabízí nám odpuštění a pokoj s Bohem (milosrdenství).

Modlím se, abyste během letošních Velikonoc byli přemoženi, dojati a obklopeni zjevením o Otcově marnotratné lásce. Ať sami sebe vidíte tak, jak vás vidí On – hodné toho nejlepšího, co mohl nabídnout – jeho jediného, vzácného Syna.

Váš v Otcově lásce,

evangelista Daniel Kolenda
*obsahuje výňatek z knihy „Bezhlavá láska“ od Daniela Kolendy