Získejte praktické zkušenosti pro kázání

Studenti získávají praktické zkušenosti s kázáním, deštěm nebo zářením! Bůh vychovává armádu evangelistů pro #DecadeofDoubleHarvest! Zjistěte více o našem dalším Bootcampu.

Lukas Repert – 16. týden

Daniel zveřejnil světelnou tabuli, ukazující zbývající vyučovací moduly, která bývá denně aktualizována. K našemu obrovskému údivu zjišťujeme, že zbývá jen 26 modulů a vyučují se dva denně, takže je v podstatě před námi už jen 13 vyučovacích dní. Je těžké věřit tomu, jak rychle nám čas tady na škole a ve Spojených státech utekl!

To, čemu se učíme právě teď, je mimořádně důležité. Daniel každého z nás osobně trénuje umění kázat a povzbuzuje nás k tomu, abychom naše příběhy předávali lidem se zápalem a zanícením. Každý z nás má pět minut na to, aby svůj příběh co nejlépe předal. Potom všichni společně rozebíráme jeho silné a slabé stránky. Je krásné díky tomu sledovat zápal a život, plynoucí z niter studentů a rozdílnost, která mezi námi tady na Bootcampu je. Účastníci výcviku pocházejí z řady různých zemí: Argentiny, USA, Mexika, Kanady, Německa, Litvy, Pobřeží slonoviny, Finska, Číny a dalších. Každý z nich přináší na stůl něco specifického a všichni jsme nadšení, že to můžeme společně sdílet a vzájemně se inspirovat.

V příštích týdnech vám zkusím představit několik studentů. Jejich svědectví a příběhy o tom, jak je Bůh přivedl na Výcvikový tábor jsou tak úžasné, že je nemůžete neslyšet. Doufám, že si je užijete!

Lukas Repert – 15. týden

Blog o Bootcampu, 11. týden

V tomto týdnu jsme měli velice nabitý rozvrh plný vyučování. Ačkoliv jsme se museli sejít online, ani o píď to neubralo na jeho intenzitě.

Od 8:00 do 10:00 jsme měli ranní ztišení s Ericem Gilmourem a Levim Stewartem. Potom jsme pokračovali běžnými lekcemi. OK, nazývat tato vyučování „běžnými“ je skutečně slabé slovo, když uvážíte, kdo do nás v tomto týdnu investoval svá srdce a duše. Našimi učiteli byli Daniel Kolenda, Dr. Micheal Brown, Nathan Morris, Bernie Moore a Paul Maurer.

Byl to skutečně víkend, který v každém z nás zažehl obrovský oheň. Plamen Ducha svatého mezi námi přeskakoval a všichni jsme prožili novou vášeň pro kázání evangelia, zejména v čase, jako je tento. Těším se na to, až vám příští týden pošlu nějaké video.

Do té doby chci, abyste věděli, že se za vás všechny modlíme, aby vám Pán dával sílu a chránil vás. Na prvním místě se ale modlíme, aby vám dal oheň Ducha svatého, abyste mohli být světlem pro své okolí.

Srdečně zdraví,
Lukas

Lukas Repert – 10. týden

Bez ohledu na to, kolik vám je let, vždy uvítáte školní prázdniny. Ty jsme právě měli. Na minulý týden jsme měli naplánované prázdniny a většina studentů jela domů strávit čas se svými rodinami a přáteli. Také já jsem prázdniny dobře využil k tomu, abych strávil čas se svojí ženou a naším malým chlapečkem.

Tento týden jsme se vrátili zpátky do práce. Koronavirová krize mezitím doputovala i do USA, a proto jsme museli přejít na online formát lekcí. Nás to však nezastavilo a absolvovali jsme intenzivní a bohatý program. Tento týden jsme začali trénink v novém předmětu rétorických schopností. Daniel ho zahájil tím, že nám k diskuzi předal svá oblíbená evangelizační kázání. Zažíval jsem během výuky silné momenty, kdy Bůh promlouval přímo do hloubky mého srdce a života.

Některá svá kázání nám pouštěl ze svého YouTube kanálu. Pokud byste chtěli, můžete se na ně také podívat. V této chvíli jich tam můžete najít pět (byla nahraná 23.3.2020):

Už se moc těším na příští týdny. Budeme mít tu výsadu kázat před Danielem Kolendou a on nám na naše kázání potom dá poctivou zpětnou vazbu.

Modlíme se i za vás a za vaše rodiny, aby byl Bůh vaší ochranou, radostí a zaopatřením – v Ježíšově jménu.

Tak zase za týden!

Lukas Repert - 9. týden

Výcvikový tábor, Bootcamp, je výzvou pro všechny studenty na mnoha rovinách – duchovní, psychické i fyzické. Osvojujeme si celý životní styl evangelizace. Trénink se dotýká každého aspektu toho, kým jsme, a jak žijeme.

Lukas Repert - 8. týden

Jedná se po všech stránkách o intenzivní trénink. Tempo je velice vysoké a musíme nastudovat velký objem literatury. Na absolvování tohoto kurzu není nic lehkého!

Lukas Repert - 7. týden

Děkuji vám za to, že sledujete můj blog!

V tomto týdnu se toho na výcvikovém táboře dělo hodně. Ve vyučování se na dopoledních setkáních vystřídalo několik různých řečníků, kteří nám pomáhali v našem růstu. V úterý ráno toto setkání vedl Michael Koulianos. Ježíšova láska z něj vyzařovala tak mocně, že nám všem pomohl znovuobjevit naši první lásku k Bohu.

Osobně jsem si asi nejvíce užil dopolední shromáždění s Brianem Guerinem, který má prorockou službu se silným evangelizačním rozměrem. Jeho hlavním tématem byla souhra rodiny se službou. Hovořil o tom, jak můžeme žít hojné rodinné životy, efektivně se věnovat službě a mít i čas sami pro sebe, a jak si správně třídit priority. Bylo to pro mě obzvlášť aktuální, protože v pátek ráno v 3:57 se nám narodilo naše první dítě! Jsme s Lisou nesmírně šťastní.

Na odpoledních setkáních bootcampu nás Dr. Daniel King uváděl do tématu „Anatomie kázání“. Pomáhal nám porozumět správné struktuře evangelizačního poselství. Jako osnovu si použil „Model 5 P“ od Daniela Kolendy: Písmo, příběh, podstata, páteř, prosba (v angličtině Model 5 S: Scripture, Story, Substance, Structure, Solicitation).

Dalším vrcholným okamžikem týdne byla evangelizace, kterou jsem v tomto týdnu pomáhal vést jako skupinový vedoucí. Vyšli jsme do ulic s malým megafonem a zažívali jsme, jak lidé přijímali Ježíše do svých srdcí. Znovu nám to pomohlo prolomit náš strach z lidí.

Doufám, že si tento blog užíváte. Tak zase za týden!

Hluboce dojemná ceremonie umývání nohou tento týden stmelila studenty

Brian Guerin promlouvá k studentům výcvikového tábora

Praktické, inspirované vyučování

Tento týden jsme na výcvikovém táboře měli nabitý program. Každý týden tu člověk má pocit, že lepší už to být nemůže – a potom nás Daniel znovu překvapí nějakými novými skvělými tématy.

Dopolední setkání byla tento týden velice praktická. Přijela za námi cestovní koordinátorka CfaN, Ilka Johnnie, a vyučovala nás, jak organizovat misijní cesty. Do velkých detailů nám radila, jak získat víza, jak fungují jednotlivé aerolinky a spoustu dalších zdánlivě „nepodstatných“ záležitostí, potřebných k tomu, aby evangelium mohlo být kázáno všem národům.

Odpoledne jsme přijímali intenzivní praktická vyučování. Po dvě odpoledne nám sloužil Dr. John Shiver. Čerpal přitom ze svých zkušeností, moudrosti a duchovní autority. Jedno odpoledne s námi strávila i Jerry Hillová, manželka evangelisty Steva Hilla, která nám také sloužila a vyučovala nás.

Myslím, že budu mluvit za všechny studenty, když řeknu, že zde prožíváme radikální proměnu našich srdcí a charakterů.

It's intense, it's deep and it's exciting. At the end of his third week there, Lukas Repert tells us all about what he's learning and experiencing at Bootcamp.

3. týden

Máme za sebou další týden. Čas rychle utíká, protože se pořád něco děje.  Tento týden byl prvním oficiálním školním týdnem s klasickým programem. Tématem následujících třech týdnů je „Teologie evangelizace.“

Téma nám v úterý představil Daniel Kolenda, který se s námi podělil o základní principy evangelizace, založené na hlubokých biblických vhledech, i o vlastní zkušenosti a postřehy. Potom jsme za domácí úkol dostali ve skupinách rozebrat všechna kázání apoštolů a zjistit, proč byla efektiviní a jaká byla jejich klíčová poselství.

V úterý k nám promluvil také Russell Benson, který je vedoucím mezinárodních kanceláří CfaN. Ponořili jsme se do tématu hlouběji a dostali několik knih, které jsou pro nás povinnou četbou, a které pokládají základy pro další výuku.

Ve středu nás navštívil KC Craichy, světově uznávaný výživový vědec, který nás vyučoval tajemství správné výživy. Zdůraznil důležitost zdravého životního stylu pro překonávání stresů plynoucích z každodenní evangelizace.

Celkově to byl skvělý týden, během něhož jsme se jako studenti naučili, jak komplexním a všeobjímajícím úkolem je žít jako Ježíšův evangelista. Nemůžu se dočkat příštího týdne, hlavně proto, že nás čeká naše první evangelizace! Budeme sloužit lidem z Orlanda a říkat jim o Ježíši.

2. týden

Sobota 25. ledna byla prvním oficiálním dnem Výcvikového tábora jako takového. Bootcamp začíná. Ostatní účastníci Školy ohně již odjeli – po velmi kráké noci – domů, a my, studenti Výcvikového tábora, jsme v ten den pochopili, proč se škola jmenuje tak, jak se jmenuje.

Mottem dne bylo „Připrav se na brzký sport v 5 hodin ráno“!

Zahájili jsme společně skutečně již v 5 hodin ráno, kdy jsme se sešli na fotbalovém hřišti k sportovním aktivitám. Ranní sportovní výcvik měl na starosti Michael Dow, evangelista a současně špičkový atlet. Dělali jsme dřepy a sprintovali, abychom zvýšili naši fyzickou kondici.

Byla to skvělá teambuildingová zkušenost. Především nám byla ale jasně ukázána důležitost dobré fyzické kondince pro práci evangelisty. Dny na africkém poli sklizně budou dlouhé a náročné. Také tam budeme muset vstávat před rozbřeskem, a proto se to musíme naučit dobře snášet.

2. týden

Proběhl druhý týden Výcvikového tábora „Bootcamp.“ A rovnou jsme vyjeli plnou parou vpřed! Po celý týden celý náš Bootcamp absolvoval Školu evangelizace. Jako studenti Výcvikového tábora jsme se učili po boku dalších pětasedmdesáti návštevníků tomu, jak žít po všech stránkách evangelizačně. Daniel Kolenda na Školu evangelizace přizval ty nejzkušenější lidi na světě v této oblasti, aby se s námi podělili o své zkušenosti a především o Ježíšovu lásku ve svých srdcích a životech.

První den zahájil Daniel Kolenda, který nám představil vizi pro následujících deset let, tak jak ji od Boha přijal. Během dne jsme vyslechli i další řečníky, kteří nás trvale povzbuzovali, abychom dovolovali Ježíši pracovat v našich životech a jednat skrze nás i v našem okolí.

V průběhu druhého dne Školy evangelizace jsme vyslechli vyučování prvotřídních evangelistů Daniela Kolendy, Nathana Morrise, Daniela Kinga a Petera Vandenberga. Nebylo to ale jen o poslechu kázání. Během odpoledních workshopů jsme získali příležitost nahlédnout za scénu, když nám tým CfaN poodkryl fungování svých nejdůležitějších oddělení. Například v oddělení Plánování jsme se dozvěděli „Jak vést evangelizační kampaň?“ a „Jak založit vlastní evangelizační službu?“

Čtvrteční třetí den Školy evangelizace se děly opravdu vzrušující věci. Po dopoledních kázáních od Nathana Morrise, Daniela Kinga a Todda Whita jsme odpoledne přešli do praxe: vyrazili jsme do obchodního domu přinášet lidem Ježíšovu lásku! Celá naše škola společně vyrazila do nákupního centra kázat lidem evangelium. Přímo v terénu jsme tam zažili úžasné divy a znamení. Spousta lidí bylo otevřených modlitbě a byli jsme svědky zázračných uzdravení. Jedna žena, která třicet let nedokázala chodit bez berlí, byla na místě uzdravena. Několik lidí dalo svůj život Ježíši. Bylo to úžasné.

Nadešel závěrečný den se speciálním vrcholem v podobě posledního setkání, na kterém na účastníky řečníci vkládali ruce. Duch svatý během toho jednal skutečně dechberoucím způsobem. Všichni zažili naplnění Duchem svatým a přijali zmocnění ke službě.

1. týden

Srdečně vítejte na mém blogu! Jmenuji se Lukas Repert a mám tu výsadu, že se smím účastnit prvního Výcvikového tábora, který Kristus pro všechny národy pořádá, aby vytrénoval nové evangelisty. Od dnešního dne vás na tuto cestu beru s sebou. Budu se vám snažit předávat malé ochutnávky toho, co se zde v Orlandu budeme učit.

Dnes byl instruktážní den!

Prožili jsme úžasný čas s Russellem Bensonem a Levim Stewartem, kteří s námi sdíleli vizi Výcvikového tábora, současně s vizí Desetiletí dvojnásobné sklizně, kterou od Pána přijal Daniel Kolenda.

Bůh v ní Danielu Kolendovi ukázal, že v následujících deseti letech může být skrze kázání evangelia spaseno dalších 75 miliónů lidí. Stane se to však jedině tehdy, pokud budou vytrénováni a uvedeni do služby noví evangelisté.

Navíc bylo báječné poznat se s dalšími studenty a strávit s nimi čas. Byli jsme rozděleni do týmů, ve kterých budeme následně společně procházet tréninkem. Dalším smyslem těchto týmů bude organizace evangelizačních akcí všeho druhu, které budeme pořádat jednou týdně a zároveň fungování na bázi domácí skupinky – budeme se tak moci vzájemně duchovně povzbuzovat a stát za sebou na modlitbách.

Celkově to byl velice informativní den, kdy jsme se dozvěděli veškeré praktické informace, důležité pro dalších pět měsíců našeho života zde v Orlandu. Bylo skvělé poznat armádu evangelistů, které Bůh do tohoto Výcvikového tábora společně povolal. Jsou to lidé z nejrůznějších míst světa, kteří se z mnoha světadílů sjeli s jediným společným cílem: plenit peklo a zalidňovat nebe.