Hluboce dojemná ceremonie umývání nohou tento týden stmelila studenty

Brian Guerin promlouvá k studentům výcvikového tábora

Praktické, inspirované vyučování

Tento týden jsme na výcvikovém táboře měli nabitý program. Každý týden tu člověk má pocit, že lepší už to být nemůže – a potom nás Daniel znovu překvapí nějakými novými skvělými tématy.

Dopolední setkání byla tento týden velice praktická. Přijela za námi cestovní koordinátorka CfaN, Ilka Johnnie, a vyučovala nás, jak organizovat misijní cesty. Do velkých detailů nám radila, jak získat víza, jak fungují jednotlivé aerolinky a spoustu dalších zdánlivě „nepodstatných“ záležitostí, potřebných k tomu, aby evangelium mohlo být kázáno všem národům.

Odpoledne jsme přijímali intenzivní praktická vyučování. Po dvě odpoledne nám sloužil Dr. John Shiver. Čerpal přitom ze svých zkušeností, moudrosti a duchovní autority. Jedno odpoledne s námi strávila i Jerry Hillová, manželka evangelisty Steva Hilla, která nám také sloužila a vyučovala nás.

Myslím, že budu mluvit za všechny studenty, když řeknu, že zde prožíváme radikální proměnu našich srdcí a charakterů.

It's intense, it's deep and it's exciting. At the end of his third week there, Lukas Repert tells us all about what he's learning and experiencing at Bootcamp.

3. týden

Máme za sebou další týden. Čas rychle utíká, protože se pořád něco děje.  Tento týden byl prvním oficiálním školním týdnem s klasickým programem. Tématem následujících třech týdnů je „Teologie evangelizace.“

Téma nám v úterý představil Daniel Kolenda, který se s námi podělil o základní principy evangelizace, založené na hlubokých biblických vhledech, i o vlastní zkušenosti a postřehy. Potom jsme za domácí úkol dostali ve skupinách rozebrat všechna kázání apoštolů a zjistit, proč byla efektiviní a jaká byla jejich klíčová poselství.

V úterý k nám promluvil také Russell Benson, který je vedoucím mezinárodních kanceláří CfaN. Ponořili jsme se do tématu hlouběji a dostali několik knih, které jsou pro nás povinnou četbou, a které pokládají základy pro další výuku.

Ve středu nás navštívil KC Craichy, světově uznávaný výživový vědec, který nás vyučoval tajemství správné výživy. Zdůraznil důležitost zdravého životního stylu pro překonávání stresů plynoucích z každodenní evangelizace.

Celkově to byl skvělý týden, během něhož jsme se jako studenti naučili, jak komplexním a všeobjímajícím úkolem je žít jako Ježíšův evangelista. Nemůžu se dočkat příštího týdne, hlavně proto, že nás čeká naše první evangelizace! Budeme sloužit lidem z Orlanda a říkat jim o Ježíši.

2. týden

Sobota 25. ledna byla prvním oficiálním dnem Výcvikového tábora jako takového. Bootcamp začíná. Ostatní účastníci Školy ohně již odjeli – po velmi kráké noci – domů, a my, studenti Výcvikového tábora, jsme v ten den pochopili, proč se škola jmenuje tak, jak se jmenuje.

Mottem dne bylo „Připrav se na brzký sport v 5 hodin ráno“!

Zahájili jsme společně skutečně již v 5 hodin ráno, kdy jsme se sešli na fotbalovém hřišti k sportovním aktivitám. Ranní sportovní výcvik měl na starosti Michael Dow, evangelista a současně špičkový atlet. Dělali jsme dřepy a sprintovali, abychom zvýšili naši fyzickou kondici.

Byla to skvělá teambuildingová zkušenost. Především nám byla ale jasně ukázána důležitost dobré fyzické kondince pro práci evangelisty. Dny na africkém poli sklizně budou dlouhé a náročné. Také tam budeme muset vstávat před rozbřeskem, a proto se to musíme naučit dobře snášet.

2. týden

Proběhl druhý týden Výcvikového tábora „Bootcamp.“ A rovnou jsme vyjeli plnou parou vpřed! Po celý týden celý náš Bootcamp absolvoval Školu evangelizace. Jako studenti Výcvikového tábora jsme se učili po boku dalších pětasedmdesáti návštevníků tomu, jak žít po všech stránkách evangelizačně. Daniel Kolenda na Školu evangelizace přizval ty nejzkušenější lidi na světě v této oblasti, aby se s námi podělili o své zkušenosti a především o Ježíšovu lásku ve svých srdcích a životech.

První den zahájil Daniel Kolenda, který nám představil vizi pro následujících deset let, tak jak ji od Boha přijal. Během dne jsme vyslechli i další řečníky, kteří nás trvale povzbuzovali, abychom dovolovali Ježíši pracovat v našich životech a jednat skrze nás i v našem okolí.

V průběhu druhého dne Školy evangelizace jsme vyslechli vyučování prvotřídních evangelistů Daniela Kolendy, Nathana Morrise, Daniela Kinga a Petera Vandenberga. Nebylo to ale jen o poslechu kázání. Během odpoledních workshopů jsme získali příležitost nahlédnout za scénu, když nám tým CfaN poodkryl fungování svých nejdůležitějších oddělení. Například v oddělení Plánování jsme se dozvěděli „Jak vést evangelizační kampaň?“ a „Jak založit vlastní evangelizační službu?“

Čtvrteční třetí den Školy evangelizace se děly opravdu vzrušující věci. Po dopoledních kázáních od Nathana Morrise, Daniela Kinga a Todda Whita jsme odpoledne přešli do praxe: vyrazili jsme do obchodního domu přinášet lidem Ježíšovu lásku! Celá naše škola společně vyrazila do nákupního centra kázat lidem evangelium. Přímo v terénu jsme tam zažili úžasné divy a znamení. Spousta lidí bylo otevřených modlitbě a byli jsme svědky zázračných uzdravení. Jedna žena, která třicet let nedokázala chodit bez berlí, byla na místě uzdravena. Několik lidí dalo svůj život Ježíši. Bylo to úžasné.

Nadešel závěrečný den se speciálním vrcholem v podobě posledního setkání, na kterém na účastníky řečníci vkládali ruce. Duch svatý během toho jednal skutečně dechberoucím způsobem. Všichni zažili naplnění Duchem svatým a přijali zmocnění ke službě.

1. týden

Srdečně vítejte na mém blogu! Jmenuji se Lukas Repert a mám tu výsadu, že se smím účastnit prvního Výcvikového tábora, který Kristus pro všechny národy pořádá, aby vytrénoval nové evangelisty. Od dnešního dne vás na tuto cestu beru s sebou. Budu se vám snažit předávat malé ochutnávky toho, co se zde v Orlandu budeme učit.

Dnes byl instruktážní den!

Prožili jsme úžasný čas s Russellem Bensonem a Levim Stewartem, kteří s námi sdíleli vizi Výcvikového tábora, současně s vizí Desetiletí dvojnásobné sklizně, kterou od Pána přijal Daniel Kolenda.

Bůh v ní Danielu Kolendovi ukázal, že v následujících deseti letech může být skrze kázání evangelia spaseno dalších 75 miliónů lidí. Stane se to však jedině tehdy, pokud budou vytrénováni a uvedeni do služby noví evangelisté.

Navíc bylo báječné poznat se s dalšími studenty a strávit s nimi čas. Byli jsme rozděleni do týmů, ve kterých budeme následně společně procházet tréninkem. Dalším smyslem těchto týmů bude organizace evangelizačních akcí všeho druhu, které budeme pořádat jednou týdně a zároveň fungování na bázi domácí skupinky – budeme se tak moci vzájemně duchovně povzbuzovat a stát za sebou na modlitbách.

Celkově to byl velice informativní den, kdy jsme se dozvěděli veškeré praktické informace, důležité pro dalších pět měsíců našeho života zde v Orlandu. Bylo skvělé poznat armádu evangelistů, které Bůh do tohoto Výcvikového tábora společně povolal. Jsou to lidé z nejrůznějších míst světa, kteří se z mnoha světadílů sjeli s jediným společným cílem: plenit peklo a zalidňovat nebe.