Zbrusu nové mobilní kampaňové kamióny

Touto kampaní jsme odstartovali další novinku. V rámci inciativy „Desetiletí dvojnásobné sklizně“ jsme zhruba deset dní před zahájením kampaně na místo vyslali tým evangelistů (Paula Maurera a Quentina Harrupa), aby v okolních vesnicích pořádali minikampaně. Na přiložených fotografiích se můžete podívat na to, jak náš mobilní kampaňový kamión umožňuje jednoduše pořádat evangelizace od vsi ke vsi. Ještě před zahájením velké kampaně tak již tisíce slyšely evangelium a mnozí lidé byli spaseni a uzdraveni! Toto je testovací prototyp. Mou vizí je vysílat do okolí kampaní desítky podobných kamiónů a stovky (možná i tisíce) evangelistů, kteří nám pomohou žnout sklizeň v čas i v nečas! Věřím, že tím zároveň napomohou i velkým kampaním a přispějou k znásobení sklizně duší pro Boží království.

Tisíce přijímají Ježíše, kázání Slova následují mocná uzdravení

Dnes večer odpověděly velké zástupy lidí na jednoduchou zvěst evangelia. Jaká radost a výsada vést desítky tisíc lidí do Ježíšovy náruče. Když jsem se potom modlil za nemocné, po celé rozhlehlé evangelizační ploše se děly zázraky. Můj oblíbený je ten poslední z nich.

Mnozí svědčili o tom, jak jejich tělo opustily různé druhy bolestí. Žena, která byla deset let částečně slepá, svědčila o tom, že nyní vidí zcela zřetelně. Žena, která měla dvanáct let chromé nohy, byla uzdravena tak dokonale, že skákala vysoko do vzduchu a na pódiu všem předváděla, že je zdravá. Jiná žena, která měla zkřivené tělo byla náhle uzdravena a postava se jí zázračně narovnala. Chlapec, jehož paže byla vážně zraněna během nehody na stavbě (a zůstala mu po ní obrovská jizva), nemohl paži po celé roky používat. Dnes večer byl zcela uzdraven a dokáže s ní hýbat všemi směry.