Smrtelné nehody!

Dnes večer jsme cestou ze shromáždění projeli kolem tří hrůzostrašných dopravních nehod. Zde v Zimbabwe často umírají lidé v důsledku „epidemie“ řízení pod vlivem alkoholu. Nikdy v životě jsem nic podobného neviděl.

Když jsme míjeli místo jedné nehody, leželo na silnici tváří k zemi mrtvé tělo uprostřed změti roztříštěného skla. Na dalším místě byly po celé šíři silnice poházeny části lidských těl. Pomyslel jsem na zármutek rodin, které dnes přišly o své blízké. Pomyslel jsem i na to, jaký byl asi osud duší lidí, kteří dnes zemřeli. Zatímco jsme projížděli kolem těchto hororových scén, rozjímal jsem v srdci o křehkosti života a zranitelnosti našeho světa. Mé srdce ovládla naléhavost kázat evangelium. Tyto hrůzostrašné výjevy silně kontrastovaly s nádhernými okamžiky, které jsme prožili jen o pár minut dříve na ploše kampaně, kde tisíce a tisíce lidí přijaly Ježíše za svého Spasitele a stalo se mnoho úžasných zázraků!

Posedlí byli osvobozeni, žena, která byla v posledních třech letech trvale ohnutá, se vzpřímila, lidem mizely z těl výrůstky a mnoho dalšího. Ve stejnou dobu si ale nedaleko od našeho shromáždění satan vyžádal další životy. To je realita paralelních světů, s níž jako křesťané musíme počítat.

Kážeme evangelium uprostřed světa rozervaného smrtí, bolestí a hříchem. Přinášíme světlo uprostřed temnoty a přímo u pekelných bran lidem nabízíme nebeské království. Právě tam – na špici evangelia – jde o všechno. Kvůli tomu tu jsme. Proto jdeme dál. Proto kážeme evangelium. Nepřestávejte se, prosím, za nás modlit. Děkuji.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s týmem CfaN