Velice si vážíme vaší podpory naší práci!

Sunyani, Ghana

Velká evangelizační kampaň – Sunyani, Ghana

Den Ducha Svatého

Bez ohledu na to, jak často to děláme, nám to nikdy nezevšední. Dnes dopoledne a potom i večer jsme se – tak jako na každé evangelizační kampani – modlili za to, aby lidé přijali křest v Duchu Svatém. Dvakrát  během jediného dne jsme byli svědky toho, jak moc je Otec připravený a ochotný vylévat své zaslíbení na každé hladové srdce.

Dnes večer jsme vyslechli svědectví člověka, který býval ozbrojeným lupičem. Před několika lety byl spasen na jedné z našich předchozích kampaní v Ghaně. Zároveň trpěl zraněním nohy a krku, ke kterým přišel při loupeži v době, kdy byl ještě kriminálníkem, a celé roky s nimi žil. Včera večer jej Ježíš úplně uzdravil. Počkal, zda budou uzdravení trvalá. Dnes večer svědčil, že je všechna bolest skutečně pryč. Jeho tělo je opět plně mobilní. Je zcela uzdraven!

Jedna žena nám vyprávěla, že měla nemoc očí, kvůli které měla časem zcela oslepnout. Denně si musela oči ošetřovat medikamenty a jednou měsíčně chodila do nemocnice, kde podstupovala pravidelnou léčbu. Včera přišla na shromáždění a přijala modlitbu. Na dnešní den měla naplánovanou prohlídku v nemocnici. Když ji lékař vyšetřil, prohlásil, že je úplně zdravá a že už nemusí chodit na kontroly. Byla úplně uzdravena! 

Dnes večer jsme vyslechli celou řadu dalších svědectví. Když jsem se zeptal, kdo z přítomných přijal v průběhu týdne fyzické uzdravení svého těla, zvedly se stovky a stovky rukou... možná dokonce tisíce. Tím největším zázrakem však jsou desítky tisíc lidí, kteří vydali své životy Ježíši.

Sunyani nezůstane stejné!

Zítra večer zde proběhne poslední shromáždění. Přimlouvejte se prosím za nás a za poslední mocnou sklizeň. 

Váš v evangeliu, 

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Reinhardem Bonnkem,
Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN