Zambie má jednu z nejvyšších měr infekce HIV. V roce 2005 poklesla průměrná celková délka života na 40 let. Dnešní situace je již o něco lepší. Světová zdravotnická organizace nyní udává hodnotu 57 let.

Očekáváme v této oblasti mocný průlom uzdravení – zejména z AIDS. V minulosti jsme často byli svědky podobných uzdravení, zároveň s osvobozeními lidí zpod moci kultů a démonických svázaností. To všechno se děje, když lidé vydávají své životy Ježíši Kristu.