V „zemi tisíců hor“

Kigali, Rwanda

V „zemi tisíců hor“ 
Rwanda je malá hornatá země ležící ve Střední Africe, známá jako „země tisíců hor“.
Díky své geologické struktuře by bylo ve skutečnosti přesnější nazvat jí „zemí 7000 hor“.
Tato tropická hornatá země s příjemným mírným klimatem je jednou z nejhustěji osídlených oblastí celé Afriky.

Obyvatelstvo

V této malé zemi žije přibližně 11,5 miliónu lidí, což má za následek hustotu obyvatelstva ve výši 431 lidí na kilometr čtvereční. Hustotou obyvatel Rwanda překonává i Nizozemí, které je nejhustěji obydlenou zemí Evropy. Rwanda je svou rozlohou srovnatelná s německou spolkovou zemí Porýní, žije v ní však dvojnásobek lidí.

Průměrná rwandská žena za svůj život porodí 5 až 6 dětí. Z toho důvodu se vláda chystá zavést „politiku tří dětí“. Více než 40% obyvatel je mladších 15 let a v důsledku toho se průměrný věk obyvatele snížil až na 18,7 let. Proto je Rwanda mimořádně mladou zemí. Ročně vzroste počet obyvatel země o 2,1%. Pro srovnání: například Francie a Anglie rostou tempem 0,5% ročně.

Protože zde není téměř žádný místní průmysl, vysoká hustota obyvatelstva je aktuálně jedním z hlavních problémů země. Navíc ho umocňuje velký počet utečenců, kteří do země přicházejí z jiných zemí, především z Konga.

Ekonomika

Rwanda je agrární zemí. Zemědělci tvoří přibližně 90% pracovní síly. Pěstují banány, kukuřici, sladké brambory, ořechy a maniok – obvykle pro svou vlastní potřebu a své přežití. Vládní úsilí pobízet lidi k tomu, aby své výpěstky exportovali do jiných zemí, začíná pomalu ale jistě přinášet výsledky. Exportuje se zejména čaj, bavlna, sisal, cinchona a především káva. Došlo k pokrokům ve stabilizaci a oživení ekonomiky země. Hrubý domácí produkt ročně roste o 4 až 5%. Nedávno byly v zemi objeveny zdroje zemního plynu a zdá se, že se dokonce jedná o jedno z největších nalezišť na světě. Přesto země v současnosti stále patří k nejchudším národům Afriky. Největším obchodním partnerem Rwandy jsou země Beneluxu a Německo.

Roste také úsilí otevřít zemi turistickému ruchu. Tři národní parky nabízejí fascinující floru i faunu, včetně posledních žijících horských goril.

Historie

V letech 1884 až 1916 tvořili Rwanda a Burundi hranici kolonie nazývané „Německá Východní Afrika“. Po 1. světové válce byly obě země předány Belgii – nejprve zmocněním Ligy národů, později (v roce 1946) prostřednictvím územní správy OSN. Nezávislou republikou se Rwanda stala v roce 1962.

Napětí mezi majoritním kmenem Hutu a menšinovou etnickou skupinou Tutsi mělo své hluboké historické kořeny. V dubnu 1994 zemřeli prezidenti Rwandy a Burundi při letecké havárii. Tato událost spustila ve Rwandě pozdvižení, které eskalovalo do genocidy, při které zemřel milión lidí během pouhých 100 dní (vše začalo v hlavním městě Kigali, kde během několika týdnů přišlo o život 100 000 lidí). Démonické mocnosti se doslova urvaly ze řetězu.

Náboženství

Přes polovinu země tvoří katolíci a okolo 10% muslimové. Stejně jako v jiných částech Afriky je i zde široce rozšířený synkretismus. Mnozí stále praktikují uctívání duchů zemřelých – bez ohledu na svou náboženskou příslušnost. Rozšířený je kult Ryangombe, což je monoteistické náboženství s bohem stvořitelem (Imana), který má na zemi svého zástupce (Ryangombe). Tento kult se již od časů koloniání éry nezdravě smíchal s prvky křesťanské víry. Jen o něco málo méně než čtvrtinu obyvatel tvoří zastánci dávných přírodních náboženství.

Díky Bohu v zemi od ukončení genocidy vzniklo mnoho křesťanských společenství a církví založených na Bibli, která vytrvale rostou. Kromě anglikánů, presbyteriánů, metodistů a baptistů zde povstala mnohá charismatická společenství a „probuzenecké církve“.

Město Kigali

Velkoměsto Kigali je domovem pro necelých 1,2 miliónů lidí. Město bylo založeno roku 1907 německým přistěhovalcem Richardem Kandtem mezi údolím řeky Nyabarongo a horami Jali a Kigali. V současné době je Kigali hlavním a zároveň zdaleka největším městem země. Ačkoliv leží Kigali jen malý kus jižně od rovníku, díky své nadmořské výšce – mezi 1433 a 1645 metry nad mořem – je v něm příjemné klima. Město leží na řece Akagera, která je jedním z hlavních přítoků Nilu.

Kigali je jedním z nejbezpečnějších měst Afriky. Vojáci a policisté stojí téměř na každém rohu ulic, kde po celou noc střeží bezpečí obyvatel.

Oficiálními jazyky země jsou francouzština a jazyk Kinyarwanda, mnoho lidí mluví i anglicky. Obchodním jazykem je svahilština.