5. - 8. červen 2014

Bujumbura, Burundi

Pátek, 6. červen 2014

7 na metru čtverečním

Chromé dítě dnes večer začalo chodit - poprvé po dvou letech!

Dnes večer se shromážděný zástup tady v Bujumbuře v Burundi rozrostl na více než 100 000 lidí! Vpředu před pódiem byli lidé tak natlačeni jeden na druhého, že se zdálo, že se nemůžou ani pohnout. Peter van den Berg mi říkal, že tam stálo až 7 lidí na metru čtverečním! Jako by na shromáždění chodilo celé město. Dokonce i Konference ohně, které probíhají vždy v dopoledních hodinách, navštěvují vysoce postavení vládní činitelé, například první dáma, víceprezident senátu, zástupce mluvčího parlamentu, manželka druhého víceprezidenta, někteří senátoři a poslanci, generálové, členové vlády a další. Pán nám skutečně otevřel mocný prostor k tomu, abychom oslovili tento národ.

Před dnešním shromážděním byla zatažená obloha a nad evangelizačním polem zlověstně visely tmavé mraky. Ozvalo se hřmění, ukázaly se blesky a chvíli pršelo. Vypadalo to, že nás déšť vyžene a evangelizaci budeme nuceni zrušit. Avšak modlili jsme se (a věřím, že se mnozí z vás modlíte spolu s námi) a mraky se rozptýlily. Během samotného shromáždění nespadla ani kapka! Chvála Pánu! Požádal jsem jednoho ze svých učedníků, Mica-El Mumbu, aby se s lidmi sdílel. Skvělým způsobem připravil srdce lidí na další průběh shromáždění. Kázal jsem o krvi Ježíše, lámali jsme kletby a modlil jsem se v Ježíšově jménu za nemocné.

  • Chromé dítě dnes večer začalo chodit - poprvé po dvou letech!
  • Ohnutá noha jednoho mladého muže byla dokonale uzdravena. V okamžiku se mu noha narovnala a on mohl začít chodit bez hole.
  • Jednomu muži z těla zmizel nádor na žaludku (který měl 14 let).
  • Dvě chromé ženy a velmi mnoho dalších lidí bylo také uzdraveno.

Největším zázrakem byly dnes desítky tisíc lidí, kteří se znovuzrodily. Kvůli nim jsme přijeli do Burundi! Nové narození je tím jediným, co se počítá na věčnost!

Zítra dopoledne proběhne poslední shromáždění Konference ohně. Modlete se prosím za mocné vylití Ducha Svatého, které zažehne v tomto národě trvalé probuzení!

Váš v evangeliu,
evangelista Daniel Kolenda 
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým týmem CfaN