5. - 8. červen 2014

Bujumbura, Burundi

Čtvrtek, 5. červen 2014

Plná „hadí jáma“

Dalším obdivuhodným svědectvím byl příběh matky, která na shromáždění přinesla své hluché a slepé dítě. Když jsem zakřičel, dítě se rozrušilo a začalo plakat. Najednou se začalo pozorně rozhlížet a pozorovat vše, co se kolem něj děje. Bylo zjevné, že dítě slyší a vidí.

Velká evangelizační kampaň v Burundi dnes začala shromážděním s více než 70 000 lidmi! Vzduch je nabitý elektřinou. Celé město Bujumbura je na nohou a mezi lidmi roste očekávání. Jsem přesvědčen o tom, že Burundi zažije průlomový týden, který přepíše historii země.

Dnes večer jsem, jako obvykle, kázal jednoduché a jasné poselství o spasení, na které nadšeně reagovalydesítky tisíc lidí. Během modliteb za nemocné se po celé evangelizační ploše začali projevovat démoni. Aniž bych kázal o osvobození nebo se cíleně modlil za démonizované, „hadí jáma“ (jak říkáme místu vyhrazenému modlitbám poradců za démonizované) byla plná. Potom se stala řada úžasných zázraků. Zde je seznam jen některých z nich:

  • Mladý muž, který byl posledních 23 let hluchý na levé ucho byl okamžitě uzdraven.
  • Jiný mladík, němý od narození, dnes večer poprvé promluvil. Jeho prvním slovem, které řekl před velkým zástupem přítomných lidí, bylo slovo „Ježíš!“ Prorokoval jsem mu, že se z něj stane kazatel evangelia.
  • Dalším obdivuhodným svědectvím byl příběh matky, která na shromáždění přinesla své hluché a slepé dítě. Když jsem zakřičel, dítě se rozrušilo a začalo plakat. Najednou se začalo pozorně rozhlížet a pozorovat vše, co se kolem něj děje. Bylo zjevné, že dítě slyší a vidí.

Jak úžasné shromáždění a to je teprve začátek. Prosíme Vás, modlete se i nadále:

  • Modlete se za to, aby evangelium proniklo do srdce každého účastníka evangelizace.
  • Modlete se za mocné vylití Ducha Svatého doprovázené zázraky, divy a znameními.
  • Na této kampani budeme používat zcela nový zvukový systém, který jste nám mnozí z Vás pomohli zakoupit. Náš technický tým má plné ruce práce s jeho zapojováním a vychytáváním detailů. Prosíme, modlete se za naše techniky a aparaturu.

Ještě jednou Vám děkujeme za to, že se modlíte za nás i za vzácné lidi z Bujumbury!

Váš v evangeliu,
evangelista Daniel Kolenda
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým týmem CfaN