Jihoafrická republika

Pozvedání afrických evangelistů, aby VYŠLI!

Mám pro vás vzrušující novinky! Je to něco úžasného, co se už nějakou dobu připravuje, a nyní nastal čas, abych vás s tímto dalším krokem seznámil. Rovnou se do toho pustím…

Jsou to téměř dva roky, co jsme se dočkali zahájení našeho prvního výcvikového tábora pro evangelisty, Bootcampu CfaN, na Floridě v USA. Od té doby tento trénink absolvovalo více než 300 evangelistů a viděli jsme, jak se pustili do díla šíření evangelia široko daleko. Jde o pokračující úspěšný příběh s obrovským dopadem na Boží království. V současné době vedou tito evangelisté, vyškolení CfaN, v mnoha zemích světa evangelizační kampaně a nejrůznější evangelizace nejen v rámci CfaN, ale i samostatně. Tato Bohem daná strategie „násobení a spolupráce“ opravdu funguje a nese ovoce!

A teď nadešel čas na další rozšíření této vize přímo na půdě světadílu, jenž Bůh umístil do popředí a centra vize naší služby – do Afriky.

Cílová částka daru: 60 000 €

36 200 €

Otevřená částka: 23 800 €

Evangelizační tréninkové centrum v Africe

Budeme školit africké evangelisty pro Afriku! Není to vzrušující? Od července příštího roku bude CfaN v Jižní Africe přijímat dvě skupiny po 30 až 50 studentech ročně na tříměsíční intenzivní kurz Škola evangelizace. Stejně jako náš hlavní mezinárodní Bootcamp v USA bude i tento kurz kombinovat mimořádně praktickou stránku výcviku s hlubokým duchovním vyučováním a vedením.

Půjde o vysoce kvalitní praktické školení, jehož cílem je připravit lidi, kteří cítí silné povolání k evangelizaci. Studenti budou důkladně vyškoleni v mnoha způsobech evangelizace, včetně následujících:

  • evangelizace jeden na jednoho s využitím mimořádně účinných materiálů „Ježíš u dveří“, které vytvořil Scott McNamara, ředitel evangelizace ve sboru Nations Church.
  • kampaňové evangelizace - kázání a služba na větších akcích.
  • evangelizace na tržišti - přinášení dobré zprávy lidem, ať už jsou kdekoli - v nákupních centrech, na trzích, ve věznicích a nemocnicích nebo na ulicích.
  • dětské kampaně a služba ve školách

Výuka těchto různých metod dává studentům příležitost proniknout do svého povolání a zjistit, kde se cítí nejlépe. Kurz také poslouží jako skvělý způsob, jak identifikovat ty, jejichž povoláním je masová kampaňová evangelizace, a kteří budou pozváni do evangelizačního tábora v USA, kde budou moci absolvovat další školení a získat pomoc s rozvojem své služby.

Proč právě Jihoafrická republika?

Jihoafrická republika je velkým tavicím kotlem Afriky. Najdete zde lidi prakticky ze všech afrických národů. Je to ideální místo pro setkání lidí „všech jazyků a kmenů“, kterým dáme do rukou nástroje, jež potřebují ke zvěstování čistého evangelia svým vlastním lidem. Dostat se tam je pro Afričany mnohem dostupnější a schůdnější než do USA nebo Evropy.

Jihoafrická republika jako rozvojová země nabízí neuvěřitelně širokou škálu míst a situací pro praktické vzdělávání. Výjezdy budou probíhat všude, od městských slumů po bohatá předměstí, od venkovských vesnic po rušná vnitřní města přeplněná přistěhovalci z celé Afriky.

Připravovali jsme se - a jsme téměř nachystáni

Během pandemie se naše jihoafrická kancelář v Kapském Městě přestěhovala do tehdy prázdného skladu. Během celosvětové „odstávky“ nelenili a naopak měli spoustu práce s tím přeměnit tuto skořápku v objekt, který bude po dokončení skvěle fungovat jako školicí středisko. Zatím odvedli fantastickou práci. Postavili místnosti, vyrostly nové zdi a administrativní kanceláře už nějakou dobu plně fungují. Míříme do závěrečné fáze, ale ještě je toho hodně před námi.

Dokončení budovy

Abychom mohli řádně hostit studenty, musíme splnit všechny místní stavební hygienické a bezpečnostní předpisy. To znamená například nainstalovat ventilační systém odpovídající hygienickým předpisům. A musí být dokončena stavba mezipatra, které se stane přednáškovým sálem. Musíme také přidat bezbariérový přístup a rozšířit toalety, což vše vyžaduje zákon. Kromě těchto základních stavebních úprav je tu ještě několik dalších naléhavých potřeb.

Audiovizuální a zvukové vybavení

Chceme, aby studenti Africké školy evangelizace měli prospěch z toho, že se budou učit od stejných skvělých řečníků a učitelů, kteří ovlivnili naše studenty v Bootcampu. Abychom toho dosáhli, potřebujeme zřídit vynikající audiovizuální systém pro živé vstupy s velkými obrazovkami a kvalitní ozvučení samotné přednáškové místnosti. Velkou část výuky budeme také nahrávat, abychom mohli sezení v budoucnu co nejlépe využít, takže potřebujeme také kamery, světla a mikrofony.

Praktický trénink k evangelizaci

Jako na každém tréninku pořádaném CfaN nám nejde jen o to, aby studenti poslouchali a učili se teorii. Jde především o praxi a praktické dovednosti! A to znamená vyjít z učebny do ulic a kázat. Za tím účelem (a to je teprve začátek) budeme chtít Školu evangelizace vybavit:

  • dvěma evangelizačními kamiony, které budou vybaveny ozvučením (zatím to budou malé vozy, ne velké vozy používané ve východní a západní Africe).
  • pěti až deseti malými, vysoce mobilními aparaturami pro použití ve školách, nemocnicích apod.

Brožury následné péče

Na každé evangelizaci CfaN, velké i malé, se zaměřujeme na to, abychom se ujistili, že nově obrácení lidé budou okamžitě zapojeni do společenství místních církví. Připravujeme se na to překlady brožur následné péče – „Teď, když jsi byl spasen“ pro dospělé a „A co bude dál?“ pro děti – do několika místních jazyků. Časem budou následovat ještě další. Ve víře pro tyto nové evangelisty necháme vytisknout tisíce kopií, které použijí na kampaních a evangelizačních akcích.

Jak se můžete zapojit vy?

Je to pro nás skvělá příležitost, jak naše eura skvěle zhodnotit při práci pro Pána! Směnný kurz jihoafrické měny (randů) se pohybuje kolem 18 randů za euro, ale místní náklady jsou mnohem nižší než tady v Evropě. To znamená, že rozpočet na celou tuto fázi dostavby - včetně nákladních aut s evangeliem a veškerého vybavení! - činí pouhých 195 000 eur.

To je jeden z důvodů, proč chce evropská kancelář CfaN na tuto iniciativu významně přispět. Podporou tohoto projektu můžeme přinést mocnou změnu. Vnímáme to zároveň jako zasetí semínka víry pro budoucnost, kdy bude mít svou Školu evangelizace i Evropa! Připojíte se k nám při přípravě afrických evangelistů pro Afriku i mimo ni?

Společně s vámi ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
a celosvětový tým CfaN