Padesát kampaní v padesátém roce

Padesát kampaní v padesátém roce

Od Kapského Města po Káhiru 2024!

Sedíte? To, co vám teď řeknu, je opravdu velké – tak velké, že vás doslova prosím, abyste si sedli a věnovali tomuto dopisu vaši pozornost a modlitby. Modlím se, abyste vám při jeho čtení Pán pomohl uvidět, co nám pro příští rok Duch svatý položil na srdce. Vzpomínáte si na sen, který Bůh kdysi dal evangelistovi Reinhardu Bonnkemu – sen o Africe obmyté krví? Pamatujete si na jeho horlivé volání: „Od Kapského Města až po Káhiru!“?

V roce 2024 oslavíme 50 let služby Kristus pro všechny národy. Bude to naše zlaté výročí – a těch padesát let opravdu stálo za to! Dosud jsme zdokumentovali téměř 89 miliónů rozhodnutí pro Krista. Byli jsme svědky toho, jak se celá města i celé národy otřásly pod Boží mocí. A nyní, v roce kulatých oslav našich padesátin, cítíme, že nás Bůh zmocňuje k tomu, abychom uchopili Boží zaslíbení a uviděli slavné a jedinečné naplnění jeho proroctví. Věříme, že jsou před námi slavnější věci, než jaké jsme kdy spatřili dříve.

Padesát kampaní v padesátém roce

Prostřednictvím evangelizačního výcvikového tábora Bootcamp a Škol evangelizace jsme vytrénovali stovky evangelistů.

Jak se to může stát?

Už jste mě mnohokrát slyšeli použít frázi „násobení a spolupráce“. Tato naše vize pro 50. výročí založení CfaN stojí právě na tomto základu. Prostřednictvím evangelizačního výcvikového tábora Bootcamp a Škol evangelizace jsme vytrénovali stovky evangelistů. Další stovky se školí právě teď. To je jedna část násobení doprovázená růstem našich technických a administrativních týmů. Pak přichází na řadu spolupráce. Na padesáti plánovaných kampaní budeme spolupracovat s místními církvemi, evangelisty a evangelizačními službami z celého světa.

Některé za padesáti kampaní budou našimi „klasickými“ Velkými evangelizačními kampaněmi CfaN. Jiné uspořádají absolventi Bootcampu. A ještě jiné proběhnou v partnerství s jinými službami, které v souvislosti se sklizní následují stejné cíle. Tato vize se naplní jen kombinací veškerého našeho úsilí, zdrojů a dovedností a jejich co nejefektivnějšícho využití.

Cítíte tu naléhavost?

Jsem si jistý, že nejsem jediný, kdo v duchu pociťuje zvýšenou naléhavost, pocit, že se vše zrychluje. Neznáme den Pánova návratu, ale nepochybně vidíme jeho znamení. Ačkoliv neznáme hodinu, v níž se zjeví, nepochybně víme, co do tohoto slavného okamžiku máme činit! V Matouši 24 Ježíš prohlásil: „Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ Na všech místech, kam jezdím, se setkávám s vedoucími církví, evangelisty a učedníky, kteří pociťují stejnou naléhavost. Všichni cítíme, že není čas ztrácet čas a že musíme přinášet sklizeň do sýpek. Pokud kdy byl čas napnout veškeré síly a nahodit veškeré sítě, tak je to právě teď! Cítíte to také?

Ano, prosím, abyste dali!

Nebudu vám zamlčovat, že to bude stát hodně peněz. V posledních několika měsících se církve, podnikatelé i jednotlivci ve víře odhodlali k tomu, aby zasponzorovali některou z plánovaných padesáti evangelizačních kampaní. Chvála Bohu za to! Stále nám však chybí finance na dalších přibližně dvacet kampaní, z nichž každá stojí v závislosti na jejím místě až 200 000 €.

Takže ano, potřebuji vaši pomoc. Po dokončení našich plánů na rok 2024 vám pošlu mnohem více bližších informací. Nyní vás ale prosím, abychom společně naplnili sklady a dokázali pak v příštím roce přinést úrodu do sýpek. Z celého srdce vám děkuji, že za námi věrně stojíte.

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)