Ohnivé vlny v Keni

Mládežnické kampaně

Ohnivé vlny v Keni

Kristus pro všechny národy je známý svými masovými evangelizačními kampaněmi v Africe. Letos jich uskutečníme rekordních 50! V minulých letech byly velké evangelizační kampaně jediným nástrojem našeho kufříku s nářadím – to se však změnilo, a máme proto dobrý důvod. Dnes je klíčovou součástí naší strategie Desetiletí dvojnásobné sklizně mimo jiné i hlásání evangelia africké mládeži. Průměrný věk na celém africkém kontinentu je pouhých devatenáct let. To znamená, že polovině lidí v Africe je méně než devatenáct let. Každá strategie, jejímž cílem je vidět Afriku obmytou Ježíšovou krví, musí brát tuto skutečnost v úvahu. Při letošní vizi přivést k Ježíši 10 milionů lidí musíme počítat s tím, že 5 milionů z nich budou činit děti a dospívající.

Proto jsme se cíleně zaměřili na oslovování dětí a dospívajících dobrou zprávou. V letošním roce se v Keni uskutečnily již dvě „Ohnivé vlny“ a do konce roku jsou naplánovány nejméně dvě další.

Co je „Ohnivá vlna“?

Ohnivá vlna znamená, že absolventi našich výcviků CfaN (Bootcampů, Škol evangelizace nebo Fire Campů), odpoví na výzvu, aby spolu s dalšími podobně laděnými evangelisty vyjeli na určitou dobu do cizí země. Tam jsou rozděleni do týmů po dvou a jsou jim přiděleni místní překladatelé.

Během svého pobytu v dané zemi vedou kampaně pro mládež, pouliční evangelizace, minikampaně a evangelizace za použití evangelizačních kamionů. Nejdůležitější součástí Ohnivých vln jsou kampaně pro mládež, při nichž se v kázání a interakcích speciálně zaměřujeme na mladé lidi.

"Nebráňte malým dětem přijít ke mně, neboť takovým náleží království nebeské." Matouš 19:14

Zaměřeni na Keňu

V první polovině letošního roku jsme se zaměřili na Keňu, nejvlivnější a nejlidnatější stát východní Afriky. První letošní Ohnivá vlna proběhla v lednu a zúčastnilo se jí 24 evangelistů (tvořících dvanáct týmů po dvou). Následovala druhá v březnu s 36 evangelisty (osmnáct týmů po dvou). V letošním roce se v Keni uskuteční minimálně další dvě, možná dokonce tři takové Ohnivé vlny.

Všude, kam jdeme, vidíme velkou otevřenost a hlad po evangeliu.
Všude, kam jdeme, vidíme velkou otevřenost a hlad po evangeliu.

V rámci přípravy na obrovské množství evangelizací pro mládež jsme již jen pro Keňu vytiskli 1,75 milionu brožur následné péče ve dvou verzích (pro mladší děti a pro dospívající).

Příští na řadě je Uganda a Kongo

Co tedy někoho přiměje opustit pohodlí domova a vydat se do Afriky kázat mládeži? Jak vysvětlili Jako a Karin Hugovi (ředitelé kampaní pro mládež CfaN): „Trénujeme lidi k tomu, aby byli evangelisty plnými Ducha, takže je to sám Duch svatý, kdo podněcuje jejich srdce k naplňování Velkého poslání. Jakmile Ježíšovo pověření začnou brát vážně a pochopí, že je Bůh povolal, vyjdou!“

"Bůh mě povolal k tomu, abych se přestěhovala do nové země. Toto rozhodnutí mě přivedlo do Fire Campu v Marseille (Francie) a odtud do Keni. Jsem tak vděčná, že mohu být malou součástí velkého Božího plánu vykoupení!" - Jesse
"Bůh mě povolal k tomu, abych se přestěhovala do nové země. Toto rozhodnutí mě přivedlo do Fire Campu v Marseille (Francie) a odtud do Keni. Jsem tak vděčná, že mohu být malou součástí velkého Božího plánu vykoupení!" - Jesse

Únava s velikou odměnou

K naplnění této náročné vize potřebujeme vaši pomoc. Podpoříte nás v tomto roce v přímluvách i finančně?

Ke splnění cíle přivést v roce 2024 k Ježíši 5 milionů mladých lidí je zapotřebí spolupráce nás všech.

Dny v terénu bývají dlouhé a únavné, ale přinášejí velikou odměnu. Každý den začíná společnou modlitbou a uctíváním a potom jsou lidé podle novozákonního vzoru vysláni po dvou. Většina týmů během jediného dne uskuteční několik výjezdů nebo kampaní pro mládež, často až šest nebo sedm. To vyžaduje veliké úsilí, vytrvalost a výdrž v horkých a prašných podmínkách. Po skončení dne se týmy opět sejdou ke společnému jídlu, aby zrekapitulovaly události uplynulého dne a podělily se o svědectví o tom, co Bůh vykonal.

Každý tým provádí v jediném dni několik mládežnických kampaní.
Každý tým provádí v jediném dni několik mládežnických kampaní.

Nic z toho není snadné. Týmy jsou často vysílány do odlehlých vesnic a může být těžké vůbec najít místo, kam se chystají. Některé osady ani nejsou zobrazeny na mapách a v systému GPS a může být velmi obtížné se k nim po silnici dostat. To však nezastaví tyto odhodlané evangelisty, kteří jdou dál, ať se děje, co se děje. Vystavují se situacím, které jsou náročné, fyzicky vyčerpávající a někdy i nebezpečné – to vše kvůli evangeliu. Každodenně potřebují vaše modlitby.

S vaší pomocí můžeme oslovit 5 milionů mladých lidí!

Váš dar nám pomůže vytisknout potřebné brožury následné péče a zajistit podporu, logistiku a vybavení pro evangelisty v terénu. Vaše dary přinášejí opravdovou změnu pro generaci mladých lidí v Africe, která má dopad na věčnost. Děkujeme za vás Bohu.

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)