Peter Vandenberg

Oslavujeme 40. výročí

Životodárná mezigenerační spojnice

Kristus pro všechny národy slaví 40 let od chvíle, kdy se k týmu připojil náš víceprezident Peter Vandenberg. Narodil se a vyrůstal v Zimbabwe a studiem se připravil jak na práci v technických oborech, tak i ve službě Bohu. Peter se k CfaN připojil v roce 1981 po náhodném setkání s jeho zakladatelem Reinhardem Bonnkem. Petera zápal mladého evangelisty natolik uchvátil, že mu následně zavolal, aby se zeptal, zda by se jakýmkoli způsobem nemohl zapojit do pomoci rodící se službě. Evangelista Bonnke mu odpověděl, že by s ním velice rád spolupracoval, ale že aktuálně má jediné volné místo, a to hlavního mechanika, který by dohlížel na opravy kamionů, převážejících pódium a technické vybavení napříč Afrikou od kampaně ke kampani.

Reinhard předpokládal, že Peterovi taková pozice bude připadat nedůstojná, protože v posledním desetiletí nejprve vedl rodinnou firmu a následně vstoupil do dynamické plnočasové kazatelské služby. Peter však věděl, že slyšel od Boha. K Reinhardově velikému překvapení se Peter chopil příležitosti opravovat Kristu pro všechny národy kamiony. Rozhodně to byl krok inspirovaný Duchem. V průběhu následných let byly Peterovy znalosti a zkušenosti pro CfaN nezměrným požehnáním. Jeho technické i biblické vzdělání, bohatství jeho praktických zkušeností, organizační schopnosti, dobré vycházení s lidmi a absolutní vydanost závazku šířit evangelium ho postupně pozvedly na místo dvojky rostoucí evangelizační organizace – měl na starosti dohled téměř nad všemi praktickými aspekty pořádání Velkých evangelizačních tažení.

Živá paměť CfaN

Poté, co evangelista Bonnke odešel z plnočasové služby a předal otěže vedení CfaN svému nástupci, Danielu Kolendovi, sloužil Peter Vandenberg jako životodárná mezigenerační spojnice. Protože je součástí této služby od jejich prvopočátků, sehrává v organizaci roli „živé paměti“. Peter je symbolem odkazu naší služby a chodícím depozitářem příběhů, svědectví i lekcí, kterým jsme se za všechny ty roky naučili. Vždy byl iniciátorem a vůdcem inovací, ať už technologických nebo služebních, a nadále nepřestává vnášet svěží vítr do kultury a metod práce CfaN. Právě díky své jedinečné kombinaci obdarování Peter přispěl k vytvarování stylu služby Krista pro všechny národy, skrze niž za jeho éry více než 80 miliónů duší přišlo k poznání Krista.

Kromě jeho klíčové role ve vedení CfaN je Peter dynamickým řečníkem, talentovaným spisovatelem, oddaným manželem, otcem a dědečkem a vášnivým příznivcem extrémních sportů. Ve své poutavé a inspirativní autobiografii, Into the Unkonwn (Do neznáma), Peter sdílí bezpočet svědectví o „výpadech“, které s Bohem v životě podnikl – o konfrontacích s nepřáteli, nebezpečných cestách či nehodách na rogalu… Jeho životní příběh se podobá dobrodružnému románu – v němž je však každé slovo pravdou!

Chcete-li se o Peterovi Vandenbergovi dozvědět více, navštivte na našich stránkách cfan.eu záložku „O nás“, anebo si v našem e-shopu objednejte jeho knihu Into the Unknown (Do neznáma).