Keňa – prostor k růstu

Keňa – prostor k růstu

Desetiletí dvojnásobné sklizně nabírá na tempu a my pozorujeme růst v každé oblasti práce CfaN. Ve snaze docílit 150 miliónů spasení koncem tohoto desetiletí nenavyšujeme jen počet evangelistů. Za každou podepsanou kartou rozhodnut a každým spasením je bezpočet zúčastněných dobrovolníků – pomocníků, kteří společnou kooperací přispívají k účinnému vyhlašování evangelia.

S pohledem upřeným na cenu (maximum spasených lidí!) musíme myslet dopředu a položit dobré základy pro účinné přinášení úrody do sýpek. Minulý rok jsem vás informoval o naší nové kanceláři v Keni, kterou vede Maina Mungai v úzké spolupráci s naší evropskou kanceláří CfaN. Ve skutečnosti jde o mnohem více než jen o kancelář, a právě o tom bych vám dnes rád pověděl.

Základna pro vybavení na kampaně Operace Dekapole

Určitě jste si už všimli, že pokračujeme v naší strategii Operace Dekapole (spočívající v souběžném pořádání několika evangelizačních kampaní najednou, aby evangelium naráz zasáhlo celý národ!). Právě v minulém týdnu jsme završili jedenáct evangelizačních kampaní v Zambii – 55 večerů, během nichž jsme v moci kázali evangelium. Statisíce lidí se rozhodly následovat Ježíše! Poskytnout lidem možnost navštívit evangelizaci ve městech a regionech, kde nemůžeme pořádat naše masivní kampaně, je klíčovou součástí strategie Desetiletí dvojnásobné sklizně. Nese to s sebou ale pochopitelně i řadu logistických výzev.

K pořádání Operací Dekapole potřebujeme vozový park. Některé naše vozy slouží k přepravě potřebného ozvučení a osvětlení. K naší koloně patří i tzv. „evangelizační kamióny“ s jednoduchými a účinnými mobilními pódii s veškerým zabudovaným vybavením. Ty můžeme odvézt kamkoli, kam máme přístup, což nám umožňuje uskutečnit před každou větší kampaní skutečně ohromující počet menších evangelizačních výjezdů.

Naše základna v Keni je domovem tohoto vozového parku Dekapole. Vozy zde parkují mezi evangelizačními kampaněmi, kde je průběžně uzpůsobujeme případným aktuálním potřebám a udržujeme.

Tyto brožurky jsou spolu s obdobnými knížkami pro dospělé, „Teď, když jsi byl spasen“, klíčovou součástí každé kampaně a slouží jednak k přesnému počítání rozhodnutí pro Ježíše, ale především k navázání nových věřících na místní sbory. Zpřístupnění těchto brožur evangelistům je jen jedním ze způsobů, jak CfaN pomáhá a podporuje evangelisty na misijním poli.

V mezidobích, kdy evangelizační vozy necestují v rámci iniciativ CfaN, jako je Operace Dekapole, jsou stále používány při četných výjezdech, vedených evangelisty Desetiletí dvojnásobné sklizně.

Získáváme pro Ježíše tuto generaci

Vzpomínáte si na milion brožur, které jsme vytiskli v prosinci? Musíme je brzy vytisknout znovu, protože už teď – teprve v první části roku 2023 – přivedly naše týmy evangelistů jen v tomto regionu k Ježíši více než 737 000 dětí! Doslova každý týden nyní vedou početné týmy mládežnické kampaně v několika zemích najednou. V čele těchto týmů stojí Jako a Karin Hugovi, veteráni CfaN, kteří dnem i nocí neúnavně pracují na tom, aby přivedli africkou mládež do Božího království. To skutečně není přehnaný výrok! Hugovi tráví celé dny kázáním evangelia tisícům dětí a po večerech trénují další lidi k tomu, aby činili totéž.

Většina těchto nadšených kazatelů evangelia působí v Africe za podpory svých domovských církví a vlastních služeb, přesto však potřebují další podporu, povzbuzení a praktickou pomoc, aby mohli naplnit své poslání. A právě zde přichází na scénu CfaN, která dává k dispozici naše evangelizační kamióny, brožury následné péče, zkušenosti a vybavení, kdekoli je to možné. Vidíme, že základna v Keni hraje stále větší roli, protože příliv evangelistů se stále zvyšuje.

Mládežnické kampaně ve Východní Africe
Přes 737 000 rozhodnutí jen v počátku roku 2023!

Spojení sil pro sklizeň

Slyšeli jste mě mluvit o „násobení a spolupráci“ a my již rozhodně sledujeme, jak dochází k násobení evangelistů. Vydávají se na pole žně, kamkoli je Pán vede, a všímáme si rostoucí spolupráce a propojování s dalšími službami. Děje se to po celém světě a Východní Afrika v tom není žádnou není výjimkou.

Peter Franz ze služby Gospel Fire International, která je v tomto regionu mimořádně aktivní, nedávno prohlásil: „Bylo pro nás obrovským obohacením, že s námi byl tým CfaN. Vedli kampaně pro mládež po celé oblasti a následně se aktivně účastnili evangelizační kampaně svědectvími a kázáním. Bylo skvělé být s nimi. Hlásat Ježíše jako Pána v celém regionu je naším posláním. Věříme, že se toto místo díky této misii hodně změnilo. Kéž Bůh i nadále působí v lidských srdcích “

Všichni jsme jedno Kristovo tělo! Pro CfaN je velikou radostí smět se připojit k dalším věrným dělníkům při sklizni a poskytovat jim logistickou a technickou pomoc, stejně jako vytrénované věrné evangelisty, abychom společně naplnili svěřený úkol.