Připravil jsem pro vás 45 stručných faktů o CfaN. Je to jen malý vzorek zajímavých informací o naší práci. Není to v žádném případě vyčerpávající seznam. Je z něj však vidět, jaké divy Pán skrze naši službu až do dnešního dne vykonal.

1

Širokým spektrem křesťanských církví a společenství

Kampaně CfaN v Africe jsou vždy podporovány velice širokým spektrem křesťanských církví a společenství jako jsou luteráni, anglikánská církev, baptisté, evangelikální sbory, letniční, charismatici a další.

2

Strategicky plánované

Evangelizační kampaně i menší evangelizace pořádané krátce před zahájením hlavních událostí bývají strategicky plánované mnoho měcíců předem a připravované v těsné spolupráci s místními církvemi. Často spolupracuje přes 100 místních církví až z 16 křesťanských proudů a kampaně napomáhají k budování jejich jednoty.

3

V roce 2004 začal pro CfaN pracovat Daniel Kolenda

V roce 2004 začal pro CfaN pracovat Daniel Kolenda. V roce 2006 ho Reinhard Bonnke požáda, aby poprvé kázal na velké kampani. Potom Danielovi začal postupně svěřovat zodpovědnost za masové kampaně. Přicházel na ně stejný počet lidí a nadále se na nich děla stejně podivuhodná znamení, divy a zázraky. V roce 2009 se Daniel stal nástupcem Reinharda Bonnkeho a prezidentem CfaN.

4

Reinhard Bonnke principy, které do jeho života a služby vnesly revoluci

V osmidílné filmové sérii „Full Flame“ sdílí Reinhard Bonnke principy, které do jeho života a služby vnesly revoluci. Každý film přináší divákovi povzbuzení k porozumění, že „Boží zaslíbení jsou pro mě platná právě tak, jako byla pro Reinharda Bonnkeho!“ Filmová série je dostupná zdarma na: www.cfan.eu/fullflame

5

1,6 miliónů lidí

„Kampaň tisíciletí“ v Lagosu v roce 2000 navštívilo celkem šest miliónů lidí. Na závěrečném shromáždní dne 12. listopadu zaplnilo gigantickou plochu 1,6 miliónů lidí. Byl to nejvyšší počet návštěvníků jediného shromáždění v historii CfaN.

6

„Kampaně tisíciletí“

Během šestidenní „kampaně tisíciletí“ v Lagosu v roce 2000 bylo nově obráceným lidem rozdáno 3,9 miliónů brožur „Teď, když jsi byl spasen“ a 3,4 miliónů lidí podepsalo kartu rozhodnutí, kterou potvrdili, že začínají nový život v Ježíši.

7

Největší Konference ohně

Největší Konference ohně se konala v listopadu 2009 v Ibadanu, Nigérii. Zúčastnilo se jí okolo 110 000 pastorů, evangelistů a pracovníků církve. V listopadu roku 2000 hostoval národní stadion v Lagosu druhou největší Konferenci ohně s 80 000 duchovními vedoucími a pracovníky církve.

8

Druhá největší kampaň CfaN

Druhá největší kampaň CfaN (k dnešnímu dni) proběhla v nigerijském Ibadanu v listopadu 2001 s celkovým počtem 3,9 miliónů návštěvníků v průběhu pěti dní. 1,3 miliónů lidí navštívilo závěrečné shromáždění a napočítali jsme 2 650 190 karet rozhodnutí.

9

210 000 lidí v islámském národě Súdánu

Koncem dubna 2000 kázal Reinhard Bonnke shromáždění 210 000 lidí v islámském národě Súdánu na „Zeleném náměstí“ v centru hlavního města Chatúmu. Během šestidenní evangelizační kampaně se více než 130 000 lidí, převážně muslimů, rozhodlo následovat Ježíše.

10

25 let po založení služby

Přesně 25 let po založení služby (6.12.1974) navštivilo 2,1 lidí evangelizační kampaň v Port Harcourt, Nigérii, která se konala 6.-12.12.1999. Více než 1,1 miliónů lidí přijalo Ježíše za svého osobního Spasitele. Jak vydařená oslava jubilea!

11

„Od mínusu k plusu“

V roce 1992 dal Bůh Reinhardu Bonnkemu vizi, aby začal evangeliem zasahovat i další části světa. Vyústilo to v projekt „Od mínusu k plusu“, evangelizační brožuru, doručovanou v západním světě lidem poštou přímo domů. Celkově bylo distribuováno více než 95,5 miliónů těchto útlých knih.

12

Brožur následné péče

K dnešnímu dni bylo vytištěno více než 93,4 miliónů brožur následné péče „Teď, když jsi byl spasen“. Knížečka vyšla v 50 jazycích a používáme ji na všech kampaních CfaN, kde nově obráceným lidem přináší výklad důležitých prvních kroků jejich nového života.

13

Tisíce místních poradců

Během každé africké kampaně pracují po celé evangelizační ploše tisíce místních poradců. Nově obráceným křesťanům rozdávají 32stránkovou knihu „Teď, když jsi byl spasen“ a pomáhají jim vyplnit kartu rozhodnutí. Její kopii si ponechává nově obrácený a originál je předáván místním církvím k následné péči.

14

První konference „Euro-Fire“

Vše, co Bůh vykonal v Africe, dodalo CfaN smělost věřit Bohu za duchovní obnovu Evropy. První konference „Euro-Fire“ se konala v roce 1987 ve Frankfurtu, o rok později následovaly konference v anglickém Birminghamu a v roce 1990 v portugalském Lisabonu. Od té doby jsme po celé Evropě pořádali desítky dalších konferencí, které požehnaly bezpočet křesťanů. Jejich hlavním cílem je motivovat a mobilizovat křesťany k evangelizaci.

16

Organizace Kristus pro všechny národy byla založena 6. prosince 1974

Poté, co rezignoval na pozici „tradičního misionáře“ u misijní organizace, pro níž pracoval od roku 1968, se Reinhard Bonnke přestěhoval do Johannesburgu, aby se cele zaměřil na evangelizaci. Organizace Kristus pro všechny národy byla založena 6. prosince 1974 ve Witfieldu, přesměstí jihoafrického Johannesburgu.

17

Boží povolání na misijní pole Afriky

Reinhard Bonnke, syn pastora z Schleswig-Holsteinu, dal svůj život Ježíši ve věku devíti let a krátce poté přijal Boží povolání na misijní pole Afriky. Po absolvování teologického semináře ve Velké Británii byl ordinován ke službě. Sedm let nejprve pastoroval církev v severním Německu, dokud nezačal se svou misijní prací v horském království Lesotho.

18

Od Kapského Města až po Káhiru

V roce 1979 přijal Reinhard Bonnke od Pána sérii vidění, v nichž spatřil obraz mapy Afriky obmývané Ježíšovou krví. Duch svatý mu zas a znovu šeptal slova: „Afrika bude spasena!“ Od té doby CfaN formovala vize: Od Kapského Města až po Káhiru a od Dakaru až po Djibouti.

19

Evangelizace ve stanu

Po založení CfaN v roce 1974 začal Reinhard Bonnke pořádat evangelizace ve stanu, který dokázal pojmout okolo 8 000 lidí. Když počet návštěvníků příliš vyrostl, musel být zakoupen další stan s kapacitou 10 000 lidí. I ten byl ale brzy příliš malý.

20

„Největšího stanu na světě“

V roce 1984 začal CfaN s konstrukcí „největšího stanu na světě“ pro 34 000 lidí. Podle zápisu v Guinnessově knize rekordů šlo o „největší mobilní konstrukci na světě“. Ani ten ale nedokázal pojmout stále rostoucí zástupy přicházejících lidí. „Den srpu skončil. Nadešel čas žně pomocí kombajnu!“ Od roku 1986 se všechny kampaně CfaN konají pod otevřeným nebem.

21

Rozlučkovou konferencí

Na konci své aktivní misionářské služby chtěl Reinhard Bonnke poděkovat svým partnerům z Německa. Za místo pro toto setkání si zvolil Hamburk, protože poblíž něj ještě jako dítě přijal povolání do služby Bohu. V květnu 2019 zde proběhla událost Fire19, která byla jeho „rozlučkovou konferencí.“ Hned o půl roku později byl Reinhard dne 7. prosince svým Pánem povolán domů.

22

Karty rozhodnutí

Od ledna 1987 na evangelizačních akcích v Africe používáme karty rozhodnutí. K dnešnímu dni CfaN zaregistroval téměř 80 miliónů rozhodnutí pro Ježíše – prostřednictvím osobně vyplněných, podepsaných a organizační komisí započítaných karet (nejde tedy o pouhý odhad).

23

79 957 281 vyplněných karet rozhodnutí

Od začátku roku 1987 do února 2020 CfaN v průběhu 33 let zaregistroval 79 957 281 vyplněných karet rozhodnutí. To znamená:

2 498 665        ročně
208 222           měsíčně
6 841               denně

24

Kanceláře CfaN

CfaN má nyní své kanceláře či pobočky na těchto místech:Orlando, USA; Londýn, Kanada; Frankfurt, Německo; Birmingham, Velká Británie; Lagos, Nigérie; Nairobi, Keňa; Kapské Město, Jižní Afrika; Curitiba, Brazílie; Gold Coast, Austrálie; Praha, Česká republika; Kowloon Bay, Hong Kong a Singapur. Po celém světě CfaN zaměstnává 120 lidí.

26

Russell Benson

Russell Benson je mezinárodní ředitel CfaN. Absolvoval Brownsvillskou probuzeneckou školu služby v Pensacole na Floridě a zakládal místní církve. Dohlíží nad mezinárodními aktivitami služby a po celém světě káže dobrou zprávu evangelia. Zároveň slouží jako výkonný ředitel kampaní v Severní Americe

27

Peter Vandenberg

Peter Vandenberg is the vice president of Christ for all Nations

Peter Vandenberg vyrůstal v Zimbabwe. Po mnoho let byl víceprezidentem CfaN a po více než 40 let patří k jedním z klíčových lidí naší služby, který pracoval nejprve po boku Reinharda Bonnkeho a nyní i po boku Daniela Kolendy. Zaměřuje se na vystrojování a trénink pastorů a pracovníků církví.

28

Daniel Kolenda

Daniel Kolenda je absolventem Southeastern University v Lakelandu a Školy probuzení a služby v Pensacole. Jeho nejvyšším vzděláním ale byla služba po boku Reinharda Bonnkeho. Je moderním evangelistou a známým mezinárodním řečníkem. K dnešnímu dni osobně vedl k Ježíši na shromážděních CfaN celkem 23 miliónů lidí.

29

Kazatel páté generace

Daniel Kolenda – kazatel páté generace – žije se svou manželkou Rebekou a jejich dětmi Elijahem, Glorií, Londonem, Lydií a Benjaminem v oblasti Orlanda ve Spojených státech. Jeho službu formuje Ježíšův příklad: kázání, vyučování a uzdravování.

30

Mezinárodního televizního pořadu vysílaného

CfaN je producentem mezinárodního televizního pořadu vysílaného v angličtině a španělštině. Bližší informace o něm získáte na stránkách cfan.org/tv/calendar#tv-schedule. V Evropě je nejlepší sledovat ho přímo na stránkách CfaN na adrese: cfan.org/tv

31

Polovinu celého rozpočtu ...

Více než polovinu celého rozpočtu každé evangelizační kampaně CfaN vynakládáme na systém následné péče, který se během let ukázal být mimořádně efektivní. Díky němu dokážeme každého nově obráceného zapojit do života místní církve, kde duchovně nadále roste v nebojácného, vírou naplněného Ježíšova učedníka.

32

Evangelisty – výcvikový tábor Bootcamp

V lednu 2020 spustil CfaN speciální výcvikovou školu pro evangelisty – výcvikový tábor Bootcamp. Jedná se o půlroční školu pro padesát evangelistů, kteří vědí, že je Pán povolal na pole misie v Africe. CfaN se rozhodl v průběhu nadcházejících deseti let vytrénovat tisíce nových evangelistů.

33

Škola evangelizace

Škola evangelizace služby CfaN je čtyřdenní intenzivní trénink k evangelizaci. Promlouvají na ní prvotřídní světoznámí řečníci, kteří vyučují na témata: Prvky poselství o spasení, Uzdravení a osvobození, Dary Ducha svatého, Praktická organizace evangelizačních kampaní, Integrita, Význam přímluvy a další. Školu evangelizace absolvovaly již tisíce účastníků.

34

Sklady CfaN

K uskladnění a údržbě našeho technického vybavení využíváme bezpečné sklady CfaN –jeden v Západní a druhý ve Východní Africe. Právě ony jsou odrazovým bodem každé evangelizační kampaně i misijních výjezdů evangelizačních kamiónů. Skladujeme v nich také stovky tisíc brožur následné péče. Sklad v nigerijském Lagosu má 1 850 m2 a stojí na pozemku o rozloze 6 350 m2. Zakoupili jsme ho za pomoci našich misijních partnerů.

35

„Evangelizačních kamiónech“

Před hlavními kampaněmi CfaN vysíláme na místo jejich konání evangelizační týmy ve speciáně vybavených kamiónech – „evangelizačních kamiónech“ – aby kázali v okolních městech a vesnicích. Evangelizace se konají na náměstích a návsích, na tržištích, ve školách, ve vězeních apod. Ti, kdo se na nich rozhodnou následovat Ježíše, dostávají brožuru následné péče a vyplňují kartu rozhodnutí.

36

213 miliónů výtisků knih Reinharda Bonnkeho

Po celém světě bylo vytištěno přes 213 miliónů výtisků knih Reinharda Bonnkeho, které byly publikovány přibližně v 60 jazycích. Vedle nejtištěnějších titulů „Od mínusu k plusu“ a „Teď, když jsi byl spasen“, bylo vydáno téměř 3,5 miliónu výtisků knihy „Evangelizace ohněm.“

37

Poradce a uvaděče

Před každou kampaní místní církve nominují poradce a uvaděče, kteří rozdávají lidem brožury „Teď, když jsi byl spasen“ a pomáhají nově obráceným s vyplněním karty rozhodnutí, která je jejich součástí. Tito dobrovolníci procházejí před kampaněmi ze strany CfaN intenzivním tréninkem, aby se na svou roli dobře připravili.

38

Mimořádně speciální události

Evangelizační kampaně CfaN jsou ve všech regionech Afriky považovány za mimořádně speciální události. Kromě toho, že jsou navštěvovány obrovským počtem církevních vedoucích a předních služebníků, se jich často účastní i přední státní činitelé, kmenoví vůdci, králové, členové vlády a další VIP hosté. Často nás dokonce prezidenti a guvernéři žádají, abychom přišli kázat evangelium celým jejich vládním kabinetům.

39

Africká kázání

Africká kázání jsou dobře připravená a poutavá, přinášejí však zároveň křišťálově čisté poselství. Na každém shromáždění jsou lidé jednoznačně seznámení s tím, co to znamená vydat v pokání celý svůj život Ježíši. Dalšími tématy jsou moc Ježíšovy krve a křest v Duchu svatém.

41

Vlivu křesťanské víry

V důsledku prohloubení jednoty mezi křesťany a masivního růstu návštěvnosti shromáždění církví po kampaních obvykle celý region zasáhne vlna nárůstu vlivu křesťanské víry. Křesťané jsou na kampaních povzbuzováni k aktivním modlitbám a evangelizaci, a tak nadále sami pokračují v započaté práci. Často se stává, že po kampani poklesne míra kriminality, lidé vracejí kradené předměty, odpouštějí si dluhy, platí dlužné daně, apod.

42

Seznam afrických zemí, v nichž CfaN již pořádal kampaň zahrnuje následující země

Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville, Egypt, Etiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Pobřeží slonoviny, Keňa, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambik, Nigérie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Súdán, Tanzánie, Togo, Uganda, Zaire, Zambie a Zimbabwe. Prostřednictvím literatury, rozhlasu a televizních vysílání jsme zasáhli mnohem více zemí.

43

Aplikace CfaN

Existuje aplikace CfaN pro chytré telefony a tablety. Aplikace, dostupná v angličtině, nabízí bohatství informací a příležitostí, jak s námi zůstat v kontaktu. Stáhněte si ji jednoduše na obchodech iTunes app store, Google Play či Amazon. Více informací: subsplash.com/christforallnations/app

44

855 000

Facebookovou stránku Daniela Kolendy v angličtině v současnosti sleduje 855 000 uživatelů. Od dubna 2020 na ní každý pátek večer probíhají živá církevní shromáždění, která sledují až 2 milióny lidí online: Daniel Kolenda Live

Instagram: www.instagram.com/evangelistdanielkolenda
Facebook: www.facebook.com/evangelistkolenda
Twitter: twitter.com/danielkolenda

45

Budování křesťanských církví

Během let své existence CfaN investoval mnoho miliónů eur do podpory, růstu, tréninku a budování křesťanských církví v Africe. Kromě toho CfaN strategicky investuje do různých služeb a evangelistů z celého světa, zejména v Africe.

Právě probíhá největší sklizeň všech dob!

„Jeden člověk ani jedna služba nemůže získat svět pro Ježíše! Všichni si to uvědomujeme, co to však znamená v praxi? Znamená to, že musíme naše úsilí násobit. Chceme trénovat evangelisty, kteří, tak jako my, pocítí Boží povolání jít do celého světa a kázat evangelium. Znamená to, že musíme vzít vše, co jsme se za všechny ty roky naučili, a dát to dál. Musíme tomu vyučovat druhé. To je jediný způsob, jak se to, co Bůh dělá v Africe, může dít po celém světě. Právě probíhá největší sklizeň všech dob!

Daniel Kolenda

Velice vám děkujeme, že nám během této sklizně stojíte po boku, zejména v těchto mimořádně náročných časech.

Buďte si jistí jedním: každá vaše modlitba a každý váš dar je pro nás požehnáním – bylo tomu tak v uplynulých 45 letech a bude tomu tak i do budoucna.

Smím vás požádat o zaslání speciálního daru k 45. výročí naší služby? Například 45 euro, nebo 90, nebo dokonce 450 euro, cokoliv byste měli na srdci? Velice bychom to v tomto čase očekávání veliké sklizně ocenili!

Dary