Jak již zajisté víte, naše srdce hoří jedinou touhou – vidět, jak se naplňuje Velké poslání. Ježíš nám přikázal, abychom šli, a my to děláme. Od svého založení přivedl CfaN k Ježíši více než 78 miliónů lidí. Ačkoliv je to úžasné, naše myšlenky se neupínají k minulosti, ale dopředu. Nezajímáme se na prvním místě o to, kolik lidí již k Ježíši přišlo, ale o obrovské počty těch, kteří teprve mají být do Božího království přivedeni. Právě o tom je „Desetiletí dvojnásobné sklizně“.

Pomohli jste nám zakoupit druhý kamion!

První kamion jsme uvedli do služby před evangelizační kampaní v nigerijském Ogbomoshu. Tento pilotní projekt přinesl mimořádně skvělé výsledky. Ještě před začátkem hlavní události jsme díky němu zaznamenali mnoho zdokumentovaných spasení. Jako evropská pobočka CfaN jsme se zavázali koupit a vybavit druhý kamion. Byli jsme přemoženi radostí a nesmírně povzbuzeni z toho, jakým způsobem na tuto naši vizi reagovali naši přátelé a partneři. Potřebnou sumu jsme vybrali v rekordním čase. Náš technický tým nachystal kamion na cestu a nalodil k cestě do Nigérie, kde jsme naplánovali sérii vesnických evangelizací hned před příští kampaní v Port Harcourt.

S evangelizačními kamiony vyrazilo i šest týmů evangelistů

Námi osobně vybraní a vyškolení evangelisté z celého světa přijeli s vroucí touhou kázat evangelium. Kamiony zaparkovali a rozložili všude, kde jsme k tomu jen dostali povolení. Jak vidíte na fotografiích, každý kamion je vybavený podiem i světelným a zvukovým systémem. Kamiony jsou natolik kompaktní a mobilní, že s nimi můžeme jezdit na různá místa, kam bychom se jinak nedostali.

 • Jared HortonEvangelist
 • Andrew RileyEvangelist
 • Michael JobEvangelist
 • Din BissoondialEvangelist
 • Kurian ThomasEvangelist
 • Asha ThomasEvangelist
 • Paul MaurerEvangelist
 • Gary SmithEvangelist
 • Quentin HarrupEvangelist
 • Tony GonzalesEvangelist
 • David UrsinEvangelist
 • Aaron StainesEvangelist

Před hlavní událostí v Port Harcourt jsme absolvovali nabitých šest týdnů „vesnických kampaní“. Jistě si dokážete představit logistické výzvy, jakým jsme v té souvislosti čelili. Každou kampaň jsme totiž plánovali ve spolupráci s místními církvemi a jejich dobrovolníky, museli jsme na jednotlivých místech získat potřebná povolení, distribuovat nově obráceným brožury následné péče a zpracovávat karty rozhodnutí. Nebyl to nijak snadný úkol, ale od prvního týdne naše úsilí přinášelo své ovoce.

Na cesty a mezi ploty

Ve službě se střídalo šest týmů evangelistů, kteří vyšli na návsi, tržiště, do vězení, škol i nemocnic – jednoduše kamkoliv, kde nalezli nějaké lidi! Hned od prvního týdne činili lidé rozhodnutí říct „ano“ Ježíši. K těmto spaseným lidem přistupujeme naprosto stejně jako na velkých kampaních. Každý nově obrácený dostává zdarma brožuru „Teď, když jsi byl spasen“ a vyplňuje kartu rozhodnutí. Karty jsou následně zpracovávány v naší databázi a kontakty předávány místním církvím k následné péči. Chceme, aby každý nový křesťan co nejdříve zakotvil v místní církvi a našel v ní duchovní domov.

Pohyb nadpřirozené moci

Boží slovo se nemění, ať už je kázáno na tržišti nebo před zástupem tisíců lidí. Jeho zaslíbení zůstávají stále stejná. Když náš tým káže evangelium, modlí se zároveň i za nemocné a Bůh zjevuje svou zázračnou moc a stále znovu potvrzuje své Slovo.

Na jedno shromáždění čtvrtého týdne vesnických evangelizací přišel mladík, který se narodil částečně hluchý. Jen stěží dokázal komunikovat se svým okolím. Po modlitbě za uzdravení Ježíš otevřel jeho uši a on začal dokonale slyšet. Jeho otec přišel dopředu, aby uzdravení svého syna dosvědčil. Nedokázal zadržet své vzrušení. Nadšeně na pódiu skákal nahoru a dolů a křičel: „To je můj syn! To je zázrak! Ježíš uzdravil mého syna!“ Byl to neskutečný okamžik.

Podobné zázraky začaly na evangelizace přitahovat více a více lidí z ulic. Koncem shromáždění často lidé přicházeli, aby svědčili o svých uzdraveních a evangelisté potom dávali ještě jednu výzvu ke spasení, na kterou reagovalo mnoho dalších lidí, poté co na vlastní oči viděli, co Bůh dokáže učinit.

Jejich jména jsou zapsaná v knize

Tato iniciativa je součástí naší strategie pro „Desetiletí dvojnásobné sklizně“. Tlačíme se vpřed, abychom byli svědky toho, že počet rozhodnutí pro Krista prostřednictvím této služby vzroste koncem nadcházejícího desetiletí na 150 miliónů. Počítá se do toho i každý člověk, který přijde k Pánu prostřednictvím našich vesnických evangelizací. Jejich jména jsou Božím Beránkem zapsaná v jeho knize! S nadšením vyhlížíme, co se bude dít dál, protože víme, že toto je teprve začátek.

Učiňme společně víc, v Ježíšově jménu!

Byl to právě váš entusiasmus a podpora, které nám umožnily spustit tento vzrušující projekt. Velice vám za to děkujeme. Chceme, abyste věděli, že každé vaše euro je nástrojem v našich rukou, sloužícím k tomu, abychom dělali tuto práci, a že si vaší pomoci nesmírně vážíme. Prosíme, nadále se za nás modlete, abychom tuto novou dynamiku udrželi v chodu a nadále rozvíjeli.

Společně s vámi pro evangelium,

evangelista Daniel Kolenda
a mezinárodní tým CfaN