8. - 11. Listopad, 2018

Port Harcourt, Nigérie

Den 2

Slzy radosti!

Včerejší den zde v Port Harcourt, Nigérii byl absolutně úžasný. Ráno sloužili Peter Vandenberg a John Darku pastorům a církevním vedoucím na druhém dni Konference ohně. Lidé byli velice požehnaní a povzbuzení. Na večerním shromážení se zástup oproti včerejšku početně téměř zdvojnásobil. Od počátku do konce jsme se cítili jako v oblaku Boží slávy.

Na kampani je s ními Eddie James se svým týmem. On i místní vedoucí chval nás vedli v nesmírně pomazaném uctívání. Mnozí z vás jste měli příležitost vše sledovat v živém vysílání.

Jako obvykle jsem kázal o Ježíšově krvi a potom jsem v Ježíšově jménu zlomil kletby. Následně jsme vyslechli nádherná svědectví.

Muž, který byl po dobu 5 let zcela hluchý na obě uši, vyprávěl, že náhle uslyšel praskavý zvuk a začaly ho svědit uši. Potom cítil, jakoby mu něco vyšlo ven z uší – v tom okamžiku začal dokonale slyšet! Když vyprávěl, co pro něj Bůh udělal, padl na kolena, plakal a zpíval Bohu píseň díkůvzdání.
Místní pastor doprovodil na pódium jednu ženu. Jakmile ji zástup uviděl na velkoplošných obrazovkách, začal křičet. Všichni ji dobře znali. Byla šílená a do té doby chodívala po okolí nahá a smyslů zbavená. Teď před námi stála oblečená a zcela při smyslech. Svědčila o tom, že se jí Ježíš dotknul a vrátil ji zdravou mysl. Zástupy jásaly radostí.
  • Dvě ženy svědčily o tom, že měly bolestivé bulky na prsou, které během modliteb zmizely. Jedné z nich již museli lékaři amputovat druhé prso kvůli rakovině. Včera večer Ježíš obě ženy dokonale uzdravil!
  • Jiná žena prodělala během porodu dítěte mrtvici. Pravá strana jejího těla byla od té doby ochrnutá a nedokázala zvednout pravou paži. Ježíš se jí dotknul, odňal od ní veškerou bolest a obnovil celé její tělo, včetně pravé paže. Když vyprávěla svůj příběh, rozplakala se. Zeptal jsem se jí, proč pláče a ona odpověděla: „To jsou slzy radosti.“

Zítra nás čeká poslední den Konference ohně. Na obou shromážděních se budeme modlit za to, aby lidé přijali vylití Ducha svatého. Prosíme, modlete se nadále za nás a za vzácné lidi státu River State zde v Nigérii. Děkujeme.

Váš v evangeliu,

Daniel Kolenda
spolu s celým týmem CfaN

Foto: O. Volyk

Muž, který byl po dobu 5 let zcela hluchý na obě uši, vyprávěl, že náhle uslyšel praskavý zvuk a začaly ho svědit uši. Potom cítil, jakoby mu něco vyšlo ven z uší – v tom okamžiku začal dokonale slyšet! Když vyprávěl, co pro něj Bůh udělal, padl na kolena, plakal a zpíval Bohu píseň díkůvzdání.