Prosíme, modlete se za nás a za vzácné Kristovo tělo zde v Sunyani.

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Reinhardem Bonnkem,
Peterem Vandenbergem a celým týmem CfaN