Velká evangelizační kampaň CfaN a Konference ohně 4. až 7. srpen 2016

Mbeya, Tanzania

Tanzánie, známá především svými rozsáhlými oblastmi divočiny, je východoafrická země ležící jižně od rovníku v oblasti afrických Velkých jezer. Od roku 1964 je suverénním národem, sdružujícím bývalé národy Tanganjika a Zanzibar. Jméno Tanzánie vzniklo z prvních slabik každého národa.

V Tanzánii žije přes 50 miliónů lidí a skládá se z více než 120 různých domorodých národů, z nichž největším je kmen Bantu. Na rozdíl od jiných afrických národů, se však většina obyvatel neztotožňuje s konkrétním klanem, jazykem či kmenem. Považují se jednoduše za obyvatele své země, Tanzánie. Od raného dětství se tanzanijské dětí učí zdvořilému a uctivému způsobu chování. Všechny starší lidi zdraví slovem „Shikamoo”, což se doslovně překládá jako „objímám tvé nohy”.

Město bylo založeno díky zlaté horečce přibližně před 100 lety. Vzniklo ve 20. letech dvacátého století jako zlatokopecká obec. Mbeyou prochází slavná silnice „Great North Road”, vedoucí od Kapského Města až do Alexandrie. Páteří místní ekonomiky je zemědělství, mezi další odvětví patří stále těžba a dále obchod a cestovní ruch.

Mbeya je jedním z deseti největších měst Tanzánie s populací přes 300 000 lidí žijících přímo ve městě a dalších 300 000 v rozlehlých předměstích. Spádová oblast regionu čitá asi 2,7 miliónu lidí. Město je administrativním ústředím a ekonomickým centrem stejnojmenného regionu. Leží 1 600 až 1 900 metrů nad mořem na úpatí Mbeyského horského hřebenu.

V lednu 1992 – před téměř 25 lety – jsme v Mbeye pořádali evangelizační kampaň. Tehdy se na shromážděních rozhodlo následovat Ježíše asi 40 000 lidí. Jsme přesvědčeni, že nadešel čas vrátit se do města a vyhlásit radostnou zvěst evangelia nové generaci, která tu mezitím vyrostla.

Jejich smyslem je, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista.
1. Petrova 1:7