Pátek, 5. srpen 2016

Na shromáždění přilezla po čtyřech

Jak slavný den jsme dnes prožili zde v Mbeye, Tanzánii. Dnes večer jsem kázal o Ježíšově krvi. Tisíce lidí reagovaly na evangelium. Zlomili jsme prokletí. Pálili jsme sudy plné model a čarodějných fetišů stejně jako ve Skutcích 19. Jedna mladá paní dnes svědčila o tom, že ještě jako malá dívka dostala od šamana náhrdelník, který ji měl zaručovat ochranu a dobrý spánek. Namísto toho ji však celé roky trýznili démoni a noc za nocí ji nemilosrdně terorizovali. Dnes večer náhrdelník odřízla a vydala svůj život Ježíši (na obrázku)!

Mnozí chromí byli dnes večer uzdraveni. Ve skutečnosti většinu dnešních svědectví vydávali právě chromí lidé, kteří na shromáždění začali chodit! Vyslechli jsmedokonce vyprávění mladé ženy (na obrázku), která seposlední tři roky pohybovala tak, že lezla po čtyřech.Ne jinak se doplazila i na dnešní shromáždění. Jakmile jsem se však pomodlil za nemocné, dotkla se jí Boží moc, postavila se na nohy a začala dokonale chodit!

Zítra večer vyvrcholí Konference ohně modlitbami za pastory a vedoucí církví. Modlete se, prosím, za mocné vylití Ducha Svatého zde v Mbeye. To nejlepší je ještě před námi!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým týmem CfaN