Čtvrtek, 3. září 2015

Jedl hlínu!

Dnes večer začala Evangelizační kampaň v zambijské Lusace a její dynamika je naprosto strhující! Na první shromáždění přišlo více než 80 000 lidí a shromáždění jsou navíc vysílána křesťanským radiem „Voice“ po celé zemi. Byl jsem pozván na setkání s prvním prezidentem a zakladatelem Zambie, Kennethem Kaundou. Tisk projevuje o naši kampaň veliký zájem. Vzduch je nabitý elektřinou, lidé přicházejí plní víry a očekávání, že Bůh zde v průběhu tohoto týdne učiní něco neobyčejného.

Dnes dopoledne začala také Konference ohně, na které jsme spolu s reverendem Oliverem Raperem sloužili stovkám pastorů a církevních pracovníků. Večerní shromáždění otevřel evangelista Scott Lee, který připravil víru lidí a jejich srdce na evangelium. Když jsem potom kázal poselství o spasení, s důrazem na jméno Ježíš, lidé reagovali na výzvu po tisících.

Po modlitbě spasení a modlitbách za nemocné jsme si vyslechli úžasná svědectví:

  • Člověk stižený šílenstvím, který během shromáždění seděl na zemi, a jedl hlínu, během času modliteb náhle přišel k sobě a vrátila se mu zdravá mysl. Když vstoupil na pódium, byl ještě od hlavy k patě špinavý od hlíny. Přesto začal mluvil o Božích divech s takovým nadšením, že jeden pastor zvolal: „Ten člověk káže!“ Všichni byli bez sebe radostí! Bylo to jak vystřižené z Nové smlouvy.
  • Dnes večer byla uzdravena teprve 7letá dívenka, která předtím nikdy v životě neslyšela ani nemluvila.Dokázala po mě opakovat slova „jeden, dva...“ Bylo to tak vzácné!
  • Muž, který byl tři roky zcela hluchý, přijal dokonalý sluch.
  • Mladá žena chromá na levou stranu svého těla přijala úplné uzdravení. Její matka plakala radostí, když viděla, co její dcera teď dokáže dělat.
  • Žena s nádorem v břichu o velikosti grapefruitu svědčila o tom, že nádor během modliteb zmizel.
  • Žena, která nikdy v životě nic necítila, získala čich.

Tyto a mnohé další zázraky se zde staly již na prvním shromáždění. Je zjevné, že tu Ježíš mocně pracuje! Jsem si jistý, že počty shromážděných budou v průběhu týdne narůstat a říkám si, jestli se přicházející lidé na přichystanou plochu vůbec vejdou.

Dostal jsem zprávy od některých z vás o tom, že se za nás právě teď postíte a modlíte. Pán slyší a odpovídá na vaše modlitby. Děkuji vám, že za námi stojíte. V této práci stojíme bok po boku.

Očekávejte další zprávy...

Váš ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým týmem CfaN