Pátek, 6. listopad 2015

Zástup se zdvojnásobil!

Právě skončil druhý den evangelizační kampaně zde v Malawi ve městě Blantyre. Dnes dopoledne jsme spolu s Peterem van den Bergem kázali pastorům a církevním vedoucím na dalším dni Konference ohně. Seděli v chladném dešti a poslouchali kázání. Jak obrovský hlad! Věřím, že zítra zažijeme mimořádně mocné vylití Ducha Svatého, až položíme ruce na delegáty konference.

Dnes večer se zástup shromážděných lidí zdvojnásobil! Od včerejška se mezi lidmi rozkřiklo, že tu Ježíš dělá úžasné zázraky. Kázal jsem o krvi Ježíše a potom jsem měl tu výsadu vést tisíce lidí v modlitbě spasení. Potom jsme převzali autoritu nad každým prokletím a v Ježíšově jménu jej zlomili. Dříve než jsme se modlili za nemocné jsme ještě spálili sudy plné čarodějských předmětů, fetiší, amuletů a model!

  • 90letá žena, která trpěla mnoha nemocemi včetně bolestivého revmatismu, přišla na shromáždění pěšky z více než 50 kilometrové vzdálenosti a přespala na evangelizační ploše. Přišla si pro uzdravení a rozhodla se, že bez něj neodejde. Dnes večer opustily veškeré bolesti její tělo. 90 letá stařenka skákala po pódiu radostí! Bylo to úžasné!
  • Muž, kterého 8 let trápila kýla, z ní byl úplně uzdraven!
  • Ženě, hluché na levé ucho po dobu 10 let, se vrátil dokonalý sluch.
  • Jedné ženě zmizel nádor z prsu.

Stalo se ještě mnoho dalších úžasných zázraků! Chvála Pánu.
Zítra dopoledne završíme Konferenci ohně. Modlete se, prosím, i nadále za mocný průlom. Věřím, že bude od základů otřeseno celé město a že nám evangelizační plocha bude malá. Modlete se, aby na shromáždění přicházeli ztracení a za neobyčené zázraky, které potvrdí kázání evangelia. Blantyre bude spasen!

Váš v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s Reinhardem Bonnkem, Peterem van den Bergem a celým týmem CfaN