Svědčíme – Ježíš žije!

Zdá se vám někdy, jako by na vás ze světa pokřikovaly tisíce hlasů, usilujících o vaši pozornost? Kamkoliv se podíváme, jsme ze všech stran bombardováni nejrůznějšími inzeráty a reklamami. Mnozí se hlasitě vymezují vůči nejrůznějším nešvarům tohoto světa. Vlády a politici zaplavují mediální prostor všeljakými vzkazy a poselstvími. Někdy nás svými komentáři dokáží zahltit dokonce i naši přátelé a příbuzní. Máme největší přístup k informacím v celé historii lidstva, přesto však někdy máme pocit, že nic z toho není pravda. V tomto světě se již nedá ničemu a nikomu plně důvěřovat.

Rád bych vás dnes povzbudil k tomu, abyste všem těmto hlasům přestali naslouchat. Namísto toho věnujte chvilku tomu, že si přečtete několik úžasných svědectví o Božím jednání. Těmto zprávám můžete důvěřovat. Jsou to informace, které bychom měli sdílet se všemi – že totiž Ježíš žije! A i dnes pořád zachraňuje, uzdravuje a proměňuje lidi.

Budeme svědčit o jeho věrnosti. Budeme ho chválit za vše, co učinil. Budeme-li to činit, upadnou „fake news“ – falešné zprávy tohoto světa – v zapomnění.

Ochrnula po narození – teď ale opět chodí

Narození dítěte je jedním z nejemotivnějších a nejspeciálnějších okamžiků v životě ženy. Pro Ogechu Okerekeovou však bylo narození dítěte začátkem noční můry. Komplikace při jejím porodu vedly k tomu, že od pasu dolů ochrnula. Přemohl jí ponurý pocit beznaděje a více než rok se utápěla v žalu. Pak uslyšela o události, na které prý i beznadějné případy nalézají odpovědi.

Když Ogechu dorazila na Velkou evangelizační kampaň CfaN, měla jen minimální víru ohledně toho, že biblický Ježíš, který uzdravoval nemocné a chromé, neztratil svou spasitelnou a uzdravující moc. Jakmile začal Daniel Kolenda kázat Boží slovo a modlit se za nemocné, začalo se s ní něco dít.

„Povstala ve mně víra a po těle se mi rozhostil zvláštní pocit. Mysl mi řekla, abych se pohnula a začala jsem chodit,“ vypráví Ogechu. Nemohla se dočkat, až přijde na pódium svědčit a všem ukáže, jak teď dokáže vzpřímeně sedět a také se postavit a chodit! Ježíš se dotkl Ogechina života a ona teď může chodit, aniž by pociťovala bolest, pečovat o své dítě a žít normálním životem. Každému teď vypráví o tom, že pokud vložíte vaši víru v Boha, nebude vám nic nemožné.

Do cesty mi vstoupil Pán Ježíš

Daniel Tate od malička miloval fyzickou aktivitu a manuální práci. Studoval bojová umění a prošel dynamickým silovým výcvikem. Jednoho dne se ale během práce jeho svět dramaticky změnil. Dostal obrovskou kýlu. Doktoři ho nejprve operovali na levé straně. Po krátké době se ale kýla rozšířila i na pravou stranu. Zničehonic tím pozbyl schopnost vykonávat těžkou fyzickou práci.

Potom se Daniel Tate ze zpráv dozvěděl, že do jeho oblasti přijíždí Daniel Kolenda. Podle jeho vlastních slov v té době neměl vůbec žádnou víru. Přesto ho něco pudilo a naléhalo na něj, aby zašel na kampaň. Když evangelista začal sdílet svůj příběh o uzdravení jeho prapradědečka, v Danielovi začalo růst nadšení.

„Řekl jsem si: ‚Dnes je můj den. Musím přijmout své uzdravení. Jestliže Kristus uzdravuje i v této generaci, musím odsud dnes odejít zdravý.‘ Když se pak kazatel začal modlit, řekl: ‚Lidi, nedívejte se na mě, na Daniela Kolendu. Upřete zrak na Boha!‘ Modlil jsem se a náhle se mi roztřásly nohy. Nohy se mi začaly pohybovat, pohybovat, pohybovat. Děkoval jsem Bohu a náhle jsem zjistil, že už nemám oteklý šourek.“

Propracoval se k pódiu, aby se podělil o své svědectví. Daniel Kolenda měl předtím slovo poznání o tom, že je na shromáždění někdo s kýlou – Tate ale v tu chvíli nemohl reagovat na jeho výzvu, ať ten, koho se to týká, zakřičí. Tak moc ho ta kýla trápila! Volal však k Bohu: „Duchu svatý, odejmi to ode mě! Ježíši, ať je po tvém!“ Náhle se kýla začala vytrácet.

Daniel se vrátil domů absolutně nadšený ze svého uzdravení, schopný opět pracovat a cvičit. Svůj příběh popsal slovy: „Do cesty mi vstoupil Pán Ježíš.“

Rozhodl jsem se jít, protože věřím

Pro 67letého Jamese Davida vše začalo během čištění plochy pro pěstování zemědělských plodin. Zatímco prosekával plochu, vymrštila se větev a zasáhla jeho levé oko. Způsobila příšernou škodu. Všechny své peníze pak investoval do toho, aby si zaplatil lékařskou péči. Na všech očních klinikách mu však dávali stejnou odpověď: „Jste na levé oko slepý a nedokážeme s tím nic dělat.“

Lékaři nakonec chtěli Jamesovi dokonce odstranit oční bulvu, on to však odmítl. Přesto měl pořád deprese. Řekl své sestře a svému pastorovi: „Pokud oslepnu i na druhé oko, nebudu už dál chtít žít. Pracoval jsem v životě příliš tvrdě na to, abych byl závislý na péči druhých lidí. Nechci, aby mě někdo musel někam nosit. Sehnal bych si čistič odpadu a vypil ho.“ Jeho pastor na něj ale naléhal: „Ne! Nesmíš to udělat! Budu se za tebe modlit k Bohu!“

Potom podstoupil operaci šedého zákalu pravého oka, s jeho slepým okem ale lékaři stále nedokázali nic dělat. Tehdy James jedním okem spatřil plakát, ohlašující blížící se evangelizační kampaň CfaN v Libérii.

„Jsem věřící a když jsem se doslechl o kampani, rozhodl jsem se jít, protože věřím. Když máte víru v Boha, budete uzdraveni.“ Uprostřed zástupu desítek tisíc lidí James uvěřil, že pro něj Bůh může učinit zázrak.

Z pódia uslyšel evangelistu říkat: „Všichni si vložte ruku na své oko. Právě teď přikazuju každému slepému oku, aby se otevřelo. Ve jménu Ježíš, přijměte zrak.“ James se zpočátku bál sundat z oka ruku. Obával se, že bude pořád slepý. Jakmile to však udělal, spatřil jasně zástup, který ho obklopoval. S obrovskou radostí si proklestil cestu k pódiu, aby se podělil o svůj příběh.

„Cítil jsem se velmi, velmi dobře. Uvnitř jsem se celý třásl – něco jsem uvnitř sebe cítil. Jako by mě udeřil Duch svatý! Vyprávím teď lidem, co se mi stalo. Jsou z toho nadšení a přejí mi to a já děkuju Bohu za to, že pro mě učinil zázrak. Věřím, že pokud ho mohl udělat pro mě, udělá ho i pro další lidi.“

Buďte dnes povzbuzeni! Sloužíme živému Bohu, který zachraňuje, uzdravuje a mění lidské životy – včera, dnes i na věky.

Společně s vámi v něm,

evangelista Daniel Kolenda
a celý tým CfaN

PS: Děkujeme, že za námi v průběhu letošního roku nadále stojíte. Plánujeme na plné obrátky. Vaše modlitby a finanční podpora jsou pro nás zásadní. Děkujeme, že nám pomáháte kázat živého Spasitele umírajícímu světu!