Peter a Evangeline Vandenberg – Skvěle zaběhnutý závod – 43 let služby

dnes mám pro vás novinku, která je pro mě (i pro celý tým CfaN) z mnoha důvodů poněkud smutná. Nadešel čas, aby náš milovaný viceprezident Peter Vandenberg oficiálně odešel do důchodu. Kde začít, mám-li teď vzdát čest muži, který zasvětil 43 let svého života službě Krista pro všechny národy? Nastavil standard křesťanského vůdcovství, který mě v průběhu let velice inspiroval a hodně jsem se od něj naučil. Byli jsme svědky jeho života víry a služby. Viděli jsme, jak spolu se svou ženou Evangeline nasazují vše pro evangelium. Dovolte mi, abych vám dnes pověděl o Petrovi a jeho obrovském vlivu na CfaN.

The “Rufaro” – evangelistic Gospel band.
The “Rufaro” – evangelistic Gospel band.

„Nepotřebuju kazatele, ale mechanika“

Peter cítil, jak mu Pán říká: „Budeš pracovat pro Krista pro všechny národy,“ a oslovil Reinharda. Evangelista mu však řekl: „My už kazatele máme. Potřebuji jen mechanika pro náš vozový park.“ Když to říkal, netušil, že Peter je kvalifikovaný mechanik dieselových motorů, který byl generálním ředitelem rodinné automobilky. Peter pozici bez váhání přijal. Během několika měsíců se rodina Vandenbergů přestěhovala do Jihoafrické republiky, kde Peter dostal na starost vozový park CfaN.

Velice brzy se mu podařilo opravit svěřená nákladní vozidla a dílna CfaN začala fungovat velice efektivně. Trvalo pouhých šest měsíců, než Reinhard napochodoval do dílny a jmenoval Petera generálním ředitelem společnosti CfaN. Jeho strojírenské schopnosti se měly opět hodit, protože Peter převzal řízení obrovského projektu stavby slavného Velkého stanu, tehdy největší mobilní konstrukce na světě.

Organizační talent

Od té doby Peter při každodenním řízení celé služby uplatňoval svůj vynikající organizační talent. Stal se Reinhardovou pravou rukou – Jozuem pro Mojžíše – a pomáhal mu doma i v zahraničí. Když byli společně v terénu, Peter na sebe přebíral mnoho rolí a úkolů. Po mnoho let fotografoval zástupy na kampani. Při každém setkání to byl právě Peter, kdo procházel evangelizační plochu a počítal lidi v jednotlivých sektorech, aby dospěl k přesnému odhadu shromážděného počtu lidí. Přestože byl generálním ředitelem a později viceprezidentem CfaN, nikdy nepovažoval svůj titul za důvod k tomu, aby nechával práci na ostatních. Naopak byl vždy ochotný a dychtivý udělat vše, co bylo potřeba, a kdekoli to bylo potřeba. Tak vypadá skutečné vůdcovství vycházející ze služby.

Mentor a přítel

Peter Vandenberg, Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke
Peter Vandenberg, Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke

Když se Reinhard rozhodl, že je čas předat pochodeň další generaci, bylo mi teprve dvacet sedm let. Reinhard se postupně začal stahovat z kázání na kampaních a já jsem začal přebírat stále více odpovědnosti. Peter mi po celý ten čas stál po boku. Stejně jako předtím pomáhal Reinhardovi, podporoval i mě a doprovázel mě na cestách téměř všude, kam mě Pán posílal. Díky své velké lásce k lidem v Africe a pochopení tamních kulturních rozdílů mi pomáhal orientovat se v místních zvycích, protokolu a politice. Zatímco Reinhard mě vedl jako evangelista, byl to Peter, kdo mi pomohl naučit se základní věci týkající se vedení služby. Stal se mi nejen mentorem, ale i drahým přítelem.

Peter Vandenberg, Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke v Lagosu (Nigérie) – 2017
Peter Vandenberg, Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke v Lagosu (Nigérie) – 2017

Životy lásky a obětavosti

Peterův dar vedení provázel CfaN nesčetnými obtížnými situacemi, vždy s laskavostí a často s jeho osobitým smyslem pro humor. Nemůžeme však uctít jeho službu, aniž bychom ocenili ženu, jež celé roky stojí po jeho boku, jeho manželku Evangeline. Po celá desetiletí byl Peter až dvě třetiny roku mimo domov. Evangeline se této oběti zhostila s grácií a velkorysostí ducha. Všichni v CfaN ji známe pro její obrovskou lásku, trpělivost, moudrost a obdarování, o která se s námi štědře dělí. V průběhu let Evangeline sloužila v CfaN jako vedoucí chval, psala a redigovala naše publikace a v posledních letech byla mentorkou mnoha studentů Bootcampu.