Děkujeme vám za vaši pomoc

Tvoříme skvělý tým!

Jako německá kancelář CfaN jsme se v dřívějším období tohoto roku zavázali vzít na sebe břímě nákladů celého nového zvukového systému a podia, abychom mohli pořádat více kampaní souběžně. Předložili jsme vám, našim misijním přátelům, tuto potřebu a vy jste ji naplnili!

Vaše štědrost a věrnost nás hluboce dojímá a již nese věčné ovoce. Během nedávných kampaní Dekapole vydalo mnoho desítek tisíc lidí své životy Ježíši. Každá z těchto vzácných duší musela evangeium nejprve uslyšet – a to bylo možné jen díky zmíněnému technickému vybavení.

Z celých srdcí děkujeme každému jednomu z vás za vaši investici do tohoto projektu. Jednoho dne se v nebi setkáte se lidmi, kterým jste nám pomohli kázat evangelium!

Jste přímluvci?

Velice oceňujeme vaši finanční pomoc. Existuje však ještě jedna důležitá oblast, na které stojí vše, co děláme – přímluva. Každý aspekt této služby stojí na základech přímluvných modliteb. Hledáme lidi, kteří prožili povolání Ducha svatého k tomu, aby se za tuto službu modlili a připojili se k celosvětovému týmu našich přímluvců.

Jestliže cítíte, že vás Bůh volá k tomu stát se přímluvcem této služby, prosíme, ozvěte se nám na e-mail info(at)cfan.eu a my vás zařadíme na speciální seznam našich modlitebníků. Ti od nás několikrát ročně obdrží speciální „modlitební dopis“, jímž jim dáváme vědět o potřebách a požadavcích naší služby, za které se potom modlí.

Jsme za vás Bohu vděční a děkujeme mu za vás v Ježíšově jménu.

Váš frankfurtský tým CfaN