Milión dětí pro Ježíše!

To, co vám chci dnes sdělit, naplňuje mé srdce radostí a zpěvem! Už nějakou dobu na tom pracujeme a zažíváme skvělé výsledky a teď se chystáme tuto aktivitu rozjet na plné obrátky…

Mladý kontinent potřebuje Ježíše

Věděli jste, že přes 60% obyvatelstva Afriky je mladších 25 let? A více než polovinu z nich pak tvoří lidé mladší 16 let! Když vyhlašujeme, že „Afrika bude spasena“, musíme se cíleně zaměřit a zasvětit získávání afrických dětí a mládeže pro Krista.

S velikou radostí vám chci říci, že jsme se na děti a mládež v CfaN v poslední době velice zacílili. Ano, děti přicházejí se svými rodiči na evangelizační kampaně a jen Pán ví, kolik miliónů z nich za všechny ty roky přijalo do svých srdcí Ježíše…

Se zahájením „Desetiletí dvojnásobné sklizně“ však spouštíme mnoho nových, vzrušujících strategií. Jednou z klíčových, která zažívá exponenciální růst, je i zasahování afrických dětí jasným, nekompromisním poselstvím evangelia.

Děti se opravdově obracejí k Pánu

Pravda evangelia je tak jednoduchá, že ji dokáže uchopit i pětileté dítě a přijmout s ní celoživotní změnu svého osudu. Já sám jsem jedním z těch lidí, kteří dali své srdce Ježíši již jako děti a stejný byl případ i Reinharda Bonnkeho. Také náš ředitel afrických kampaní CfaN, John Darku, se setkal s Ježíšem, když si jeden misionář udělal čas na návštěvu jeho školy.

„Znal jsem tě dříve, než jsem tě zformoval v lůnu matky.“

Zkuste si představit celou jednu generaci naplno vydanou Bohu! Sám Ježíš nám mnohokrát kladl děti na srdce. Poslechněme si jeho vlastní slova:

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří království Nebes.“ (Matouš 19:14)

Kdo by však svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. (Matouš 18:6)

To jsou velice silná slova! Ježíš nám zcela jasně sdělil, jaká je naše zodpovědnost ohledně dětí. Duch dítěte je cele zformován. Dříve, než jsme byli v matčině lůně, nás Bůh znal a věděl o všech dnech našich životů. Bůh nerozlišuje lidské duchy na „dětské“ a „dospělé“ – vidí jednoduše ducha, kterého on sám stvořil a kterého do každého z nás vložil (Jeremjáš 1:5, Žalm 139:13).

Co bude dál?

V posledních desetiletích kladl CfaN vždy velice silný důraz na systém následné péče a úzkou spolupráci s místními církvemi. Každý člověk, který se rozhodne následovat Ježíše, dostává brožuru následé péče nazvanou „Teď, když jsi byl spasen.“ Ta těmto lidem pomáhá lépe porozumět dopadům rozhodnutí, které učinili, a nastartovat je do prvních kroků učednictví. Jedná se o páteřní, v praxi odzkoušený a fungující systém, který nově obráceným pomáhá co nejlépe vkročit do jejich nového života v Kristu, a který je okamžitě směřuje do místní církve.

A teď máme v naší sadě nářádí nový nástroj následné péče! V posledním roce a půl uspořádali absolventi Bootcampu a členové týmu CfaN ohromující množství dětských kampaní. Rychle nám došlo, že budeme potřebovat speciální brožuru pro děti… Se stejným, mocným poselstvím evangelia, ale napsanou jazykem, kterému děti rozumí, přečtou si ji a budou se k ní vracet. Brožuru, která jim pomůže ke stejným krokům víry jako dospělákům.

Osobní dopis z lásky od Ježíše

Vzal jsem tuto výzvu vážně a vyhradil jsem si dostatek času a modliteb k sepsání nové brožury následné péče pro děti, nazvané „Co bude dál?“ Brožura má formu omalovánek a je interaktivní a velice vhodná pro děti, aniž by jakkoli ředila křišťálově čisté poselství o spasení. Jedná se o osobní dopis z lásky od Ježíše a dárek, kterého si africké děti velice váží. Mnohé z nich nikdy v životě nevlastnily svou vlastní knížku. Dokážete si představit, jak se asi cítí, když ji od nás dostanou darem? Když navíc dostanou knihu, která je určena osobně právě jim? Není to zbytečná investice! Jde o poklad, o něž se následně dělí s dalšími dětmi i celými rodinami.

Funguje to!

Když týmy absolventů Bootcampu CfaN vyrazily v roce 2021 na misijní pole, rozběhli jsme pilotní projekt „Co bude dál?“ a vytiskli půl miliónu brožur ve svahilštině přímo v Tanzánii. Chtěli jsme mít jeden výtisk pro každé dítě, které učiní rozhodnutí pro Ježíše. Evangelisté vyrazili od města k městu a kázali až devětkrát denně. Každému dítěti, které řeklo své „ano“ Ježíši, rozdávali tyto brožury.

Jak dlouho byste si tipli, že potrvá rozdat půl miliónů brožur? Zkuste si představit, jak velká práce a logistické úsilí s tím musely být spojené? Přesto to trvalo pouhé neuvěřitelně krátké tři měsíce, během nichž týmy našich kazatelů vysílaných po dvou vyrazily do škol, na tržiště a na každé jiné místo, jež našly. Děti přijímaly tyto barevné a čtivé brožury s velikou radostí a odnášely je pak i domů do svých rodin. To vše probíhalo v převážně muslimské populaci. Je to skutečně neuvěřitelná příležitost, jak zasáhnout lidi, kteří dosud nevěděli, že Ježíš je Spasitel, po němž touží jejich srdce.

Potřebujeme vaši pomoc, abychom získali milión dětí

V tuto chvíli již máme Co bude dál? k dispozici v angličitě, xhosa, zulu, konžské francouzštině, němčině, afrikánštině, haitské kreolštině a kirundi. Co nejrychleji se ji snažíme překládat do jazyka každého místa, kde v příštím roce plánujeme pořádat evangelizační kampaně. Ačkoliv oficiálními jazyky většiny afrických zemí jsou francouzština či angličtina, skutečností je, že děti se jimi začínají učit teprve ve školách. Pokud tedy chtějí opravdu pochopit poselství evangelia, musíme jim brožury předložit v jejich místních dialektech.

Přidejte k tomu náklady na vyslání evangelistů kázat, cenu místního tisku, náklady na skladování obrovského množství knih a jejich distribuci všude tam, kde jsou potřeba (často i na těžko dostupná místa), a pochopíte, proč vás dnes žádáme o pomoc.

Co bude zapotřebí?

Díky tisku přímo na místě všude, kde je to možné, se snažíme svěřené zdroje využívat co nejefektivněji. Tím jsme dosáhli průměrné ceny 2,80 Kč za brožuru. Cena obsahuje překlad, tisk, skladování a především i vyslání evangelistů ke kázání dobré zprávy. Máme příležitost společně v životech těchto dětí vypůsobit změnu pro věčnost i pro příští generace…

100 brožur – 280,- Kč
1 000 brožur – 2 800,- Kč
10 000 brožur  – 28 000,- Kč
… a můžeme získat milión afrických dětí za pouhých 28 miliónů Kč (111 000 €)!

Pracujeme na tom!

V době, kdy toto píšu, už pracujeme na dalších překladech a vytiskli jsme dalších 500 000 kopií knížky ve svahilštině.  Postupujeme rychle, abychom týmům našich evangelistů dávali vždy včas do rukou nástroje, které jim pomohou v životech mladých obracejících se lidí zbudovat pevné základy pro svůj nový život s Bohem. Naše administrativní týmy jen s námahou stíhají naplňovat přicházející poptávku, zatímco mnoho absolventů Bootacampu vyrazilo do řady afrických zemí.

Chceme, abyste brožuru viděli

K tomuto dopisu jsem přiložil tištěnou verzi brožury, abyste si ji sami mohli vzít do rukou, prolistovat, a možná i věnovat vašim dětem či vnukům. Chci, abyste viděli, co dáváme do rukou nejmladší generace Afričanů. Chci, abyste se za ni mohli modlit a pocítit ve svém duchu, co tento Boží nástroj může vykonat a také vykonává. Modlím se, abyste z toho byli povzbuzeni a nadšeni, tak jako my, a uviděli, co dokáže Bůh učinit s celou generací, která si vytvoř hluboký, skutečný a trvalý vztah s Ježíšem. A to od nejranějšího mládí!

Co můžete udělat?

Až tuto brožuru uchopíte do rukou, modlili byste se prosím za nás? Přikryjete prosím přímluvami naše evangelisty a každého, kdo je do tohoto důležitého projektu jakkoliv zapojen? Pomodlíte se prosím za děti – a jejich rodiny – pro které právě tato knížka může být prvním a jediným vystavením vlivu evangelia a zvěsti o Ježíši?

K dosažení obrovské změny stačí tak málo. A my nepochybujeme o tom, že společně to můžeme dokázat. Jako CfaN Evropa jsme se zavázali, že do konce roku 2021 zafinancujeme náklady spojené se spasením miliónu dětí. Bůh již povolal evangelisty, kteří k nim půjdou. Dal nám i všechny potřebné nástroje, jak toho docílit. Stačí to udělat.

Pojďme do toho!

Naším prvním úkolem k dosažení tohoto cíle je vytisknout dostatek brožur k získání miliónu dětí. Myslím, že je vám jasné, že se tam nezastavíme. Pojďme do toho společně! Ujistěme se, že každé dítě, které na kampani CfaN uslyší dobrou zprávu, dostane do rukou tento vzácný dárek.

Společně s vámi ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
a všichni evangelisté CfaN na misijním poli

100 brožur – 280,- Kč
1 000 brožur – 2 800,- Kč
10 000 brožur  – 28 000,- Kč

Zatím v roce 2021…

Přes 500 000 rozhodnutí pro Ježíše na dětských kampaních