Den zakladatelů

Kampaň na počest Reinharda Bonnkeho

Možná si vybavíte historický den dějin CfaN, 7. prosinec 2019, kdy náš milovaný zakladatel Reinhard Bonnke (jeden z největších Božích generálů) odešel domů, aby si vyzvednul svou věčnou odměnu. Tento význačný den nastal hned po Dni zakladatelů 6. prosince, který v Kristu pro všechny národy každoročně oslavujeme. Načasování bylo vskutku pozoruhodné.

Nechceme jen vzdát hold památce muže, jenž s neutuchající poslušností a věrností odpověděl na Boží povolání. Zároveň chceme vzdát Bohu díky za historický mandát a plášť pomazání, jenž na tuto celosvětovou evangelizační službu jasně vložil.

Reinhard mi opakovaně připomínal, že nejsme povoláni k tomu, abychom udržovali jeho odkaz (fenomenální počty získáváných duší a nových učedníků, kterých jsme byli svědky během let naší společné práce). Spíše musíme dovolit Duchu svatému, aby vedl tuto službu k tomu, aby dělala v zázračné evangelizaci tohoto světa „ještě věcí věci“.

Jinými slovy, víme, že jsme dostali za úkol urychleně zrealizovat přechod na ještě vyšší efektivitu evangelizace všech národů našeho světa.

V duchu mandátu tohoto poslání je mi ctí ohlásit počátek projektu „Kampaň na počest Reinharda Bonnkeho“, kdy každý váš dar a příspěvek bude plně zasvěcen „získávání duší“ na různých druzích kampaňových evangelizací pro získání světa.

Zvu vás, abyste se ke mě připojili, a věnovali spolu se mnou první dary na tento speciální projekt.

Každý cent, který na ni přispějete, bude věnován na evangelizační kampaně, což – jak víte – byla hlavní motivační vize odrážející srdce evangelisty Reinharda Bonnkeho. Ve skutečnosti bychom byli rádi, kdybychom do budoucna dokázali celou jednu velkou kampaň ročně plně zafinancovat z výtěžku tohoto projektu Kampaně na počest R.B.

Jedná se o ozvěnu Pánových slov, která promluvil krátce před svým odchodem z tohoto světa. „Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci“ (Jan 14,12).

A „ještě věcí věci“ se právě skutečně dějí!

Například:

  • Trénink a zapojování mnoha výsadkových čet evangelistů Bootcampu, kteří přímo z třídy vyrážejí na pole Afriky, aby tam získávali lidi pro Krista.
  • Průběžná práce našich evangelistů v terénu před a po všech našich velkých kampaních.
  • Mnoho společných evangelizačních výjezdů od Pákistánu přes Finsko a Haiti až po Jihoafrickou republiku a další.

Vyjádřit vše, co se děje, by zabralo několik stránek, ale mohu vám říci, že už teď je to ještě větší než cokoli, co jsme zažili předtím.

Společně se plnou parou řítíme do příští éry s naší Bohem danou vizí „Desetiletí dvojnásobné sklizně“ - od 75 milionů (za 35 let) ke 150 milionům individuálních rozhodnutí pro věčné spasení v Kristu (za dalších 10 let). V posledních několika měsících jsme překročili hranici 81 milionů oficiálně zaznamenaných spasení.

Drazí přátelé, v letošní Den zakladatelů vás zveme, abyste se připoutalia vyrazili spolu s námi... do všech národů světa!

Oslavujeme, co Bůh udělal a ještě udělá – spolu s vámi!

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celosvětovým týmem CfaN)