Vyzbrojování našeho týmu – fáze 2

Další velký krok

Tempo růstu našich aktivit zde v CfaN v současné době nabývá překotnou dynamiku! Právě teď je v plném proudu náš druhý výcvikový tábor pro evangelisty, Evangelizační Bootcamp, s dvojnásobkem studentů ve srovnání s minulým ročníkem. Mnozí naši lonští absolventi své nabyté dovednosti již předávají dalším nebo jsou rozmístěni na africké půdě jako organizátoři dalších chystaných kampaní.

Lekce získané v roce 2020

Minulé výsledky nás nesmí ukolébat – nikdy! Abychom dosáhli cíle, který nám Bůh svěřil – zdvojnásobit během tohoto desetiletí počet rozhodnutí pro Ježíše na 150 miliónů – musíme být připraveni udělat vše, co k tomu bude zapotřebí. Již v minulém roce náš tým podstoupil obrovskou výzvu proměny naší aparatury a pódiové techniky, abychom měli možnost pořádat souběžně v jednom čase více kampaní naráz.

Poprvé jsme nově nakunfigurovanou techniku využili při listopadových kampaních Dekapole v Tanzánii – jednalo se o menší, mobilnější a efektivnější systémy, z nichž každý se vejde do jednoho kamiónu a může s ním jednodušeji pracovat menší technický tým. Pochopitelně jsme se – jako vždy, když se zkouší něco napoprvé – naučili mnoha cenným lekcím. Ačkoliv náš tým odvedl skutečně skvělou práci (opravdu neuvěřitelnou!), ukázalo se, že nový systém má jisté „díry“, které do budoucna potřebujeme utěsnit.

V těchto dnech se věnujeme řešení zjištěných nedostatků, abychom se ujistili, že v každém z nově zřízených technických sestav je dostatek všeho potřebného – mikrofonů, mikrofonových stojanů, kabelů, vysílaček, atd. Dokážete si představit, jaké to je, když se napříč obrovskou plochou pokoušíte komunikovat s jiným členem týmu, ale nefunguje vám spojení? Právě to se stalo v Arushe a je pro nás nejvyšší prioritou, abychom to napravili. Jsou to zdánlivě drobné chybičky, týkajících se relativně nepodstatných věcí. Avšak podobně jako platí, že každý křesťan v Kristově těle plní svou nezaměnitelnou roli, větší či menší, je zásadním úkolem církve vyhlašovat evangelium. Abychom tento úkol dokázali úspěšně naplňovat, musí být každý díl naší techniky na svém místě a fungovat.

DVĚ mnohonásobné události Dekapole v roce 2021!

Proměna našeho velkého systému v pět menších však byla jen fází 1 našich technických záměrů v rámci projektu Dekapole. Naším konečným cílem je mít DESET nezávislých systémů, z nichž se každý vejde do jednoho kamionu. V roce 2021 chceme uspořádat dvě mnohonásobné události a od roku 2022 jich pořádat ještě více. Náš technický ředitel, Derek Murray, to vysvětluje následovně:

„V tuto chvíli máme pět kamionů, takže budeme-li chtít zasáhnout více než pět měst, budeme muset vyjíždět dvakrát. To je dlouhodobě neudržitelné. Jakkoliv bláznivě to může znít, již jsme rozběhli proces zdvojnásobování toho, co máme, abychom docílili potřebného počtu deseti paralelních, nezávislých systémů. Pořizování šestého systému již běží a otevírají se nám nyní skvělé příležitosti. Kvůli pandemii je trh zaplavený téměř nepoužitou, zánovní, audio technikou a podiovým vybavením. Je to Bohem daná příležitost napnout náš finanční rozpočet a pořídit věci, které bychom si ještě vloni nemohli dovolit.

Přechod z pěti na deset systémů znamená zdvojnásobení všeho od generátorů přes světla a podiové konstrukce k mixážním konzolím a mikrofonům. Máme teď šanci za přijatelnou cenu za použití skladnějšího a modernějšího vybavení zmodernizovat veškeré naše systémy. V minulosti jsme ztráceli spoustu drahocenného času nekonečným opravováním starých a zastaralých komponentů. Potřebujeme se teď ujistit, že žádný z našich menších týmů již nebude ztrácet čas a energii, které napnou co nejefektivněji k rychlé a spolehlivé montáži vybavení, aby byl kazatel slyšet. Není čas ztrácet čas a peníze na opravy starožitného technického vybavení.“

Zvyšování rychlosti a efektivity

Moderní audio systémy a podiové konstrukce jsou oproti těm z minulých desetiletí mnohem kompaktnější. V současnosti je možné do jediného kamionu s přívěsem vtěsnat kompletní technické vybavení umožňující zasáhnout desítky tisíc lidí. Poskytuje nám to mnohem větší pružnost a schopnost cestovat do různých oblastí bez nutnosti vyslání celého konvoje aut. Tyto kompaktní systémy mohou být rychle sestaveny malým týmem techniků a umožňují nám paralelně v různých městech pořádat kampaně se samostatnými tými zvukařů a techniků.

Všichni členové našeho technického týmu jsou „Ferdové Mravenci.“ Ten, kdo staví podiová světla, zároveň zastává roli kuchaře, zvukař dokáže vyměnit gumy kamionů a také každý řidič je současně mechanikem. Všichni musí být schopní a ochotní kdykoli za kohokoli zaskočit a pomáhat s čím je potřeba. Chceme jim jejich úkoly maximálně ulehčit tím, že jim dáme do rukou ty nejlepší nástroje.

Z malého na velké, z velkého na malé

Klíčovým slovem současného rozvoje služby CfaN je slovo PRUŽNOST. Představte si naše menší systémy jako součástky lega… Každá „cihlička“ (menší zvukový a podiový systém) je sama o sobě kompletní. Je s ní možné uspořádat celou evangelizační kampaň pro desítky tisíc lidí.

Co když jsme ale ve velkém městě a zástupy dosáhnou počtu stovek tisíc? V tom je právě genialita našeho nového systému. Budou-li jednotlivé části našich systémů vzájemně kompatibilní, můžeme vcelku snadno zkombinovat více menších systémů naráz a jednoduše z nich sestavit jeden větší na gigantickou evangelizační akci. Následně je pak stejně jednoduše opět rozdělíme na menší, mobilnější jednokamionové systémy.

Potřebujeme více evangelizačních kamionů!

Zásadní součástí naší služby se staly evangelizační kamiony, které již nepoužíváme jen několik týdnů před začátkem velkých kampaní. Sehrávají důležitou roli v zasvěcení absolventů evangelizačního výcvikového tábora, Bootcampu, kteří v jeho rámci na mini-kampaních zvěstují evangelium ve městech i na venkově. V blízké budoucnosti budeme mít mnohonásobně více absolventů a již pro tento rok plánujeme zdvojnásobit události Dekapole, a proto naléhavě potřebujeme další kamiony.

Jsou mimořádně drahé – zejména díky nezbytným úpravám – a potýkáme se ve Východní Africe i s novými regulacemi importu automobilů. Modlete se prosím za Winfrieda Wentlanda, který se snaží vytipovat a zakoupit spolehlivé vozy se všemi potřebnými technickými parametry, které budou k dispozici v čas, kdy je budeme potřebovat. Rychle nám dochází čas, ale víme, že Pán má vše pod kontrolou! Modlete se, prosím, za odstranění každé překážky, která by tomu stála v cestě, a aby pro naši službu byly právě včas uvolněny ty správné kamiony.

Modlete se, prosím, za moudrost a inspiraci pro naše techniky, aby zakoupili správné vybavení a dobrým způsobem nové systémy sestavili. Je pro nás nanejvýš důležité, abychom s rozpočtem určeným na tyto záměry naložili nanejvýš účelně a vykazatelně. Jsou to Pánovy peníze a my je chceme co nejefektivněji využít! Znamená to hledět do budoucnosti a pořídit dlouhodobě spolehlivý, oddolný a skvěle fungující systémy.

Na nic nečekáme!

Posouváme se vpřed tak rychle, jak to jen jde, i přes trvale se měnící restrikce v cestování a pandemická omezení platná v mnoha zemích. V současné době uzavírek továren a dopravních omezeních to není snadné, jsme si však jistí, že Pán dokončí, co započal. Již máme další kontejner doručený do Keni a náš technický tým nyní došlou techniku třídí, upravuje a sestavuje. Zároveň jsme se přestěhovali do nového – bezpečnějšího a levnějšího – skladu. Hodiny tikají a není čas ztrácet čas!

Evropské kanceláře CfaN se společně zavázali přispět na tuto druhou fázi transformace naší techniky částkou 250 000 €. To je úžasné, neboť se jedná přibližně o čtvrtinu celkové potřebné částky! Právě díky takovým závazkům můžeme sklízet žeň!

Veškeré pomazání, jaké je na zemi dostupné, je bezcenné, jestliže lidé neslyší, co jim kazatel říká…

Děkujeme, že za námi stojíte. Je naší radostí a výsadou dělat tuto práci spolu s vámi. Jsme vám vděční za to, že nám stojíte po boku, zatímco „činíme vše pro to, abychom zachránili aspoň některé“ (1. Korintským 9,22). Děkujeme, že jste s námi došli až sem a že prorocky vidíte, co Bůh pro Afriku a pro tuto službu do budoucna plánuje.

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(s týmem služebníků CfaN)

Dar pro fázi 2