Vystrojujeme mladé evangelisty ke kázání evangelia

Před mnoha lety vyprávěl evangelista Reinhard Bonnke o snu, v němž uviděl armádu mladých lidí, jak kážou evangelium v ulicích Evropy. Tento sen se právě začal stávat skutečností, a to prostřednictvím nedávného Fire Campu 21 CfaN, který proběhl v červenci v rakouském městečku Horn. Shromáždili se zde mladí lidé z celé Evropy, aby hledali Ježíšovu tvář, rozohnili se pro kázání evangelia a nesli dobrou zprávu do ulic Vídně.

Desetiletí dvojnásobné sklizně je vize, která má mnoho složek. Perfektně do ní zapadá Fire Camp 21 – desetidenní výjezd pro skupinu mladých evangelistů (do 35 let věku), kteří jsou během něj vystrojování k tomu učinit jako evangelisté obrovský skok dopředu.

Vizí výjezdu vedeného ředitelem evropských aktivit CfaN Mattem McCluskeym je poskytnout začínajícím evangelistům nejen duchovní, ale i praktické vystrojení a hluboký prožitek komunity a rodiny lidí, kteří tak jako oni mají srdce pro evangelizaci Evropy. Naším cílem je dát jim do rukou nástroje, které jim pomohou maximálně efektivně sdílet evangelium.

Od 1. do 11. července se v campusu rakouského městečka Horn shromáždilo padesát pět účastníků kempu plus tým vedoucích programu. Každé ráno začínali časem rozjímání a modliteb, následovaným nejrůznějšími vyučovacími setkáními pokrývajícími pestrou škálu témat. Jejich cílem bylo dát do rukou mladým evangelistům nástroje k efektivnímu kázání a rozšířit jejich duchovní horizont. K řečníkům patřili Ben Fitzgerald, Matt McCluskey, Florian Furst a Michael Job. Většinu z vedoucích tvořili absolventi Bootcampu, kteří se sdíleli a vyučovali, čemu se sami v posledních dvou letech naučili jak z teorie, tak i praxe.

Kdo se zúčastnil?

Zúčastnila se pestrá skupina mladých mužů i žen z Německa, Rakouska a několika dalších zemí. Někteří byli čerstvě obrácení, jiní se již roky věnují evangelizační službě. V našich srdcích bylo od počátku zbořit mýty ohledně vůdcovství a dát všem svobodu, aby si skrze Ducha svatého mohli vzájemně sloužit i jedni druhým.

Stačilo pár prvních hodin a podařilo se vytvořit krásnou dynamiku Boží rodiny. V Kristově těle nejsou žádné superstar! Všichni máme zodpovědnost a schopnost vzájemně si sloužit. Největší bariérou vůdcovství často bývá krabice, do níž se sami uzavřeme. Na Fire Campu jsme viděli, jak jsou lidé z takových limitů osvobozováni, směle z nich vystupují a vzájemně si pomáhají.

Fire Camp byl příležitostí předat těmto mladým lidem něco z krásy DNA naší organizace CfaN – odvahu, smělost či oproštění se od strachu z lidí. Samozřejmě došlo i na velice praktické věci jako je příprava osnovy evangelizačního kázání nebo nácvik kázání jedni druhým.

Více než 50 spasení v ulicích Vídně

Skupina účastníků Fire Campu uvedla přijaté lekce okamžitě do praxe během dvoudenní pouliční evangelizace. Vyrazili na dobře známá místa jako je Karlsplatz, Stephansplatz nebo Maria Hilferstrasse – na místa, kde je vždy hodně lidí. Bylo fantastické sledovat smělost, s jakou tyto týmy kázali a vidět, jak jsou lidé zachraňováni přímo v ulicích Vídně. Více než padesát lidí učinilo rozhodnutí pro Krista a nyní jsou zapojeni v místních církvích, které s námi na kempu spolupracovali.

Témata setkání

 • Boží otcovské srdce
 • Důvěrnost s Bohem: slyšet Boží hlas
 • Co je evangelium?
 • Povolání evangelisty
 • Pět hladkých kamenů: metody a styl kázání CfaN
 • Tři osnovy evangelia
 • Výzva ke spasení vedená Duchem
 • Zakládání církví
 • Otázky a odpovědi pro vedoucí
 • Otázky a odpovědi ohledně větších evangelizačních shromáždění
 • Příprava kázání 
Matt McCluskey, Director for CfaN’s European events
Matt McCluskey, Director for CfaN’s European events

Společně jako Boží rodina

Naší vizí bylo uspořádat výjezdní setkání, které nebude centrované okolo shromáždění či řečníků, ale bude na něm předně převládat rodinná atmosféra. Nebylo to o jednom člověku či vedoucím, ale ani o mnoha vedoucích. Chtěli jsme se sejít spolu jako bratři a sestry kvůli Božímu království. Když se křesťané takto sejdou, zpočátku se neznají, ale Duch svatý brzy lidi spojí a vytvoří z nás dohromady svatyni našemu Pánu. Každý z nás přispěl svým svědectvím a skrze vzájemnou úctu a pokoru jsme jedni z druhých dokázali vytěžit pravé zlato.

Šlo nám o vytvoření bezpečného místa, ve kterém lidé budou moci nově vykročit, osvobodit se a možná i poprvé v životě kázat. Chtěli jsme udělat prostor tomu, aby v lidech povstalo srdce evangelisty. Bůh pozvedá svou rodinu a uvádí ji do akce.

Já sám jsem měl srdce pro Evropu od chvíle, kdy jsem byl ještě dítě. Přivedlo mě to ke studiu němčiny a ruštiny. Posledních jedenáct let se věnuji mentorování a povzbuzování evangelistů. Mé srdce touží po tom, aby se Evropou prohnala vlna probuzení. Věřím, že to začne od mladých lidí, kteří vezmou do ulic jednoduché evangelium. Přesně to se dělo během Fire.

Matt McCluskey

Setkala jsem se s Ježíšem

Jsem tak šťastná, že jsem přijela na Fire Camp! Bůh promluvil k mému srdci, abych vyšla. Tolik jsem toho načerpala a přijala! Původně jsem si myslela, že už vím, kým jsem v Kristu. Naučila jsem se zde ale mnohem více a přijala věci, o nichž jsem do té doby netušila, že jsou mi dostupné. Největší ale bylo, že jsem se mocným způsobem setkala s  Ježíšem. Během jednoho večera chval se hluboce dotkl mého srdce. Cítím se velice povzbuzena vědomím, kým jsem v Kristu. Je pro mě teď mnohem snazší představovat ho také druhým lidem.

Theresa (Estonsko)

„Hej, Ježíš vás miluje!“

Jednou večer jsme si autem jeli koupit jídlo a uviděli jsme na ulici tři rumunské dívky. Stáhli jsme okénko u auta a zvolali na ně: „Hej, Ježíš vás miluje!“ Začali jsme jim kázat evangelium a všechny tři vydaly život Ježíši. Když kážete evangelium v moci a poslušnosti Bohu, je to velice snadné. Právě to jsme se učili a procvičovali na Fire Campu – být poslušní, kázat evangelium, být evangelium, zjevovat Krista lidem zde na této zemi.

Saamuel (Estonsko)

Obnovená vášeň pro evangelium

Je mi 23 let a pocházím z Vídně. Bylo pro mě výsadou smět se zúčastnit Fire Campu přímo u nás v Rakousku. Jedním z nejsilnějších okamžiků pro mě bylo, když mluvil Ben Fitzgerald. Cítil jsem, že zeď, která ve mě byla postavená, se bortí a v mém duchu se vytváří místo pro obnovenou vášeň pro evangelium a pro probuzení u nás v Rakousku. Jsem plný radosti a nadšení z budoucnosti. Těším se, jak ve svém životě i službě použiju vše, co jsem se tu naučil.

Tobi (Rakousko)

Neskutečný pocit rodinné atmosféry

Bylo skutečně úžasné sejít se s lidmi z tolika různých evropských zemí, kteří sdílejí stejnou vášeň pro Boha a lásku k hynoucím lidem. Panoval zde neskutečný pocit rodinné atmosféry – už nejsme osamělí. Stojíme společně bok po boku a dohromady naplňujeme Boží povolání. Není to o tom uspořádat týmově evangelizace, ale o tom, že se máme s kým sdílet a vzájemně povzbuzovat i po jejím skončení.

Sunny (Rakousko)

Kázat beze strachu

To, co v nás Bůh dokázal vypůsobit během Fire Campu je velice krásné. Původně jsem měla být pouhou účastnicí, nakonec jsem však dostala příležitost a výsadu sloužit ostatním. A dostalo se mi této cti zde, v mém rodném městě! Bylo obzvláště úžasné sledovat mladé ženy kázat beze strachu a bez starostí ohledně toho, co si o nich pomyslí lidé. A také vidět lidi, mladé lidi, říkat Ježíši „Ano, ano, ano!“… Bylo to neskutečné. Vím, že tohle je teprve začátek. Věřím, že uvidíme více a více – po celé Evropě.

Daniela (Rakousko)

Inspirováni pro budoucnost

Pro mnoho účastníků byl Fire Camp 21 zlomovým bodem obratu. Ti, kteří na něj přijeli s pochybnostmi v srdcích ohledně svého povolání, odjeli nabití a nadšení z budoucnosti, nově vydaní šířit evangelium. Mnozí se přihlásili na Evangelizační Bootcamp CfaN. Další spustili evangelizační aktivity ve svých domovských městech.

Důležitá část Fire Campu se odehrává až po jeho skončení… Jak říká Matt McCluskey: „Budujeme trvalou rodinu evangelistů, kteří spolu vzájemně komunikují a zůstávají v pravidelném kontaktu, modlí se vzájemně za sebe a podporují se. Evangelisté se v minulosti často cítili jako osamělí vlci nebo samotní vojáci v poli. To ale není Boží způsob práce. Chce, abychom společně tvořili rodinu a utužovali vzájemné vztahy. Je to způsob, jak zůstat silnými, zaměřenými na Ježíše a jak naplnit vše, k čemu nás Pán povolal – kázat všem lidem dobrou zprávu.“

Další Fire Campy v roce 2022!

Jsme nadšení, že vám můžeme oznámit, že toto byl jen první z mnoha dalších nadcházejících evropských Fire Campů. Na rok 2022 plánujeme v několika evropských zemích uspořádat minimálně čtyři další. Jestliže cítíte povolání k evangelizaci a Boží oheň ve vašich životech ohledně srdce pro ztracené, zveme vás k účasti. Zveme vás, abyste přijeli do rodiny evangelistů. Společně uvidíme, jak Evropou otřásá slavné Ježíšovo evangelium!

Jestliže je vám mezi 18 a 35 lety a toto pozvání promlouvá k vašemu srdci, můžete se přihlásit na jeden z příštích Fire Campů. Jejich aktuální termíny a místa najdete v příštích měsících na našich webových stránkách anebo nám můžete poslat e-mail na adresu info(at)cfan.eu a my vám sdělíme bližší informace.

Evropa bude spasena!