Je čas transformace!

Důležitá informace:
Rozhodli jsme se, kvůli opatřením Corona v Keni, přesunout se do sousední Tanzanie a zahájit tam „Decapolis“ s 5 kampaněmi do 2 týdnů. Evangelizační zásahy v Keni byly odloženy na rok 2021.

Zde naleznete informace o Decapolisu v Tanzanii
Zde najdete náš zcela nový blog Tanzanie

pro Desetiletí dvojnásobné sklizně

Je čas transformace!

Již probíhá Desetiletí dvojnásobné sklizně a dnes mám na srdci sdílet se s vámi o jedné velice důležité součásti této vize. Pán k nám jasně promluvil ohledně toho, že musíme naši službu znásobit. Jaký první krok k tomu vede? Více evangelistů! Naším intenzivním tréninkem na výcvikovém táboře Bootcamp právě prošlo padesát nových evangelistů. A příští krok? Více kampaní! Během letošního roku bude CfaN pořádat třináct evangelizačních kampaní, což je nejvíce kampaní během jednoho roku v historii naší služby. Bude to možné díky projektu Dekapole.

Dekapole znamená „deset měst“

10 měst během 2 týdnů

Zní to tak jednoduše – deset evangelizačních kampaní v deseti městech Keni během dvou týdnů. Prvních pět během prvního týdne, zbylých pět v průběhu druhého. Na místě budeme mít tým mladých, vysoce motivovaných evangelistů, kteří vyhlásí lidem evangelium doprovázené projevy Ducha a moci. Stovky tísíc lidí budou spaseny a přivedeny do místních církví.

Dříve, než tohoto cíle dosáhneme, dříve než v roce 2020 znásobíme naši práci tak jako nikdy dříve, musíme vyšplat na vysokou horu. Kromě duchovních a finančních výzev čelí tým CfaN i logistickým a organizačním překážkám, s jakými jsme se dosud nikdy nesetkali.

Díky vám jsme již téměř v polovině cesty!

Je to vzrušující! Bereme Pána za slovo a ve víře přeřazujeme na vyšší rychlostní stupeň – kvůli největší sklizni duší v historii světa. Připravujeme se!

Díky našim věrným a vydaným misijním partnerům, kteří nepřestali investovat do této služby ani po celou dobu probíhající pandemie, jsme již byli schopní zaplatit téměř polovinu potřebných nákladů na chystané technické změny. Není to úžasné?

Zvážili byste, prosím, na modlitbách investici vašeho finančního daru do této klíčové transformace? Díky ní budeme moci naráz kázat stovkám tisíc lidí. S takto proměněným, znásobeným technickým systémem dokážeme v příštím desetiletí – a i do budoucna – na jeden zátah zasahovat evangeliem celé regiony.

Z hloubi našich srdcí vám DĚKUJEME!

S nadšením vyhlížíme, co Bůh bude činit. Toto technické vybavení je jako pět chlebů a dvě ryby v Ježíšových rukou. Co všechno Bůh dokáže učinit – a také to učiní – s těmito praktickými nástroji v tuto chvíli převyšuje naši představivost. Kvůli této dnešní investici s námi jednoho dne budou před Božím trůnem stát milióny vzácných lidí. Nic vzácnějšího a dražšího z pohledu věčnosti neexistuje.

Afrika BUDE spasena!

Společně s vámi pracujeme na sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
a evropský tým CfaN

Afrika BUDE spasena!