Modlitební kampaň CfaN 2020

Pohled vpřed k vítězství

Pro mnoho lidí zatím rok 2020 nabral ostrou zatáčku. Řada plánů a snů se rozplynula a někteří doslova bojují o přežití – fyzicky nebo finančně. Události z jara tohoto roku po sobě zajisté zanechaly stopu reálných důsledků, které budou i nadále ovlivňovat naše životy.

Věříme, že je čas společně se přimlouvat a na modlitbách demontovat překážky, které nám chce nepřítel házet pod nohy. Pojďme se sjednotit za průlom v každé oblasti vašich životů. V letošní modlitební kampani CfaN se zaměříme na všechny životní oblasti, které se v průběhu tohoto zvláštního roku plného výzev mohly dostat do slepé ulice, zablokovat či upadnout do stagnace. Ať už se mezi vás a Bohem naplánovanou budoucnost pro váš život postavilo cokoliv, budeme se za to společně modlit!

Proč se modlit? Dokáže modlitba skutečně měnit věci?

Můžeme prostřednictvím modliteb skutečně změnit výsledek situací a okolností? Kdosi řekl, že modlitba nemění věci, ale ve skutečnosti mění člověka, který se modlí. To je však v rozporu s Písmem. Modlitba MĚNÍ situace, protože z nás Bůh učinil své partnery při naplňování svých záměrů na zemi. Modlitba je jedním z fundamentálních způsobů, jakými je naše partnerství s Bohem realizováno.

Skvělým příkladem tohoto principu je prorok Elijáš. Po tři a půl roku byl Izrael sužován hladomorem, dokud Bůh proroku neslíbil, že pošle déšť.

„Přešlo mnoho dní, když se třetího roku stalo Hospodinovo slovo k Elijášovi: Jdi, ukaž se Achabovi. Dám déšť na povrch země.“

1. Královská 18,1

Zaslíbení vyžaduje partnerství skrze modlitbu

Na konci stejné kapitoly, ve které Elijáš dostal zaslíbení, ho vidíme modlit se za jeho naplnění. Padl k zemi a vložil si hlavu mezi kolena. Sedmkrát svého služebníka poslal, aby vyhlížel znamení blížícího se deště. Po celou tu dobu, jak nám říká Jakub 5,17, se „usilovně modlil.“ Člověk by se mohl podivovat, proč že se Elijáš vůbec potřeboval modlit, když mu Bůh beztak zaslíbil, že pošle odpověď. Elijáš ovšem rozuměl tomu, že k naplnění zaslíbení je zapotřebí partnerství skrze modlitbu.

Božímu dítěti bylo svěřeno velmi mnoho zaslíbení! Naplní se ale, jen pokud je upřímně uchopí skrze víru a modlitbu. Ano! Na modlitbě záleží! Modlitba dokáže měnit svět.

Výbušná modlitba!

Tuto do značné míry zanedbávanou pravdu Božího slova popisuje Jakub, když říká: „Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého“ (Jakub 5,16). Anglický rozšířený překlad Amplified Bible tento verš překládá následovně: „Upřímná (srdcem procítěná, vytrvalá) modlitba spravedlivého člověka uvádí do pohybu obrovskou moc (dynamickou ve svém působení).“ Slovo „moc“ v tomto verši je v originálním řeckém textu zapsáno jako „dunamis“  a dá se přeložit jako moc, síla, nedílná schopnost, způsobilost, schopnost cokoliv vykonat.

Chceme se s vámi shodnout na modlitbě!

Chceme vidět, jak se i ve vašem životě uvolňuje nebeská moc, která radikálně proměňuje vaše okolnosti a láme každou překážku, která stojí v cestě tomu nejlepšímu, co pro vás Bůh má. Zapojíte se spolu s  námi do modlitební kampaně „Pohled vpřed k vítězství“?

17. – 21. srpna 2020  se ve frankfurtské kanceláři CfaN budeme modlit za průlom, který váš život katapultuje do další fáze Božího plánu pro vás. Bez ohledu na to, co vás zdánlivě zadržuje, pro vás Bůh připravil cestu vpřed.

„Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději.“ (Jeremjáš 29,11)

Společně s vámi v Ježíši,

evangelista Daniel Kolenda
spolu s týmem CfaN ve Frankfurtu