Děkujeme vám Recenze 2017

S vaší pomocí jsme v posledních třech desetiletích získali pro Ježíše více než 76 miliónů lidí... V příštím desetiletí chceme zasáhnout dalších 75 miliónů! Takový je náš cíl při naplňování Velkého poslání.Daniel Kolenda

Škola evangelizaceOrlando, USA

„Je zjevné, že Bůh pozvedá generaci lidí, kteří změní svět. Věřím, že mnozí z nich povstanou z této Školy evangelizace!“

3. – 7. duben 2017: Velké množství křesťanů, kteří cítí speciální evangelizační povolání na svých životech, se znovu sešlo v sídle CfaN v Orlandu na Floridě, aby absolvovali „Školu evangelizace“. Zažili požehnaný týden plný povzbuzení a vystrojování k jejich vlastní evangelizační službě.

Evangelista Reinhard Bonnke spolu s Danielem Kolendou, Peterem Vandenbergem, Toddem Whitem a dalšími sdílel s účastníky v přátelské atmosféře svou moudrost a bohaté zkušenosti týkající se všech aspektů evangelizační služby.

Konference ohněToronto, Kanada

28. – 29. duben 2017: Konference ohně CfaN jsou cíleně zaměřené na křesťany, kteří chtějí šířit Boží oheň. Počátkem roku 2017 jsme cítili, že nás Bůh volá do Kanady.

Konference ohněCuritiba, Brazílie

Curitiba je brazilská metropole, v níž žije více než 1,7 miliónů obyvatel. Místní křesťané hladoví po tom vidět své město zasažené evangeliem. Konference ohně CfaN byla důležitým krokem k dosažení jejich cíle.

7. – 9. září 2017: Konferenci ohně navštívilo přes 4 000 lidí, včetně téměř 800 pastorů a vedoucích. Kromě Daniela Kolendy na ní sloužili mnozí další renomovaní řečníci – Todd White, Heidi Bakerová, Carlos Annacondia a další. Boží přítomnost byla tak silná, že lidé nečekali na výzvu a sami běželi dopředu se slzami v očích. Duch svatý mocně pracoval v jejich srdcích.

Konference pro vedoucíMulhouse, Francie

„Bůh hledá lidi, kteří jsou dostatečně naivní, aby mu věřili a poslouchali ho.“

11. – 12. říjen 2017: Okolo 500 pastorů a vedoucích z různých denominací a měst Francie se shromáždilo ve městě Mulhouse na každoroční konferenci pro vedoucí a pastory, pořádanou církví „La Porte Ouverte Chrétienne“. Letošním hlavním řečníkem byl Daniel Kolenda. Na konferenci přiletěli dokonce pastoři z Indie, Madagaskaru a Pobřeží slonoviny. Atmosféra byla od prvního dne nabitá elektřinou a pastoři přišli v očekávání, že se jich Bůh dotkne.

Daniel Kolenda vyzval shromážděné vedoucí k tomu, aby vzali za svůj ten nejúžasnější misijní záměr všech dob: Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte, malomocné očišťujte – zdarma jste přijali, zdarma dávejte! Když kázal o Božím ohni, vedoucí se dostávali do varu.

Za scénou CfaNVídeň, Amstetten a Salzburg

27. – 29. duben 2017 s Winfriedem a Gabi Wentlandovými: Ředitel terénních operací CfaN, Winfried Wentland, již 38 let brázdí s technickým vybavením Afriku a převáží na kampaně několik kamiónů s aparaturou – často v ohrožení vlastního života.

Řada partnerů naší organizace se nás často ptá na to, jak prakticky probíhá „příprava pódia uprostřed buše“. Proto se část našeho frankfurtského týmu vydala spolu s Winfriedem a Gabi Wentlandovými do Rakouska, kde pořádali sérii večerů nazvaných „Pohled za scénu CfaN“. Během nich vysvětlovali, co obnáší uspořádání jedné velké kampaně CfaN v Africe a co všechno se musí udát za scénou, než může být z pódia kázáno evangelium.

Když Winfried s Gabi vyprávěli svá osobní dobrodružství, na tvářích posluchačů bylo vidět zjevné napětí. Přítomným rychle došlo, že nejde jen o zajímavé dobrodružné historky z minulosti, ale že náš tým čelí mnoha současným aktuálním výzvám. Ať už bylo jejich vyprávění dramatické nebo zábavné, popisovalo dramatické okamžiky na hraně života a smrti, nebo navozovalo u posluchačů husí kůži, každý příběh byl důkazem Boží milosti a věrnosti, bez které bychom nedokázali dělat nic. „Neboj se, jen věř!“ Tento verš se linul všemi večery.

Awakening Europe Praha, Česká republika

Vize se stává realitou. Bohem inspirované hnutí nepřestává růst a šířit se.

29. červen – 2. červenec 2017: Evropa bude spasena! Praha se stala třetím městem, které hostilo Awakening Europe. Město zaplavili lidé z více než 40 národů, aby kázali evangelium na ulicích tohoto krásného města. Podtitul události, „Nová reformace“, se odkazoval na oslavy 500 let reformace na místě, kde otec reformace, Jan Hus, kdysi kázal evangelium. Festival Awakeing Europe však nebyl vzpomínkovou akcí. Jeho cílem bylo přinést nový mocný Boží pohyb nejen tomuto městu, ale celé Evropě.

Výlet do Izraele„Zažijte Izrael“

Výlet do Izraele a konference s Danielem Kolendou a týmem 8. – 16. června 2017: nezapomenutelná zkušenost pro 500 účastníků z celého světa – od Brazílie po Nový Zéland, od Kanady po Kapské Město.

Když Daniel Kolenda dostal pozvání kázat na konferenci „Jerusalem Encounter“ (Setkání v Jeruzalémě), dostal tým CfaN nápad vzít s sebou naše misijní partnery a zorganizovat souběžně s tím „Výlet CfaN do Izraele“. Program byl nabitý a připojilo se k nám mnoho vzácných hostů. Celkově to byl nesmírně intenzivní duchovní čas, který v jeho účastnících zanechal hluboký dojem. Přibližíli jsme se více k Ježíši, jeho Slovu a jeho lidu, Izraeli.

Asijské turnéTokio, Japonsko

19. – 21. květen 2017: Tokijská Konference ohně a shromáždění skončily obrovským úspěchem a navštívilo je 8 300 lidí.

Asijské turnéJakarta, Indonésie

23. – 24. květen 2017: Fire 2017 – Jakartské shromáždění zázraků doprovodilo mnoho uzdravení a 500 rozhodnutí pro Ježíše Krista.

Asijské turnéHong Kong

26. – 28. květen 2017: Událost v International Christian Assembly v Hong Kongu navštívilo 3 500 lidí. Proběhla během ní prezentace nově vydaného čínského překladu knihy Daniela Kolendy „Žij dřív, než zemřeš“.

Evangelizační kampaňHarare, Zimbabwe

„Kampaň doprovázelo mrazivě chladné počasí – jen okolo 3° C. Přesto každý den přicházely tisíce lidí, hladových po Božích věcech.“

22. – 25. červen 2017: Kážeme evangelium uprostřed světa rozervaného smrtí, bolestí a hříchem. Přinášíme světlo doprostřed temnoty a přímo u pekelných bran lidem nabízíme nebeské království. Čas se krátí a svět naléhavě potřebuje Ježíše. Od toho tu jsme! Proto náš tým – k němuž patříte i vy – vyjíždí a káže evangelium.

Jeden z místních vedoucích v sobotu k Danielu Kolendovi přivedl svého otce, aby se za něj modlil. Byl chromý. Daniel se za něj pomodlil a Ježíš se ho dotkl. V neděli nám jeho syn řekl, že otec je místním šamanem. Ačkoliv byl uzdraven, nepřijal Krista. Daniel ho požádal, aby otce přivedl ještě jednou, že si s ním chce po závěrečném shromáždění popovídat. Na konci shromáždění měl Daniel skutečně příležitost osobně si s ním promluvit a vést ho v modlitbě spasení k Ježíši. Uzdravený a spasený šaman je jen jedním z tisíců obyvatel Harare, kterým se v průběhu tohoto týdne změnil život.

Evangelizační kampaňDaloa, Pobřeží slonoviny

„Atmosféru lze jen těžko popsat slovy. Zástup burácel jako hlasitá vlna a uprostřed jásotu a oslavování Boha došlo k mnoha zázračným uzdravením.“

23. – 26. března 2017 proběhla kampaň ve městě Daloa v Côte d’Ivoire (Pobřeží slonoviny): Atmosféra byla nabita elektřinou již od prvního verčera. Měli jsme dojem, že se ďábel ze všech sil snaží zabránit konání této kampaně – což je obvykle znamením, že jsme ve správný čas na správném místě, a že mnoho lidí okusí a přijme Ježíše. Přes řadu překážek, které jsme museli překonávat, se mělo stát něco neobyčejného...

Daniel Kolenda: „Jedna mladá žena přišla dopředu a po tvářích jí tekly proudem slzy. Její matka mi řekla, že dcera byla hluchá od chvíle, kdy byla malým dítětem. Kvůli tomu nemohla chodit do školy, což ovlivnilo celý její život. Když jsem dnes večer požádal lidi, aby zvedli ruce, okamžitě pozvedla svou ruku. Její matka byla v šoku. „Ty jsi rozuměla?“ zeptala se jí. Dívka jí poprvé po mnoha letech odpověděla: „Ano... já slyším.“ Zatímco plakala, pevně mě objala a potom se k ní přidala i její matka. Upřímně řečeno, byl to jeden z nejvzácnějších okamžiků mého života.“

Evangelizační kampaňTamale, Ghana

„V tomto týdnu jsme čelili mnoha výzvám a překážkám. Ježíš nám ale dával zažívat vítězství za vítězstvím.“

26. – 29. leden 2017: V roce 1987 jsme právě zde začali počítat odevzdané karty rozhodnutí, které nově obráceným křesťanům pomáhají začlenit se do systému následné péče. O 30 let a 76 miliónů karet rozhodnutí později Pán v tomto nádherném městě opět udělal veliké věci. Poslední večer se v neosvětlené části za pódiem shromáždilo asi 35 000 lidí. Většinu z nich tvořili muslimové, kteří se na shromáždění vypravili přes výslovný zákaz místních imámů. Když dal Daniel výzvu k přijetí Ježíše, tisíce z nich zvedly své ruce a modlily se spolu s ním. V Nebi byla veliká radost a Tamale se na věky proměnilo.

Podle místních lidí přes 80 procent obyvatel regionu netvoří křesťané. Viděli jsme to na našich večerních shromážděních. Účastnili se jich lidé mnoha různých vyznání a mnozí na nich zažívali Boží moc. Jsme přesvědčeni o tom, že Tamale po tomto týdnu nezůstalo stejné.

Evangelizační kampaňLagos, Nigérie

„Rozlučková kampaň Reinharda Bonnkeho“ v Lagosu. Po padesáti letech služby kázal Reinhard Bonnke naposledy evangelium na africké půdě. Pro všechny přítomné i mnohé diváky, kteří shromáždění sledovali přes livestream, to byly pozoruhodné a nesmírně emotivní chvíle.

8. – 12. listopad 2017: Evangelista Reinhard Bonnke sloužil africkému lidu 50 let. Když přijel v roce 1967 do Afriky jako neznámý mladý kazatel se svou vizí, nikdy by ho nenapadlo, jaké bude jeho poslední kázání na africké půdě o padesát let později. Když evangelista Reinhard Bonnke vykročil, aby kázal svému poslednímu africkému shromáždění – velkému zástupu 750 000 lidí, vyzýval lidi jako vždy s veškerou naléhavostí k tomu, aby z celých svých srdcí následovali Ježíše Krista.

Během pěti dní se této historické události zúčastnilo celkem 1,7 miliónů lidí. Bylo to nádherné zakončení Reinhardovy služby v Africe, doprovázené velkou účastí lidí a mocnými projevy Ducha. Připojily se k nám stovky evangelistů, pastorů, vedoucích a byznysmenů z celého světa, aby viděli evangelistu Reinharda Bonnkeho překročit cílovou pásku jeho veřejné služby v Africe. Zároveň byli svědky převzetí pochodně Danielem Kolendou, který vede CfaN do nové etapy – Desetiletí dvojnásobné sklizně. Během jednoho desetiletí toužíme zdvojnásobit počet spasených lidí, kteří se připojí k místním církvím, ze 75 na 150 miliónů. A již se to začíná dít!

Každý týden nové vysílání CfaN TV

„Christ for all Nations TV“: Každý týden teď můžete vidět Daniela Kolendu a Reinharda Bonnkeho na internetových stránkách CfaN ve vysílání v anglickém jazyce.

CfaN TV pro vás vysílá v angličtině na internetových stránkách CfaN: zajímavé příběhy, uzdravení, svědectví, pohled za scénu mezinárodní služby, čerstvá vyučování... Nenechte si to ujít!

A samozřejmě:
Reinhard Bonnke a Daniel Kolenda GOD.TV
Pondělí až pátek 20:00 – 20:30 (středoevropského času)
GOD.TV UK LIVE GOD.TV Archive


GOD TV můžete sledovat i prostřednictvím satelitu. Více informací:
God.TV Satellit


Daniel Kolenda v TBN
Neděle 12:00 – 12:30 (pacifického času) (21:00 – 21:30 středoevropského času)
Watch TBN LIVE


Na TBN najdete i archiv odvysílaných pořadů:
Watch TBN Online CfaN TV-SHOW