Díky Boží
milosti!
Děkujeme za to,
že jste za námi v roce 2022 stáli
Evangelisation in Kanyama, Zambie
Zambie

Kanyama

Evangelisté Alejandro Escobar a Jacob Ebersole s Danielem Kolendou

Evangelisté Alejandro Escobar a Jacob Ebersole s Danielem Kolendou

Skutečný milník

V jediném týdnu jsme od 21. do 25. září 2022 uspořádali celkem 25 masivních evangelizačních shromáždění v jihoafrické Zambii. V tomto národě jsme v rámci Operace Dekapole souběžně pořádali kampaně v pěti různých městech. Evangelista Daniel Kolenda kázal v průběhu týdne každý večer v jednom městě. Zbytek večerů sloužili absolventi Bootcampu, umístění v jednotlivých městech. Výsledkem byly stovky tisíc spasených a bezpočet dechbeeroucích svědectví.

Byl to zázrak nejen s ohledem na logistické a technické výzvy, ale i s ohledem na to, že náš tým tvořili lidé vytrénovaní a zmobilizovaní prostřednictvím Bootcampu CfaN.

Diagnose: HIV-negativ!

Během druhého večera v Kanyamě na předměstí hlavního města Lusaky přijala Ježíše HIV pozitivní prostitutka Grace. Druhý den šla k lékaři a nechala se otestovat. Test byl negativní, a tak si nechala udělat další test a pak ještě jeden – celkem třikrát. Diagnóza: HIV negativní! Evangelista Jacob k tomu dodal: „Všichni jsme na pódiu plakali!“

Zambie

Kasama

Evangelisation in Kasama, Zambie

Když se obrací šamané…

V Kasamě byl evangelista Joe Turnbull svědkem toho, jak tři dříve slepí lidé získali po modlitbách nazpět svůj zrak. Uprostřed města po celé roky stávala velká modla krokodýlího boha. Zástup spolu s členem královské rodiny činil z této modloslužby pokání. Podobiznu krokodýla někdo přivlekl na shromáždění, kde jsme ji spolu s jinými čarodějnickými předměty spálili v našich obřích hořících sudech.

Daniel Kolenda se sdílel: Po mém kázání odevzdala svůj život Ježíši vyhlášená šamanka. Přinesla pytel plný „juju“ a několik dalších pokrývek, které se používaly k čarodějnickým rituálům, a vhodila je do našich hořících sudů! Postavila se před shromážděný zástup a veřejně vyznala svou víru v Krista a řekla, že mu bude sloužit „na věky věků“.

Die Evangelisten Joe Turnbull und Tyrelle Smith mit Daniel Kolenda.

Evangelisté Joe Turnbull a Tyrelle Smithová s Danielem Kolendou

Obrací se šamanka

Obrací se šamanka. Shlédněte krátké video s příběhem.

Zambie

Kitwe

Evangelizace v Kitwe, Zambie

Na věky proměněné město

Na Djasné poselství Daniela Kolendy v Kitwe zareagovaly desetitisíce lidí, včetně celého nechvalně známého gangu, který po léta terorizoval město a okolí. Veřejně vyznali, že svůj život odevzdali Ježíši. Prohlásili, že se již nikdy nevrátí ke starému způsobu svých životů!

Starší žena jménem Jane trpěla od roku 2014 po nehodě na kole na své farmě. Nehoda jí poškodila spodní obratle i nohy. Od té doby nemohla správně ohýbat záda, nedokázala sedět ani bez bolesti hýbat nohama. Ježíš ji však uzdravil! Předklonila se před zástupem a ukázala, jak může svobodně hýbat prsty u nohou. Skákala radostí z toho, co pro ni Pán udělal.

Doch Jesus heilte sie! Sie beugte sich vor der Menge nieder und berührte ihre Zehen ohne jeglichen Schmerz.
Evangelistin Dr. Roselyne Aaron

Starší žena jménem Jane trpěla od roku 2014 po nehodě na kole na své farmě. Nehoda jí poškodila spodní obratle i nohy. Od té doby nemohla správně ohýbat záda, nedokázala sedět ani bez bolesti hýbat nohama. Ježíš ji však uzdravil! Předklonila se před zástupem a ukázala, jak může svobodně hýbat prsty u nohou. Skákala radostí z toho, co pro ni Pán udělal.

Die Evangelisten Braidwood Rathbone und Dr. Roselyne Aaron mit Daniel Kolenda.

Evangelisté Braidwood Rathbone a Dr. Roselyne Aaronová s Danielem Kolendou

Zambie

Solwezi

Evangelizace v Solwezi, Zambie

Boží bázeň na evangelizační ploše

Druhý večer Operace Dekapole kázal evangelista Kolenda v Solwezi. Evangelista David Rotärmel hlásil: „V Solwezi jsme cítili hmatatelné vylití Ducha svatého. Na plochu vstoupil sám Král Ježíš. Aniž by kdo mluvil nebo hrály chvály, po celé evangelizační ploše se začaly dít mocné zázraky. Po celé ploše byla cítit Boží bázeň. Bůh mocně pracoval a jednal, jak se mu zlíbilo. Po více než 20 minute převzal Král králů plnou kontrolu nad setkáním a nic nebylo nemožné. Tento okamžik nás všechny navěky změnil!“

Když se závěrečný večer modlila evangelistka Virginnia za Solwezi, byl uzdraven devítiletý chlapec (slepý od svých třech měsíců), jemuž se plně obnovil zrak.

Evangelisté David Rotärmel a Virginnia Loganová s Danielem Kolendou

Evangelisté David Rotärmel a Virginnia Loganová s Danielem Kolendou

Zambie

Kabwe

Evangelisation in Kabwe, Zambie

Veliká radost

Evangelisté Richard Fullwood a Evelina Smaneová s Danielem Kolendou

Evangelisté Richard Fullwood a Evelina Smaneová s Danielem Kolendou

„Začal jsem ve městě Kabwe. Hned od počátku jsme cítili hlad lidí po Bohu. Kázal jsem jednoduché poselství evangelia a odpověď lidí byla ohromující. Na výzvu ke spasení reagoval tolik dětí, že jsme měli problém dát každému literaturu následné péče!“ – evangelista Daniel Kolenda

Evangelista Richard Fullwood

Evangelista Richard Fullwood kázal o moci Ježíšovy krve. Byl svědkem toho, že desetitisíce lidí v Kabwe byly osvobozeny a nespočet dalších lidí bylo uzdraveno z nemocí a bolestí.

Evelina Smaneová se sdílela o tom, jak se seznámila s pastorem Chipanamou.

Evangelistka Evelina Smaneová se sdílela o tom, jak se seznámila s pastorem Chipanamou. Vyprávěl jí, že když byl Reinhard Bonnke v roce 1981 v Zambii, pomáhal s organizací kampaně, která tehdy proběhla ještě ve žlutém stanu. Vytáhl dokumenty a letáky, které tehdy dostal, a ukázal jí je. Dokonce měl na sobě stejnou košili, kterou mu dali v roce 1981.

Evangelistka Evelina
Evangelistka Evelina

Evangelistka Evelina říká: „Nebojte se toho jít tam, kam vás Bůh vede nebo k čemu vás povolal. Otec ví, kdo jste a čeho jste schopni, a vybaví vás k tomu, abyste pro něj na zemi dělali to, k čemu vás povolal. Nechť skrze vás působí jeho Duch svatý!“

Evangelista Richard Fullwood Jedna matka přinesla své dítě, o kterém svědčila, že má rozštěp páteře a od narození nemůže držet hlavičku.

Evangelista Richard se podělil o mocné svědectví: „Jedna matka přinesla své dítě, o kterém svědčila, že má rozštěp páteře a od narození nemůže držet hlavičku. Bylo jí řečeno, že jeho páteř je tak slabá, že nebude schopno chodit ani udržet vlastní tělo či hlavu a nakonec bude potřebovat invalidní vozík. Během modliteb se malého chlapce dotkla Boží moc a začal sám držet hlavu nahoře. Matka vzala chlapce k lékařům, kteří jí potvrdili, že se skutečně stal nadpřirozený Boží zázrak.“

Nadpřirozené potvrzování evangelia skrze uzdravení, divy a znamení je zásadní součástí efektivní evangelizace.

Nadpřirozené potvrzování evangelia skrze uzdravení, divy a znamení je zásadní součástí efektivní evangelizace. Ježíš nám přikázal: „Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony — zadarmo jste přijali, zadarmo dejte.“ (Matouš 10:8)

Evangelisation in Beira, Mosambik
Mosambik

Beira

Kind mit dem Vater

Opravdová proměna

Důležitým prvkem „Desetiletí dvojnásobné sklizně“ jsou tzv. „partnerské kampaně.“ Pořádají je přidružení evangelisté, kteří mají své vlastní služby, a pořádají kampaně sdruženým úsilím ve spolupráci s námi.

Absolvent Bootcampu, evangelista Randy Roberts, pořádal svou druhou partnerskou kampaň s CfaN v Beiře v Mosambiku ve dnech 15. až 18. září 2022.

Navzdory opozici v podobě obrovských technických potíží přijaly v Beiře desítky tisíc lidí své spasení, uzdravení a osvobození. Spasena a uzdravena byla dokonce i manželka místního guvernéra, která spolu s evangelistou Randym radostně tančila po pódiu poté, co veřejně vydala svědectví! Beira prožila opravdovou proměnu.

Evangelist Randy Roberts mit CfaN-Vizepräsident Peter Vandenberg.

Evangelista Randy Roberts s víceprezidentem CfaN Peterem Vandenbergem

Diese Frau namens Elizabeth erzählte, wie Jesus sie von rheumatischer Arthritis geheilt hatte.

Tato žena, Elizabeth, svědčila, že ji Ježíš uzdravil z revmatoidní artritidy. Lékaři jí řekli, že s ní bude muset žít, ale Ježíš zasáhl a změnil jí život.

Uganda

Jinja

Evangelisation in Jinja, Uganda

Desítky tisíc lidí naplněné Duchem svatým

V rámci partnerské kampaně CfaN ve městě Jinja kázal evangelista Randy Roberts jeden večer o Zacheovi a důležitosti nápravy. Shromážděný zástup mu pozorně naslouchal. Tisíce lidí pak po kázání reagovaly na výzvu ke spasení. Nespočet přítomných se také zavázalo k nápravě následků svých minulých hříchů a ke svatému a spravedlivému životu.

Po modlitbě za křest Duchem svatým na zástup padla Boží moc. Desítky tisíc lidí byly naplněny Duchem a začaly mluvit novými jazyky. Na konci shromáždění, po prožití radosti ze spasení a projevu Boží moci, lidé vůbec nechtěli odejít domů.

Tanzánie

Segese

Evangelisation in Segese, Tansania

Spolupráce CfaN na kampani ve venkovských oblastech

V polovině července 2022 uspořádali absolventi Bootcampu Braidwood Rathbone a Jacob Ebersole kampaň ve spolupráci s CfaN v Segese v Tanzánii. (CfaN na takových kampaních spolupracujícím evangelistům nabízí podporu a pomoc.) Navštívilo je okolo 35 000 lidí, z nichž 12 149 učinilo rozhodnutí následovat Ježíše. Tyto partnerské kampaně nám pomáhají zasahovat zemědělské oblasti a městečka, do nichž bychom s masivními kampaněmi CfaN nikdy nezavítali.

Evropa

Fire-Camp

Fire Camp 2022
Fire Camp v Jyväskylä, Finsko

Jyväskylä, Finsko

Fire Campy jsou krátké intenzivní výcvikové tábory pro mladé lidi od 17 do 33 let, kteří mají srdce pro ztracené a touží kázat evangelium. Ve dnech 8. - 18. srpna 2022 jsme uspořádali velice mocný Fire Camp ve Finsku.

Fire Camp v Burbach, Německo

Burbach, Německo

Od 1. do 8. dubna 2022 se v Burbachu sešlo téměř 100 mladých lidí, aby se učili umění efektivní evangelizace. Věříme, že nastal čas vystrojit evangelisty v Evropě pro Evropu. Na starém kontinentu totiž dozrála úroda ke sklizni!

Fire Camp v Kyjev, Ukrajina

Kyjev, Ukrajina

Ve dnech 4. - 14. srpna 2022 se konal pozoruhodný Fire Camp. Poskytl mladým ukrajinským křesťanům jedinečnou příležitost strávit čas s ostatními, kteří stejně horlivě hlásají evangelium v rusky a ukrajinsky mluvícím světě, aby sklidili úrodu, jež zbělala ke žni.

Škola

evangelizace

Škola evangelizace

Trénink evangelistů v Jižní Africe

Koncem srpna jsme spustili Školu evangelizace, osmitýdenní intenzivní tréninkový kurz v Africe pro Afriku. Studenti, inspirováni a motivováni každodenními výukovými lekcemi, prováděli výjezdy do ulic, nočních klubů a nákupních center a účastnili se dvou evangelizačních minikampaní. Zdokumentovali celkem přes 11 000 spasení.

Škola evangelizace

Naše srdce jsou naplněna vděčností za to, co Pán v Kapském Městě v Jihoafrické republice koná. Můžeme skutečně říci, že první Škola evangelizace CfaN byla ohromně úspěšná.

Evangelizace

Bootcamp

CfaN Evangelizace Bootcamp

Vystrojeni svatým ohněm

Evangelizační Bootcamp CfaN je intenzivní tříměsíční kurz, kterého se účastní studenti z celého světa. Je důležitou součástí strategie násobení a spolupráce CfaN. Lidé s nadšením a vizí pro světovou evangelizaci zde přijímají komplexní trénink a stávají se zkušenými evangelisty.

Na konci tříměsíčního kurzu stráví studenti tři týdny v Africe na „zasvěcení“, kde uplatní to, co se naučili, v praxi.

Evangelisationeinsätze in Schulen

Na stovkách výjezdních evangelizací – s evangelizačními kamiony, po školách, na trzích a na ulicích – hlásají evangelium a modlí se za nemocné. Výsledky studentům mění život a často je „katapultují“ do založení vlastní evangelizační služby.

New Release
Gifts for a King by Daniel Kolenda
Gifts for a King by Daniel Kolenda

Gifts for a King

The brand-new book “Gifts for a King”, by the Kolenda children, tells the story of the first Christmas in simple, engaging language. It explains why it was, and still is, worth it to seek Jesus. Gold, Frankincense and Myrrh play a central role in this inspiring Christmas story for the whole family.

(dostupné pouze v angličtině)

Christmas – Gift for a King by Daniel Kolenda – kids book
Ghana

Kumasi

Evangelizace v Kumasi, Ghana

Obrovské vítězství evangelia

Kumasi je obrovské, rozlehlé město s více než 3,6 milionu obyvatel. Je to jedno z nejvýznamnějších středisek uctívání předků v Ghaně. Během příprav jsme se potýkali s mnoha problémy a velkým odporem, mimo jiné se získáním povolení pro místo konání a s průjezdem našich kamionů přes tři hranice. Díky Pánově milosti jsme ale nakonec zvládli kampaň uspořádat podle plánu a bylo to obrovské vítězství pro Boží království.

Naše poslední evangelizační kampaň roku 2022 skončila s obrovským vykřičníkem! Celé město Kumasi bylo obráceno vzhůru nohama díky 2 682 evangelizacím, které proběhly ještě před zahájením kampaně. Celý region se otřásl během tří týdnů před hlavní akcí, kdy jsme zaznamenali 350 693 zdokumentovaných rozhodnutí pro Ježíše.

Evangelizace v Kumasi, Ghana

Akce se zúčastnilo mnoho lidí, kteří se osobně rozhodli pro Ježíše Krista.

EEvangelizace v Kumasi, Ghana
Téměř 120 studentů Bootcampu se v Ghaně zúčastnilo zasvěcení do praxe.

Téměř 120 studentů Bootcampu se v Ghaně zúčastnilo zasvěcení do praxe. Pro mnohé z nich to byl čas, který jim změnil život. Absolvování Bootcampu pro ně neznamená konec, ale spíše začátek mnoha plodných let ve službě evangeliu.