Review 2021

Děkujeme
našim partnerům!

Ohlédnutí za rokem 2021

Rok bezprecedentního růstu

Tempo růstu a expanze CfaN byly v uplynulém roce nesrovnatelné s čímkoli, co jsme kdy v minulosti zažili. Když jsme ve víře vykročili vpřed, začali jsme ve všech oblastech zažívat všestranné požehnání a Boží moc. Od uspořádání rekordního počtu evangelizačních kampaní ve srovnání s minulými lety (uprostřed celosvětových uzávěr), přes vytrénování více než 200 absolventů Evangelizačního Bootcampu, k otevření církve Nations Church v Orlandu... Na každém kroku nám Pán přiváděl ty správné lidi, zaopatřoval nás k uskutečnění každého úkolu a požehnal tuto službu slavnými výsledky pro Boží království. V tomto roce jsme překročili hranici 81 miliónů spasení a pokračujeme dál!

Evangelizační Bootcamp, Orlando

Bootcamp Training

Evangelizační výcvikový tábor CfaN, Bootcamp, je intenzivní tříměsíční kurz specializovaný na evangelizaci. Studenti přijíždějí z celého světa, aby se ponořili do jedinečného intenzivního školení a výcviku, vedeného nejlepšími z nejlepších světových evangelistů. Jedná se o nedílnou součást strategie násobení a spolupráce - nadšence s vizí pro světovou evangelizaci měníme ve zkušené evangelisty.

Na konci mimořádně intenzivního tříměsíčního kurzu stráví studenti tři týdny v Africe na výjezdu, který je jejich zasvěcením, a kde své praktické a duchovní poznatky z Bootcampu uvedou do praxe. V roce 2021 CfaN absolvovaly program dvě skupiny studentů, aby pak vstoupily do povolání evangelistů.

Násobení - trénujeme, vystrojujeme, vysíláme!

Jarní zasvěcení studentů Bootcampu

Bootcamp Initiation Tanzania

Po třech měsících evangelizačního výcviku v našem ústředí CfaN si více než 90 studentů Evangelizačního Bootcampu sbalilo kufry a vydali se do Tanzánie ve Východní Africe. Zasvěcení studentů Bootcampu mělo v reálném světě - na žhavé půdě misijního pole - prověřit jejich nabyté znalosti.

Během Bootcampu se studenti naučili, jak kázat evangelium a modlit se za nemocné, jak si sbalit kufr, jak se vypořádat s kulturními rozdíly v Africe, jak se zakotvit v modlitbě a uctívání - a mnoho dalšího. Po vyučování a o víkendech uplatňovali již během studia své rostoucí dovednosti v praxi, když denně prováděli výjezdy do nákupních center a do ulic. Když nastal čas odjezdu do Tanzánie, panovalo mezi nimi značné vzrušení a očekávání.

Ihned po přistání byly týmy vyslány do různých měst, aby se okamžitě vrhli do evangelizace a města prosytili evangeliem. Zároveň se v každém městě připravovali na závěrečnou evangelizační kampaň, na které spolupracovali s místními církvemi. Tyto městské kampaně, podobající se velkým kampaním CfaN, jsou pro studenty Bootcampu jejich „závěrečnou zkouškou“.

Orlando, Florida

Otevření církve Nations Church

Nations Church

Po několika měsících příprav byla dne 15. srpna 2021 v Orlandu na Floridě oficiálně otevřena církev Nations Church. Hlavní evangelista CfaN a hlavní pastor církve Nations Church, Daniel Kolenda, vedl shromážděný zástup téměř 2 500 účastníků zahajovací bohoslužby do neuvěřitelně živého shromáždění.

Pastor Kolenda poznamenal, že někteří lidé kritizovali jeho rozhodnutí založit církev, protože se obávali, že CfaN ztratí své evangelizační zaměření. Na výtky odpověděl takto: „Neodcházíme z národů - ve skutečnosti jsme navýšili roční počet evangelizačních kampaní ze 7 na 43!“ Následně vysvětlil: „Tato církev je v našich srdcích, protože se nedokážeme dívat na vše, co Bůh dělá v jiných městech po celém světě, a sledovat jít naše vlastní město do pekla. Nezajímají nás lidé, kteří již mají svou místní církev. Chceme oslovovat lidi, kteří dosud nepoznali Ježíše a dávat jim místo, v němž budou moci růst.“

Věrný této vizi se ředitel evangelizačního odboru církve Nations Church Scott McNamara z pódia podělil o to, že jeho tým, složený z dobrovolníků a studentů evangelizačního výcvikového tábora CfaN, již zaznamenal více než tisíc spasení, která byla výsledkem jejich aktivní práce v ulicích Orlanda - a to ještě předtím, než církev zahájila svou činnost!

Brožura „A co bude dál?“

Děti činí opravdová rozhodnutí pro Ježíše

Booklet What's Next

V posledních desetiletích CfaN vždy používal velice robustní systém následné péče, který fungoval v úzké spolupráci s místními církvemi. Každý člověk, který se na některém z našich shromáždění rozhodne následovat Ježíše, obdrží brožuru s názvem „Teď, když jsi byl spasen“, která mu pomáhá pochopit jeho rozhodnutí a podniknout první kroky v učednictví. Je to zásadní, praxí dobře prověřený systém, který novým věřícím poskytuje nejlepší možný start do nového života v Kristu a okamžitě je zapojuje do místních sborů.

Teď máme v naší sadě nářadí nový nástroj! Za poslední rok a půl uspořádali členové našich týmů Bootcampu i CfaN ohromující počet dětských kampaní. Rychle jsme si uvědomili, že potřebujeme speciální brožuru určenou přímo dětem... Stejné, mocné poselství evangelia, ale v jazyce, kterému malé děti rozumějí, čtou ho a opakovaně se k němu vrací, a dělají tak stejné první kroky ve víře jako dospělí.

V roce 2021 nám naši partneři z evropského CfaN pomohli vytisknout milion výtisků, které již byly použity na stovkách dětských kampaní.

Léto 2021, Tanzánie

Projekt Operace Dekapole

Shlédněte toto video s vrcholnými okamžiky první ze dvou multikampaňových událostí Operace Dekapole pořádaných v roce 2021.

Dekapole – léto 2021, Tanzánie

5 měst. 5 evangelizačních kampaní. 533 000 lidí získaných pro evangelium

Tanzania

Morongoro, Tanzánie

Tanzania

Mbeya, Tanzánie

Tanzania

Tunduma, Tanzánie

Tanzania

Dodoma, Tanzánie

Tanzania

Iringa, Tanzánie

Pro CfaN to byl historický milník. Poprvé v historii služby jsme úspěšně uspořádali pět souběžných masových evangelizačních kampaní v pěti různých městech. Jednalo se o tanzánská města Tunduma, Iringa, Morogoro, Dodoma a Mbeya.

Tato města dokonale zapadají do strategie Dekapole - jde o menší obce, kam by se naše supermasivní mašinérie evangelizačních kampaní nikdy nemohla dostat V minulosti jsme měli v naší evangelizační „sadě nářadí“ pouze jeden nástroj - masivní kladivo na kampaně. Bylo velmi velké a dalo se použít jen za jistých okolností. Nyní máme kromě supermasivních „vlajkových kampaní“, které stále realizujeme, novou strategii, která nám umožňuje zasáhnout evangeliem menší, odlehlejší a nedosažená místa a přitom mít i nadále masivní dopad.

Poprvé v CfaN

Kampaň za spolupráce s evangelisty, absolventy Bootcampu

Collaboration

Pro CfaN to byl přelomový okamžik. Opět poprvé v historii služby spolupracovaly naše technické a mediální týmy CfaN s absolventy Bootcampu CfaN - samostatně, bez evangelisty Daniela Kolendy, který by kázal evangelium spolu s nimi.

Vize uspořádat tuto kampaň se zrodila v srdcích absolventů Evangelizačního Bootcampu, Denise Arťuševského a Davida Rotärmela. Skutečně vidíme první plody násobení a spolupráce, které jsou tak důležitou součástí Desetiletí dvojnásobné sklizně.

Po mnoha modlitbách a průzkumech padlo rozhodnutí uspořádat kampaň v Bukobě. Téměř šest týdnů příprav - poznamenaných četnými výzvami a změnami na poslední chvíli - vedlo k fenomenální evangelizační kampani které se během čtyř večerů zúčastnilo 25 000 lidí.

Mobilizační výjezd pro mladé evangelisty

Fire Camp 21 v rakouském Hornu

FireCamp21 in Horn, Austria

Fire Camp 21 probíhal pod vedením ředitele evropských událostí CfaN, Matta McCluskeyho. Cílem tohoto praktického a mobilizačního výjezdního pobytu bylo vytvořit hluboký pocit rodiny a podpory pro ty, kteří mají srdce pro evangelizaci Evropy. Zároveň jsme jim chtěli poskytnout nástroje k tomu, aby byli v sdílení evangelia maximálně efektivní.

Od 1. do 11. července se v Horn Campusu v rakouském Hornu sešlo 55 účastníků spolu s týmem vedoucích. Každé ráno začínalo časem rozjímání a modliteb, po němž následovalo několik vyučovacích sezení, která se týkala široké škály témat. Jejich cílem bylo poskytnout každému mladému evangelistovi praktické nástroje pro kázání a duchovně rozšířit jeho obzory. Mezi přednášejícími byli Ben Fitzgerald, Matt McCluskey, Florian Furst a Michael Job. Většina vedoucích byli sami absolventi Bootcampu, kteří se ve svých vyučováních s ostatními podělili o to, co se během uplynulých dvou let naučili, a jak to uplatnili v evangelizaci.

Událost byla natolik úspěšná, že již plánujeme dalších osm Fire Campů v Evropě pro rok 2022..

30 shromáždění evangelizačních kampaní za 5 dní

Podzimní Operace Dekapole – Dar es Salaam Tanzánie

Decapolis Dar es Salaam Map

Dalším vrcholným mezníkem byla říjnová „Operace Dekapole“, v jejímž rámci jsme uspořádali šest evangelizačních kampaní CfaN v šesti čtvrtích Dar es Salaamu, které probíhaly souběžně po dobu pěti večerů. To je třicet shromáždění evangelizačních kampaní - za méně než týden!

V této přeplněné a rozlehlé metropoli může cesta na vzdálenost několika kilometrů trvat dvě hodiny i déle. Díky strategii Operace Dekapole, kterou nám Pán dal, byl každý obyvatel velkoměsta na dosah evangelizační kampaně. Kromě toho jsme před kampaněmi uskutečnili dva týdny „invaze evangelia“, kdy absolventi Bootcampu provedli stovky evangelizačních výjezdů v okolní oblasti. Celkem jsme v Dar es Salaamu zaznamenali 210 553 rozhodnutí pro Krista.

Dar es Salaam, Tanzánie

Jangwani

Evangelisté Jim a Kathy Leamonovi a evangelista Jacob Ebersole byli umístěni v okrsku Jangwani, kde se k nim během třetího dne Operace Dekapole připojil evangelista Daniel Kolenda, aby ten večer kázal.

Decapolis Dar es Salaam Map

Dar es Salaam, Tanzánie

Kawe

Evangelisté Levi Lutz a Macoby Donaldson kázali v Kawe, každý po dva večery. Pro Macobyho Donaldsona to byla vůbec první zkušenost s kázáním na kampani. Později k tomu řekl: „Udělal jsem přesně to, co jsem se naučil v Bootcampu, a k mému naprostému překvapení to fungovalo! Uzdravilo se mnoho stovek lidí.“

Decapolis Dar es Salaam Map

Dar es Salaam, Tanzánie

Kimara

Evangelista Daniel Kolenda kázal jeden večer z každé kampaně, počínaje Kimarou. Další čtyři večery kázali v každé čtvrti velkoměsta dva hostující evangelisté (většinou absolventi Bootcampu), kteří se také modlili za nemocné. V Kimaře - kde se evangelizační kampaň ještě nikdy nekonala - přinesli dobrou zprávu evangelisté Denis Arťuševskij a Evelina Smane.

Decapolis Dar es Salaam Map

Dar es Salaam, Tanzánie

Kigamboni

Aby mohl Daniel Kolenda kázat na všech šesti událostech v pěti dnech, musel čtvrtý den kázat na dvou - což bylo pro CfaN další prvenství. První z nich bylo Kigamboni, kde sloužili evangelisté Joe Turnbull a Randy Roberts.

Decapolis Dar es Salaam Map

Dar es Salaam, Tanzánie

Mbagala

Mbagala byl druhou kampaní, na které evangelista Daniel Kolenda ten večer kázal. Na místě byli po celou dobu akce evangelisté Rob Enge a Roselyne Ayeola. Rob Enge je výkonným asistentem Daniela Kolendy a zároveň je i evangelistou. Bylo to poprvé, co kázal na kampani CfaN.

Decapolis Dar es Salaam Map

Dar es Salaam, Tanzánie

Gongo La Mboto

Evangelisté Lukas Repert a Daniel Garcia (oba absolventi Bootcampu) popsali kampaň v Gongo La Mboto jako „festival zázraků“. Evangelista Repert prohlásil:„Nejsvětějším okamžikem večera byla výzva. Jakmile byli lidé pozváni přijmout skrze Ježíše Krista spasení, lidé činili pokání po tisících. Bývalí muslimové po celé evangelizační ploše vyplňovali karty rozhodnutí, aby mohli být následně navázáni na místní církve. Byl to jejich den spasení!“

Decapolis Dar es Salaam Map

Přes 1 800 evangelizací za 3 týdny

Zasvěcení studentů Bootcampu v Západní Africe

Bootcamp Initiation Nigera

V týdnech, jež předcházely klíčové Velké evangelizační kampani CfaN v nigerijském Ibadanu, uspořádali studenti podzimního Evangelizačního Bootcampu více než 1 800 evangelizačních výjezdů do vesnic, na tržiště a do ulic měst, aby přinášeli zvěst evangelia všude, kde to jen šlo. Díky těmto výjezdům, někdy až devíti za jediný den, jsme napočítali celkem 239 903 rozhodnutí pro spasení - ještě před začátkem hlavní kampaně! Zaplavovala nás svědectví o zázracích od studentů Bootcampu, kteří uváděli teorii do praxe. Nezáleží na tom, kdo káže a kdo se modlí, Ježíš je stejný.

Nástroj k osobní evangelizaci

On je vzkříšen – v 8 jazycích

Bootcamp Initiation Nigera

V únoru jsme vydali novou brožuru Daniela Kolendy „On je vzkříšen“ v 8 jazycích: němčině, angličtině, francouzštině, holandštině, norštině, švédštině, finštině a češtině. Tato mocná brožura je nástrojem pro osobní evangelizaci a vysvětluje moc a význam vzkříšení. Je k dispozici na našem internetovém obchodě CfaN.

Reinhard Bonnke

Drahokamy zbožnosti

Godly Gems

Evangelista Reinhard Bonnke ještě před svým odchodem z tohoto světa do jedné knihy shromáždil sbírku moudrých zjevení, která přijal během více než 40ti let své služby plné víry. Drahokamy zbožnosti nabízí čtenáři jasnou, stručnou a praktickou moudrost, kterou může snadno vztáhnout na své každodenní životní výzvy. Tato krásná kniha je nyní k dispozici i v němčině.

11. – 14. listopad

Velká evangelizační kampaň – Ibadan, Nigérie

Great Gospel Campaign in Ibadan, Nigeria

Listopadovou Evangelizační kampaň CfaN v Ibadanu navštívilo přes 1,2 miliónu lidí. Čtyřdenní akce se vyznačovala statisíci spasených lidí, zjevným naplněním Duchem svatým, fyzickými uzdraveními, osvobozením od závislostí, vysvobozením z démonického útlaku a jinými nesčetnými zázračnými navštíveními, při nichž se lidé setkali s Bohem. Mezi neuvěřitelně početným davem bylo mnoho významných církevních i vládních představitelů, včetně guvernéra státu Oyo a jeho manželky.

Velkolepé finále Konference ohně v Ibadanu opět přepsalo historii CfaN. Konference ohně jsou události určené pouze pro registrované delegáty - především pro pastory, biskupy a vedoucí církví. Závěrečného dopoledne se zúčastnilo více než 150 000 delegátů, což z ní činí největší Konferenci ohně v historii naší služby! Kazateli byli Peter Vandenberg, John Darku (náš africký ředitel), Levi Lutz (ředitel Bootcampu CfaN) a Daniel Kolenda, avšak služební tým sestával také z více než stovky studentů, absolventů a koučů Bootcampu CfaN. Na závěrečném shromáždění všichni procházeli obrovským davem a každý z nich vkládal ruce na stovky nebo dokonce tisíce delegátů. Bylo to velkolepé a mnohým lidem to změnilo život.

„Ještě větší věci“ v roce 2022!

Rok 2021 byl nádherný, náročný a vzrušující a my děkujeme Bohu za vše, co během něj vykonal. Víme však, že nás povolal, abychom v nadcházejícím roce dělali „ještě větší věci“! Pomůžete nám tuto vizi i nadále uskutečňovat? Nyní více než kdy jindy potřebujeme partnery, kteří se chopí vize a spolu s námi se zaváží přinést do sýpek tuto obrovskou úrodu, „dokud je ještě den“.

To nejlepší je teprve před námi!

evangelista Daniel Kolenda
a celý tým CfaN

Darovat