A je toho mnohem více, co bychom vám mohli vyprávět. Neslyšeli jsme ještě všechna svědectví, protože jich je mnoho. Ve skutečnosti mnoho stovek lidí říkalo, že byli uzdraveni. V Brazzaville Ježíš žije!

Zítra je závěrečné shromáždění. Prosím nepřestávejte se za nás modlit.

Váš v evangeliu

Daniel Kolenda
Společně s celým CfaN týmem

Fotografie O. Volyk

A man who was formerly insane, was brought by his wife who said that after the prayer on Thursday night, her husband has returned to his right mind.
Muž, který dříve trpěl nepříčetností, byl přiveden jeho ženou, která svědčila, že po modlitbě ve čtvrtek její muž nabyl znovu zdravé mysli.