Od našich srdcí k vašim…

Přejeme vám požehnané Vánoce!

Vánoce jsou speciální období roku a každý z nás máme zřejmě něco, co na nich máme nejraději. Pro některé to je společenství, pro jiné dárky, ještě pro jiné radostná výzdoba. Většina z nás si během těchto svátků jistě cení času stráveného v rodinném kruhu. Úplně nejlepší je ale radost z oslavy narození Ježíše, sdílená s našimi křesťanskými přáteli.

Právě proto vám dnes píšu… Neoddiskutovatelným duchovním faktem je, že vy jste pro nás rodinou! Jsme spoludědici s Otcem, bratry a sestrami v Kristově těle. Nikdy to nebylo zřejmější, než v právě uplynulém roce. S tím, jak se postupně rozbalovaly události roku 2020, projevovali jste nám jako naši misijní partneři velikou lásku, věrnost a závazek. Nepřestávali jste se za nás modlit, podporovali jste naši službu finančně a posílali nám slova povzbuzení.

Chceme, abyste věděli, že jsme vás i my pozvedali na modlitbách! Ve skutečnosti jsme se letos jako tým scházeli každý týden, jen abychom se modlili za naše misijní partnery. Nyní, v čase vzácných vánočních svátků s Kristem v jejich středu, chceme promluvit speciální požehnání nad vaším životem, vaší rodinou a vašimi okolnostmi.

Ať jste během těchto Vánoc bohatě požehnaní! Ať vy i vaše rodina zažíváte sladkou Boží přítomnost a rostete ve víře v přízni, v Ježíšově jménu.

Společně s vámi v Jeho rodině,

evangelista Daniel Kolenda
a celý tým CfaN