Abidjan, Pobřeží slonoviny

Abidjan, Pobřeží slonoviny

Kdo vyslyší volání?

Právě teď se naše týmy vracejí z vlajkové lodě CfaN, Velké evangelizační kampaně v ghanském Kumasi, kde statisíce lidí odevzdaly své životy Ježíši. Děkujeme vám, naši drazí spolupracovníci na Božím díle, za to, že jste nás do Ghany poslali. Pokud jste dosud neslyšeli svědectví o Boží milosti a moci, které se tam projevovaly, povzbuzuji vás, abyste se přesvědčili, co Pán vykonal.

Přes veškerou naši radost musíme mít oči na stopkách a stále hledět vpřed! Čeká nás další masivní vlajková kampaň, tentokrát v únoru v Abidjanu na Pobřeží slonoviny. Dokud budeme moci, budeme „kázat dobrou zprávu chudým“. S důvěrou vás žádáme o pomoc a věříme, že Kristovo tělo v Evropě vyslyší volání církví v Africe, které volají: „Přijďte!“

Společně s vámi v evangeliu,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celým týmem CfaN)

Darovat na sklizeň