Den modliteb za Afriku

11. listopad 2022

Den modliteb za Afriku

Modlitba je absolutním základem všeho, co v CfaN děláme. Je to dané na prvním místě tím, že milujeme Boží přítomnost a rádi v ní přebýváme. Trávit čas láskou k Bohu není žádná povinná domácí práce! Je to naprosto přirozené, patří to doslova k naší nové přirozenosti –narodili jsme se přece do jeho rodiny! Existuje něco přirozenějšího, než povídat si s tátou?

Live

Sledujte živý přenos modlitebního setkání na Facebooku

Další důvod k modlitbám je taktéž prostý: modlíme se, protože to po nás Bůh chce! A on nám to nepřikazuje z pozice šéfa. Mnohokrát a mnoha způsoby nám přesně vysvětluje, proč bychom se měli modlit, a jaká odměna nás za to čeká. Zde je jen malý vzorek bezpočtu biblických veršů, jimiž nás Bůh povzbuzuje a vyzývá k modlitbám:

A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. (1. Janův 5,14)

Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. (Jeremjáš 29,12)

Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstávalo; aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. (Jan 15,16)

Slyšte, co Bůh říká nám, svým dětem... Důvěřujte mi! Naslouchám vám! Ustanovil jsem vás! O cokoli budete prosit v mém jménu, Otec vám dá. Slyšíte to právě teď? Mluví k vám i ke mně a říká nám, že jsme vítáni před trůnem všemohoucího Boha, jenž všem a všemu vládne. Ano, vy i já! Jaká úžasná věc. Chybující, křehcí lidé, kterým není dopřána pouze krátká audience u Krále králů, ale kteří jsou jako milované děti zváni do jeho přítomnosti.

Proto se modlíme! V modlitbách se poddáváme pod jeho vůli. Modlíme se a důvěřujeme mu, protože čteme: „Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb? Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích!“ (Matouš 7,9-11)

Den modliteb za Afriku – pátek 11. listopadu

Jak jsem se zmínil posledně, letošní Den modliteb za Afriku bude speciální. Proběhne totiž přímo uprostřed vlajkové lodi CfaN, Velké evangelizační kampaně v Kumasi, Ghaně. Jak skvělá příležitost modlit se za sklizeň!

Vzpomínáte si na obrázek kombajnu? Pokud mohu toto přirovnání ještě trochu rozšířit, modlitba není jedním z ozubených koleček stroje. Je olejem, který protéká všemi součástkami. Bez ní se všechno ostatní zadře a zastaví. Není to nic vedlejšího či okrasného. Je naprosto zásadní.

Vědomí, že se za nás a za Kumasi modlíte, zatímco kážu a zatímco naše týmy ve dne v noci tvrdě pracují, mě naplňuje vděčností a jistotou, že vaše modlitby budou mít obrovský dopad. Bůh nám to totiž zaslíbil.

Sledujte živý přenos modlitebního setkání na Facebooku

V pátek 11. listopadu se prosím připojte k evropskému týmu CfaN, absolventům Bootcampu a misijním partnerům na závěrečnou hodinu dne modliteb, streamovanou živě za facebookové stránce CfaN Europe.

Facebooková stránka CfaN EuropePostavte se spolu s námi do mezery. Uvolněme v Kumasi vlnu spasení a uzdravení, která změní toto město zevnitř navenek. Budeme se modlit i za celý ghanský národ i africký kontinent. Toto jsou některé z věcí, které budeme přinášet Pánu:

  • Modlete se za srdce připravená na hlásání evangelia, za skutečná a trvalá spasení.
  • Modlete se za místní sbory v Kumasi v Ghaně.
  • Modlete se za zázraky uzdravení a vysvobození.
  • Modlete se za bezpečnost a zdraví našich týmů CfaN.
  • Modlete se za nové příležitosti k pořádání kampaní v momentálně „uzavřených“ zemích.
  • Modlete se za to, aby v celé Africe přibývalo dělníků pro žeň.
  • Modlete se za studenty Bootcampu, kteří se učí, pracují a kážou v mnoha afrických zemích.

Den modliteb za Afriku
Pátek 11. listopadu
18:30 -19:30
Živě na Facebooku

A my se zase budeme modlit za VÁS!

Na závěr bych vám rád sdělil, že se za vás, naše misijní partnery, budeme modlit spolu se statisíci lidí, kteří se v Kumasi sejdou na naší vlajkové kampani. Jste nám velmi drazí a je pro nás radostí pozvedat vás k Pánu.

„Nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách.“ (Efezským 1,16)

Společně s vámi ve sklizni,

evangelista Daniel Kolenda
(spolu s celým týmem CfaN)