DĚDICTVÍ SKLIZNĚ – Reinhard Bonnke 1940 – 2019

SKLIZEŇ POKRAČUJE

Anni Bonnkeová spolu s celou rodinou prosí, aby ti, kdo chtějí poslat smuteční květiny, namísto toho poslali dar CfaN na příští africkou evangelizační kampaň. Služba Kristus pro všechny národy, založená Reinhardem Bonnkem, bude pod vedením Daniela Kolendy pokračovat v kázání evangelia po celém světě a spatří „Afriku obmytou krví.“