Usilujeme o 150 miliónů duší pro Krista

Prorocký krok práce CfaN:

„Desetiletí dvojnásobné sklizně“

Co to znamená?

V roce 1987 jsme začali sčítat odevzdané – osobně podepsané – karty rozhodnutí, potvrzující, že lidé přijali spasení v Ježíši. K dnešnímu dni jsme napočítali více než 76 miliónů registrovaných rozhodnutí pro Krista. Vzdáváme za to chválu Pánu a dáváme mu veškerou slávu.

Duch svatý teď ale zaplavil mé srdce čerstvou vírou a vizí vyhlásit příštích deset let za  „Desetiletí dvojnásobné sklizně“ a tlačit se dopředu s vizí 150 miliónů spasených duší!

Jinak řečeno, chceme zdvojnásobit 75 miliónů, kterých jsme dosáhli za prvních třicet let– a do deseti let dosáhnout mety 150 miliónů spasených!

A nejen to – zároveň věříme, že výsledkem bude zrození evangelizačního hnutí, které se prožene napříč celou Afrikou a světem. V průběhu příštích deseti let povstanou mnozí evangelisté, kteří budou vytrénováni, motivováni, vystrojeni a vysláni k národům. Z celého srdce věřím tomu, že stojíme na prahu revoluční změny v oblasti evangelizace – a celé to začíná PRÁVĚ TEĎ! 

Tato vize není jen jen jakýmsi „vzdušným zámkem“. Bůh nám dal k jejímu naplnění mocné praktické strategie a my napínáme veškerou energii, úsilí a kreativitu k tomu, abychom přeřadili na vyšší rychlost a tento obrovský cíl naplnili.

Desetiletí dvojnásobné sklizně ovlivní každou oblast naší služby. Aby se tato vize mohla naplnit, začali jsme již plánovat se zdroji, rozpočty a závazky, které v tuto chvíli nemáme k dispozici. Vykročili jsme ve víře a již začínáme zažívat obrovské průlomy!

Brzy vám sdělím bližší detaily, v tuto chvíli bych se s vámi ale rád spojil ve víře s vyznáním, že nejlepší dny Krista pro všechny národy – a evangelizace jako takové  – nejsou za námi, ale teprve před námi! V Ježíšově jménu, amen!

Proto vás chci v této strategické a historické chvíli uchopit za ruku a říci: Pojďme vkročit do Desetiletí dvojnásobné sklizně společně! 

Bok po boku se popereme s výzvou, která před námi leží. Uděláme to radostně a směle. Víme, že nám Pán nikdy nedává úkol, který by mohl být dokončen – bez ohledu na to, jak velký nebo náročný se může jevit. Proto jsme plní víry a nadšení! 

Společně s vámi v Ježíši 

Evangelista Daniel Kolenda
spolu s Reinhardem Bonnkem a týmem CfaN

Chci pomoci!

Můj dar


Desetiletí dvojnásobné sklizně